บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

53
หุ้น
1775.809B
เงินทุนของตลาด
6.021M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.75%
เปลี่ยนแปลง
−3.69%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.101.55%0.20ซื้อ16.800K1.964B16.380.79การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.101.55%0.20ซื้อ16.800K1.964B16.390.79การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
14.70-0.68%-0.10ซื้อ10.079M36.658B32.210.46การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.70-0.68%-0.10ซื้อ10.079M36.658B32.210.46การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
22.80-0.44%-0.10ซื้อ11.573M362.338B37.520.61การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
22.50-2.17%-0.50ซื้อ33.100K357.570B37.680.61การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
22.80-0.44%-0.10ซื้อ11.573M362.338B37.510.61การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
120.00-0.83%-1.00ซื้อ708.100K95.492B30.594.69การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
120.00-0.83%-1.00ซื้อ708.100K95.350B28.015.14การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.40-0.83%-0.02แนะนำให้ขาย22.713M26.400B37.350.06การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.40-0.83%-0.02แนะนำให้ขาย22.713M26.400B37.350.06การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
1.990.00%0.00ซื้อ116.600K8.006B32.410.06การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
1.990.00%0.00ซื้อ116.600K8.006Bการจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.74-0.53%-0.02ซื้อ313.100K897.600M-0.15บริการทางการแพทย์/พยาบาล
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.74-0.53%-0.02ซื้อ313.100K897.600M-0.15บริการทางการแพทย์/พยาบาล
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
4.440.00%0.00ขาย547.600K2.664B21.000.21การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.440.00%0.00ขาย547.600Kการจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
2.24-0.88%-0.02ขาย1.627M481.600Mการจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
2.24-0.88%-0.02ขาย1.627Mการจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
101.000.00%0.00ซื้อ2.700K1.958B76.961.31บริการทางการแพทย์/พยาบาล
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
101.000.00%0.00ซื้อ2.700K1.958B76.961.31บริการทางการแพทย์/พยาบาล
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.731.39%0.01ขาย39.000K438.000M-0.05การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.731.39%0.01ขาย39.000K438.000M-0.05การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
4.920.82%0.04ซื้อ292.300K3.542B29.810.16การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.920.82%0.04ซื้อ292.300K3.542B29.810.16การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
190.000.00%0.00ซื้อ2.700K3.040B25.887.34การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
190.000.00%0.00ซื้อ2.700K3.040Bการจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
46.250.00%0.00แนะนำให้ขาย400462.500M26.901.72การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.250.00%0.00แนะนำให้ขาย400462.500Mการจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
43.000.00%0.00ขาย5.900K6.880B17.582.45การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.000.00%0.00ขาย5.900K6.880B16.362.63การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.900.00%0.00ขาย286.500K5.425B23.020.30การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.900.00%0.00ขาย286.500K5.425B23.020.30การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
141.000.36%0.50ขาย60033.840B24.275.79บริการทางการแพทย์/พยาบาล
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
141.000.36%0.50ขาย60033.840B24.275.79บริการทางการแพทย์/พยาบาล
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
21.200.47%0.10แนะนำให้ขาย67.700K6.360B20.941.01การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.200.47%0.10แนะนำให้ขาย67.700K6.360B20.941.01การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.300.95%0.05ขาย195.100K2.894B30.000.17การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.300.95%0.05ขาย195.100K2.894B30.000.17การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.00%0.00ซื้อ211.600K9.997B41.080.122568.00การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.00%0.00ซื้อ211.600K9.997B41.080.122568.00การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
416.000.00%0.00แนะนำให้ขาย90041.600B21.2119.61บริการทางการแพทย์/พยาบาล
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
416.000.00%0.00แนะนำให้ขาย90041.600B21.2119.61บริการทางการแพทย์/พยาบาล
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
19.800.00%0.00ขาย163.400K16.812B31.330.63การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.800.00%0.00ขาย163.400K16.812B31.330.63การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
33.250.00%0.00ซื้อ22.200K5.985B22.021.51การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.250.00%0.00ซื้อ22.200K5.985B18.761.77การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
1.60-0.62%-0.01ซื้อ3.032M21.223B27.850.06การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.60-0.62%-0.01ซื้อ3.032M42.447B27.850.06การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.450.78%0.05ขาย602.800K3.681B17.530.37การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.450.78%0.05ขาย602.800K3.926B18.280.35การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
1.650.00%0.00ซื้อ175.300K990.000M168.370.01การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.650.00%0.00ซื้อ175.300K990.000M168.370.01การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ