บริษัทไทย companies operating in one industry: บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO NON-VOTING หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SAMART DIGITAL PCL ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
600.79 B THB202 THB−0.98%4.78 M1.0120.659.78 THB+11.82%4.26%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
ADVANC.RADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO NON-VOTING
DR
600.79 B THB202 THB−0.98%4.777 M1.0120.659.78 THB+11.82%4.26%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
TTRUE.RTRUE CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
276.417 B THB8.00 THB−0.62%17.151 M0.25−0.42 THB0.00%การสื่อสาร
TTRUETRUE CORPORATION PCL
276.417 B THB8.00 THB−0.62%17.152 M0.25−0.42 THB0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
SDC.RSAMART DIGITAL PCL NON-VOTING
DR
1.23 B THB0.04 THB0.00%11.35 M0.31−0.05 THB+41.94%0.00%การสื่อสาร
SDCSAMART DIGITAL PCL
1.23 B THB0.04 THB0.00%11.35 M0.31−0.05 THB+41.94%0.00%การสื่อสาร