อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

14
หุ้น
237.816B
เงินทุนของตลาด
980.651K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.26%
เปลี่ยนแปลง
+3.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.73%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
COCOCOTHAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.30 THB+0.61%387.5K0.0312.569B THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
COCOCO.RTHAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
8.30 THB+0.61%387.5K0.030.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
F&DFOOD & DRINK PUBLIC CO
30.00 THB−3.23%8030.39546.354M THB11.042.72 THB+213.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
F&D.RFOOD & DRINK PUBLIC CO NON-VOTING
DR
30.00 THB−3.23%8000.38546.354M THB11.042.72 THB+213.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ICHIICHITAN GROUP PCL
14.7 THB−0.68%196.1K0.0219.11B THB19.140.77 THB+71.71%4.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ICHI.RICHITAN GROUP PCL NON-VOTING
DR
14.7 THB−0.68%196.1K0.0219.11B THB19.140.77 THB+71.71%4.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NRFNR INSTANT PRODUCE PCL
5.35 THB0.00%774.5K0.067.584B THB130.490.04 THB−84.80%0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NRF.RNR INSTANT PRODUCE PCL NON-VOTING
DR
5.35 THB0.00%774.5K0.067.584B THB130.490.04 THB−84.80%0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAUCETHAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
38.25 THB−0.65%11.939K0.4513.86B THB18.942.02 THB+19.12%4.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAUCE.RTHAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
38.25 THB−0.65%11.9K0.4513.86B THB18.942.02 THB+19.12%4.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
215 THB+0.94%1K0.1270.227B THB19.9410.78 THB+25.99%2.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TFMAMA.RTHAI PRESIDENT FOODS PCL NON-VOTING
DR
215 THB+0.94%1K0.1270.227B THB19.9410.78 THB+25.99%2.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WINNERWINNER GROUP ENTERPRISE PCL
2.18 THB0.00%1K0.021.296B THB159.120.01 THB−93.44%6.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
WINNER.RWINNER GROUP ENTERPRISE PCL NON-VOTING
DR
2.18 THB0.00%1K0.021.296B THB159.120.01 THB−93.44%6.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร