ยานพาหนะใช้มอเตอร์ (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
3531.305B
เงินทุนของตลาด
10.921M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.02%
เปลี่ยนแปลง
+15.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
−25.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AHAAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
32.50THB2.36%0.75THB
มีแรงซื้อรุนแรง
1.083M35.201M11.532BTHB7.314.34THB
AH.RAAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
32.50THB2.36%0.75THB
มีแรงซื้อรุนแรง
1.083M35.198M11.532BTHB7.314.34THB
BYDCOM80DR ON BYDCOM ISSUED BY KTB
DR
1.02THB3.03%0.03THB
มีแรงซื้อรุนแรง
10.991M11.211M3.507TTHB
INGRSINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.57THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
1.028M585.846K824.757MTHB−0.18THB
INGRS.RINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
DR
0.57THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
1.028M585.846K824.757MTHB−0.18THB