บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
1754.164B
เงินทุนของตลาด
8.121M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.21%
เปลี่ยนแปลง
+3.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
200.0THB0.00%0.0THB
ปานกลาง
1.976M395.11M594.636BTHB23.328.58THB
ADVANC.RADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
200.0THB0.00%0.0THB
ปานกลาง
1.975M394.94M594.636BTHB23.328.58THB
DTACTOTAL ACCESS COMMUNICATION
49.50THB1.02%0.50THB
มีแรงซื้อ
3.64M180.175M117.207BTHB48.561.01THB
DTAC.RTOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
DR
49.50THB1.02%0.50THB
มีแรงซื้อ
3.64M180.165M117.207BTHB48.561.01THB
SDCSAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.14THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
8.143M1.14M1.853BTHB−0.04THB
SDC.RSAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.14THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
8.142M1.14M1.853BTHB−0.04THB
TRUETRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.90THB0.41%0.02THB
มีแรงซื้อ
33.703M165.143M163.387BTHB−0.15THB
TRUE.RTRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.90THB0.41%0.02THB
มีแรงซื้อ
33.702M165.14M163.387BTHB−0.15THB