พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

119
หุ้น
2286.635B
เงินทุนของตลาด
14.376M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.80%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.47%
เปลี่ยนแปลง
−5.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.55%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.250.00%0.00ขาย3.000K6.125B-0.01619.00
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.250.00%0.00ขาย3.000K6.125B-0.01619.00
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.221.44%0.06ขาย582.700K2.330B4.790.87
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.221.44%0.06ขาย582.700K2.330B4.790.87
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
25.753.00%0.75แนะนำให้ซื้อ14.155M26.675B24.171.03111.00
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.753.00%0.75แนะนำให้ซื้อ14.155M26.675B24.171.03111.00
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.560.44%0.02แนะนำให้ขาย101.000K4.245B171.000.03
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.560.44%0.02แนะนำให้ขาย101.000K4.245B171.000.03
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.30-2.94%-0.10ขาย3.704M11.332B5.790.591459.00
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.30-2.94%-0.10ขาย3.704M11.332B5.790.591459.00
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-2.03%-0.15ขาย3.912M23.280B5.631.311995.00
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-2.03%-0.15ขาย3.912M23.280B5.631.311995.00
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.15-6.25%-0.01แนะนำให้ขาย832.800K639.968M-0.0936.00
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.15-6.25%-0.01แนะนำให้ขาย832.800K639.968M-0.0936.00
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01ซื้อ16.870M1.706B200.000.00286.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01ซื้อ16.870M1.706B200.000.00286.00
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.20-4.76%-0.01ขาย30.000K331.884M-0.1772.00
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.20-4.76%-0.01ขาย30.000K331.884M-0.1772.00
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.520.66%0.01ขาย4.935M26.235B15.460.101896.00
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.520.66%0.01ขาย4.935M26.235B15.460.101896.00
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.940.52%0.01แนะนำให้ขาย443.200K1.978B95.880.0235.00
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.940.52%0.01แนะนำให้ขาย443.200K1.978B95.880.0235.00
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.020.99%0.01ขาย971.000K8.349B-0.0468.00
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.020.99%0.01ขาย971.000K8.349B-0.0468.00
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.740.00%0.00ขาย1.662M943.520M4.010.18
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.740.00%0.00ขาย1.662M943.520M4.010.18
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.080.93%0.01ขาย2.100K1.141B33.230.0360.00
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.080.93%0.01ขาย2.100K1.141B33.230.0360.00
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.100.00%0.00ขาย381.800K1.100B4.430.25472.00
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.100.00%0.00ขาย381.800K1.100B4.430.25472.00
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
66.75-1.11%-0.75ขาย7.790M302.940B28.122.404911.00
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.75-1.11%-0.75ขาย7.790M302.940B28.122.404911.00
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.430.00%0.00แนะนำให้ขาย597.400K2.160B17.570.02206.00
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.430.00%0.00แนะนำให้ขาย597.400K2.160B17.570.02206.00
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.380.00%0.00ขาย10.590M1.476B8.890.04260.00
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.380.00%0.00ขาย10.590M1.476B8.890.04260.00
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
18.802.73%0.50แนะนำให้ซื้อ3.438M36.907B29.070.63322.00
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.802.73%0.50แนะนำให้ซื้อ3.438M36.907B29.070.63322.00
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.00%0.00ขาย8.900K17.940B34.040.08273.00
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.00%0.00ขาย8.900K17.940B34.040.08273.00
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
8.400.00%0.00ซื้อ491.700K19.519B9.000.93735.00
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.400.00%0.00ซื้อ491.700K19.519B9.000.93735.00
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.331.53%0.02ขาย72.300K2.813B43.260.0394.00
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.331.53%0.02ขาย72.300K2.813B43.260.0394.00
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.333.12%0.01ขาย220.500K1.344B20.740.02365.00
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.333.12%0.01ขาย220.500K1.344B20.740.02365.00
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.670.60%0.01ขาย11.400K2.186B-0.2856.00
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.670.60%0.01ขาย11.400K2.186B-0.2856.00
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.450.00%0.00ขาย233.500K5.041B5.940.92338.00
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.450.00%0.00ขาย233.500K5.041B5.940.92338.00
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
11.000.92%0.10ขาย16.827M130.252B15.760.691595.00
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.900.00%0.00ขาย67.400K130.252B15.760.691595.00
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.000.92%0.10ขาย16.827M130.252B15.760.691595.00
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
6.35-0.78%-0.05ขาย2.568M9.307B6.980.923658.00
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.35-0.78%-0.05ขาย2.568M9.307B6.980.923658.00
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
23.001.32%0.30ซื้อ1.193M38.475B12.721.78563.00
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.001.32%0.30ซื้อ1.193M38.475B12.721.78563.00
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-0.55%-0.02ขาย77.800K1.731B3.660.9959.00
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-0.55%-0.02ขาย77.800K1.731B3.660.9959.00
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.120.65%0.02ขาย62.200K2.667B3.440.90718.00
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.120.65%0.02ขาย62.200K2.667B3.440.90718.00
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.220.00%0.00ขาย181.300K3.514B9.030.36258.00
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
3.220.00%0.00ขาย181.300K3.514B9.030.36258.00
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.00%0.00ซื้อ1001.270B10.380.10163.00
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.00%0.00ซื้อ1001.270B10.380.10163.00
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.981.02%0.02ซื้อ182.500K4.015B14.510.14171.00
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.981.02%0.02ซื้อ182.500K4.015B14.510.14171.00
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
24.002.56%0.60ซื้อ1.287M10.681B4.505.20390.00
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.002.56%0.60ซื้อ1.287M10.681B4.505.20390.00
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.330.00%0.00ขาย2.088M2.522B-0.04137.00
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.330.00%0.00ขาย2.088M2.522B-0.04137.00
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.30-0.60%-0.05ซื้อ6.874M20.450B6.221.34706.00
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.30-0.60%-0.05ซื้อ6.874M20.450B6.221.34706.00
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.170.00%0.00ขาย3.815M3.411B-0.12101.00
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.170.00%0.00ขาย3.815M3.411B-0.12101.00
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.771.32%0.01ขาย5.916M6.588B6.670.111102.00
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.771.32%0.01ขาย5.916M6.588B6.670.111102.00
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
5.500.00%0.00ขาย426.100K15.400B19.940.28574.00
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.500.00%0.00ขาย426.100K15.400B19.940.28574.00
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.492.05%0.03ซื้อ1.000K490.560M-0.1060.00
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.492.05%0.03ซื้อ1.000K490.560M-0.1060.00
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.550.65%0.01ขาย11.000K1.879B7.940.19342.00
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.550.65%0.01ขาย11.000K1.879B7.940.19342.00
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
19.10-5.45%-1.10แนะนำให้ขาย3.146M44.218B7.122.843383.00
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.10-5.45%-1.10แนะนำให้ขาย3.146M44.218B7.122.843383.00
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.021.34%0.04ซื้อ28.771M31.929B8.940.331102.00
QH.F QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.002.04%0.06ขาย42.000K31.929B8.940.331102.00
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.021.34%0.04ซื้อ28.771M31.929B8.940.331102.00
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-0.91%-0.01ขาย545.500K1.314B2.710.4169.00
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-0.91%-0.01ขาย545.500K1.314B2.710.4169.00
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.100.00%0.00ซื้อ740.800K4.590B24.250.05187.00
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.100.00%0.00ซื้อ740.800K4.590B24.250.05187.00
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.460.58%0.02ซื้อ5.604M23.577B18.080.191319.00
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.460.58%0.02ซื้อ5.604M23.577B18.080.191319.00
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.64-0.61%-0.01ซื้อ143.100K1.059B10.370.16
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.64-0.61%-0.01ซื้อ143.100K1.059B10.370.16
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.64-0.75%-0.02แนะนำให้ขาย2.493M11.118B0.44869.00
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.340.00%0.00ขาย398.700K4.755B5.180.65416.00
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.340.00%0.00ขาย398.700K4.755B5.180.65416.00
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
6.050.83%0.05ขาย405.300K12.792B7.350.8278.00
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.050.83%0.05ขาย405.300K12.792B7.350.8278.00
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.37-0.72%-0.01ขาย11.470M19.517B9.630.141848.00
SIRI.F SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.37-40.43%-0.93แนะนำให้ขาย23.300K19.517B9.630.141848.00
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.37-0.72%-0.01ขาย11.470M19.517B9.630.141848.00
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
20.400.99%0.20ขาย5.098M43.290B7.222.821207.00
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.400.99%0.20ขาย5.098M43.290B7.222.821207.00
SPRIME S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
14.000.00%0.00ซื้อ11.100K6.255B
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.711.79%0.03ขาย16.800K425.396M-0.06135.00
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.711.79%0.03ขาย16.800K425.396M-0.06135.00
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.420.59%0.02ซื้อ651.000K2.243B17.270.2061.00
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.420.59%0.02ซื้อ651.000K2.243B17.270.2061.00
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.225.71%0.12ซื้อ60.846M23.385B-0.3392.00
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.225.71%0.12ซื้อ60.846M23.385B-0.3392.00
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.270.00%0.00ขาย634.000K1.801B-0.0159.00
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.270.00%0.00ขาย634.000K1.801B-0.0159.00
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
6.100.83%0.05ขาย247.400K11.567B13.220.46723.00
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.100.83%0.05ขาย247.400K11.567B13.220.46723.00
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.762.15%0.10แนะนำให้ซื้อ197.154M68.544B20.690.23105.00
WHA.F WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.76-1.65%-0.08ซื้อ4.200K68.544B20.690.23105.00
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.762.15%0.10แนะนำให้ซื้อ197.154M68.544B20.690.23105.00
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.490.00%0.00ขาย2.000K274.961M55.680.01
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.490.00%0.00ขาย2.000K274.961M55.680.01
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ