บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

53
หุ้น
1913.544B
เงินทุนของตลาด
16.485M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.67%
เปลี่ยนแปลง
+8.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.89%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.400.00%0.00แนะนำให้ขาย40.300K2.009B29.750.45การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.400.00%0.00แนะนำให้ขาย40.300K2.009B29.750.45การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
20.90-1.42%-0.30ซื้อ15.180M52.119B40.900.52การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.90-1.42%-0.30ซื้อ15.180M52.119B40.900.52การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.000.88%0.20ซื้อ34.498M365.516B60.540.38การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
22.806.05%1.30ซื้อ37.900K365.516B57.090.38การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.000.88%0.20ซื้อ34.498M365.516B60.540.38การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
134.001.90%2.50แนะนำให้ซื้อ4.688M106.512B215.190.67การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
134.001.90%2.50แนะนำให้ซื้อ4.688M106.512B215.190.67การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.50-0.57%-0.02ซื้อ32.131M38.500B41.120.09การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.50-0.57%-0.02ซื้อ32.131M38.500B41.120.09การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.38-1.65%-0.04ซื้อ1.259M9.575B53.660.05การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.38-1.65%-0.04ซื้อ1.259M9.575B53.660.05การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.200.48%0.02ซื้อ409.100K1.210B497.620.01บริการทางการแพทย์/พยาบาล
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.200.48%0.02ซื้อ409.100K1.210B497.620.01บริการทางการแพทย์/พยาบาล
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
6.800.00%0.00ซื้อ2.317M4.043B42.900.16การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.800.00%0.00ซื้อ2.317M4.043B42.900.16การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
6.401.59%0.10ซื้อ3.522M1.376B-0.11การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
6.401.59%0.10ซื้อ3.522M1.376B-0.11การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
84.000.00%0.00ซื้อ1.400K1.628B-0.58บริการทางการแพทย์/พยาบาล
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
84.000.00%0.00ซื้อ1.400K1.628B-0.58บริการทางการแพทย์/พยาบาล
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.350.00%0.00ซื้อ225.400K810.000M-0.03การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.350.00%0.00ซื้อ225.400K810.000M-0.03การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.25-0.94%-0.05แนะนำให้ซื้อ268.900K3.780B27.180.20การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.25-0.94%-0.05แนะนำให้ซื้อ268.900K3.780B27.170.20การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
181.00-0.55%-1.00ขาย4.200K2.896B-0.22การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
181.00-0.55%-1.00ขาย4.200K2.896B-0.22การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
50.001.52%0.75ขาย200500.000M-0.32การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.001.52%0.75ขาย200500.000M-0.32การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
39.750.63%0.25ขาย4.300K6.360B31.971.24การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.750.63%0.25ขาย4.300K6.360B985.040.04การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.303.00%0.30แนะนำให้ซื้อ3.626M8.099B38.680.26การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.303.00%0.30แนะนำให้ซื้อ3.626M8.099B38.680.26การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
138.500.36%0.50ขาย15.700K33.240B49.642.78บริการทางการแพทย์/พยาบาล
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
138.500.36%0.50ขาย15.700K33.240B49.642.78บริการทางการแพทย์/พยาบาล
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
30.250.00%0.00ซื้อ134.100K9.075B20.801.45การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.250.00%0.00ซื้อ134.100K9.075B20.801.45การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.150.98%0.05ซื้อ327.900K2.812B33.550.15การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.150.98%0.05ซื้อ327.900K2.812B33.550.15การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
9.950.00%0.00ซื้อ132.200K19.893B53.520.192558.00การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.950.00%0.00ซื้อ132.200K19.893B53.520.192558.00การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
408.00-0.97%-4.00ขาย60040.800B32.0412.86บริการทางการแพทย์/พยาบาล
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
408.00-0.97%-4.00ขาย60040.800B32.0412.86บริการทางการแพทย์/พยาบาล
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
25.750.98%0.25แนะนำให้ซื้อ1.350M21.728B-0.28การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.750.98%0.25แนะนำให้ซื้อ1.350M21.728B-0.28การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
30.500.00%0.00แนะนำให้ขาย29.700K5.490B23.931.27การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.500.00%0.00แนะนำให้ขาย29.700K5.490B23.931.27การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.200.92%0.02ซื้อ17.902M29.182B66.870.04การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.200.92%0.02ซื้อ17.902M29.182B66.870.04การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.905.88%0.55แนะนำให้ซื้อ2.429M5.650B26.350.35การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.905.88%0.55แนะนำให้ซื้อ2.429M5.650B26.350.35การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.02-0.98%-0.02ขาย315.900K1.212B-0.07การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.02-0.98%-0.02ขาย315.900K1.212B-0.07การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter