การเงิน (ภาค)

321
หุ้น
8125.522B
เงินทุนของตลาด
54.293M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.24%
เปลี่ยนแปลง
+14.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
−17.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−14.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.004.17%0.20ซื้อ46.300K4.704B-0.30การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.004.17%0.20ซื้อ46.300K4.704B-0.30การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.701.45%0.01ซื้อ1.211M218.324M-0.96ผู้จัดการด้านการลงทุน
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.701.45%0.01ซื้อ1.211M218.324M-0.96ผู้จัดการด้านการลงทุน
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.2911.54%0.03ซื้อ15.063M318.305M-0.05วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.2911.54%0.03ซื้อ15.063M318.305M-0.05วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
152.004.47%6.50ซื้อ1.532M36.375B9.1515.90สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AEONTS.F AEON THANA SINSAP (THAILAND) FOREIGN
154.004.76%7.00ขาย2.000K36.750B9.24สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
152.004.47%6.50ซื้อ1.532M36.375Bสินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.600.00%0.00ขาย95.900K960.000M19.050.03สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.600.00%0.00ขาย95.900K960.000M22.730.03สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
8.003.90%0.30ซื้อ341.600Kทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
AIMCG.F AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD FOREIGN
7.908.22%0.606.000Kทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
13.100.77%0.10ซื้อ743.300K5.541B11.081.17ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.010.00%0.00ซื้อ54.400K6.378B-0.03วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.010.00%0.00ซื้อ54.400K6.378B-0.03วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.300.61%0.02ซื้อ45.969M1.837B3.470.94การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.300.61%0.02ซื้อ45.969M1.837B3.470.94การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.900.00%0.00ซื้อ20.760M3.283B11.040.26สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.900.00%0.00ซื้อ20.760M3.283B11.910.24สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
15.901.92%0.30ซื้อ46.177M16.645B9.861.58การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.901.92%0.30ซื้อ46.177M16.645B9.861.58การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
10.400.00%0.00ซื้อ18.500K3.722B12.690.82ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.150.00%0.00ซื้อ380.800K4.815B38.960.13การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.150.00%0.00ซื้อ380.800K4.815B38.960.13การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.797.83%0.13ซื้อ68.137M5.533B25.940.06การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.797.83%0.13ซื้อ68.137M5.533B25.940.06การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
5.853.54%0.20ซื้อ24.916M17.774B6.820.83การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.853.54%0.20ซื้อ24.916M17.774B5.790.98การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.1011.11%0.01ซื้อ1.719M359.982M-0.09การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1011.11%0.01ซื้อ1.719Mการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01แนะนำให้ซื้อ602.995M1.706B-0.00การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01แนะนำให้ซื้อ602.995M1.706B-0.00การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.890.00%0.00ซื้อ1.846M534.000M-0.04การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.890.00%0.00ซื้อ1.846M534.000M-0.04การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
1.3514.41%0.17ซื้อ56.119M856.680M-0.14สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
1.3514.41%0.17ซื้อ56.119M856.680M-0.14สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
19.301.05%0.20ซื้อ1.180M6.721B7.692.49สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.301.05%0.20ซื้อ1.180M6.721B7.732.47สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.940.51%0.02ขาย68.500K611.520M19.390.20โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.940.51%0.02ขาย68.500K611.520M19.390.20โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.821.68%0.03ซื้อ4.578M3.769B14.250.13วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.821.68%0.03ซื้อ4.578M3.769B10.490.17วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.801.27%0.06ซื้อ93.821M151.680B161.220.03การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.801.27%0.06ซื้อ93.821M161.220.03การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
35.50-0.70%-0.25ซื้อ1.000K13.762B75.970.75ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.50-0.70%-0.25ซื้อ1.000K13.762Bประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
12.100.83%0.10ซื้อ47.900K4.426B16.240.74ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
24.805.08%1.20แนะนำให้ซื้อ430.919M76.276B18.501.28ผู้จัดการด้านการลงทุน
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
24.805.08%1.20แนะนำให้ซื้อ430.919M76.276B18.501.28ผู้จัดการด้านการลงทุน
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
26.751.90%0.50ซื้อ3.317M193.089B7.143.68ธนาคารในภูมิภาค
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.751.90%0.50ซื้อ3.317M193.089B7.143.68ธนาคารในภูมิภาค
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
126.50-1.17%-1.50ซื้อ26.369M244.332B7.0918.05ธนาคารในภูมิภาค
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
126.50-1.17%-1.50ซื้อ988.500K244.332B7.0918.05ธนาคารในภูมิภาค
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
126.50-1.17%-1.50ซื้อ26.369M244.332B6.8218.76ธนาคารในภูมิภาค
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
32.50-1.52%-0.50แนะนำให้ซื้อ4.365M18.191B16.082.05ธนาคารรายใหญ่
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.50-1.52%-0.50แนะนำให้ซื้อ4.365M20.501.61ธนาคารรายใหญ่
BKER BUALUANG K.E. RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE
7.150.00%0.00ซื้อ602.600K6.250B24.870.29ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
281.00-0.35%-1.00ซื้อ3.600K30.024B11.8323.84ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
281.00-0.35%-1.00ซื้อ3.600K30.024B11.8323.84ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
11.800.85%0.10ซื้อ28.400K1.170B11.920.98ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
16.401.86%0.30ซื้อ2.513M27.492B8.251.95ประกันชีวิต/สุขภาพ
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.401.86%0.30ซื้อ2.513M27.492B6.272.57ประกันชีวิต/สุขภาพ
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.171.74%0.02ซื้อ25.808M18.575B12.020.10การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.171.74%0.02ซื้อ25.808M18.575B12.020.10การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
14.20-1.39%-0.20ขาย206.900K10.648B17.120.84ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.6714.38%0.21ซื้อ25.300K1.496B84.390.02การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.6714.38%0.21ซื้อ25.300K1.496B84.390.02การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.001.69%0.20ซื้อ45.321M155.224B21.580.55การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
11.90-1.65%-0.20ซื้อ72.500K156.540B21.760.55การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.001.69%0.20ซื้อ45.321M155.224B21.580.55การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
7.502.04%0.15ซื้อ7.304Mทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
BTSGIF.F BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH FOREIGN
9.5529.05%2.15ขาย13.400Kทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
BUI BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY
7.702.67%0.20ซื้อ5.700K224.999M-0.75ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
BUI.R BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.702.67%0.20ซื้อ5.700K224.999M-0.75ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.62-1.59%-0.01ขาย2.507M5.208B-0.13การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01ขาย2.507M5.208B-0.13การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.772.67%0.02ซื้อ8.104M3.019B20.160.04วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.772.67%0.02ซื้อ8.104M3.019B54.740.01วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
21.90-0.45%-0.10ซื้อ1.100K264.000M59.930.37ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.90-0.45%-0.10ซื้อ1.100K264.000M59.910.37ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.400.00%0.00ซื้อ7.929M510.012M-0.07การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.400.00%0.00ซื้อ7.929Mการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.850.00%0.00ซื้อ397.700K906.602M3.350.25การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.850.00%0.00ซื้อ397.700K906.602M3.350.25การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.680.00%0.00ซื้อ17.018M23.679B10.490.06ธนาคารในภูมิภาค
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.680.00%0.00ซื้อ17.018M23.679B10.490.06ธนาคารในภูมิภาค
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.791.28%0.01ซื้อ944.100K780.000M-0.00การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.791.28%0.01ซื้อ944.100K780.000M-0.00การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
54.502.83%1.50ซื้อ11.900M237.864B17.563.02การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.502.83%1.50ซื้อ11.900M237.864B17.563.02การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
11.600.00%0.00ซื้อ380.600K4.949B10.601.09ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
29.000.87%0.25ขาย630.600K63.609B19.961.44ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.704.10%0.50แนะนำให้ซื้อ97.400K11.797B13.330.92ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.163.85%0.08ซื้อ520.100K1.575B17.410.12สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.163.85%0.08ซื้อ520.100K1.575B17.410.12สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.100.99%0.05ซื้อ68.000K1.616B13.330.38ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
15.900.00%0.00ซื้อ14.315M169.044B9.771.63ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
DIF.F DIGITAL TELECOMMUNICATIONS FOREIGN
16.200.00%0.00ซื้อ4.000K172.234B9.951.63ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
0.99-1.00%-0.01ซื้อ7.262M1.109B10.740.09สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
0.99-1.00%-0.01ซื้อ7.262M1.109B10.740.09สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.390.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.711M1.959B390.000.00การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.390.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.711M1.959B390.000.00การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.254.17%0.01ซื้อ56.179M932.347M-0.02การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.254.17%0.01ซื้อ56.179M932.347M2.880.08การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.00%0.00ซื้อ94.600K774.715M-0.38กลุ่มบริษัททางการเงิน
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.00%0.00ซื้อ94.600K774.715M-0.38กลุ่มบริษัททางการเงิน
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
12.302.50%0.30ซื้อ63.000K27.831B6.651.81การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.302.50%0.30ซื้อ63.000K27.831B8.391.43การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.140.00%0.00ซื้อ407.300K662.799M-0.19วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.140.00%0.00ซื้อ407.300K662.799M-0.24วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
16.10-1.23%-0.20ซื้อ751.200K46.005B23.340.70ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
7.30-0.68%-0.05ซื้อ10.000K1.290Bทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.470.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.726M511.868M10.710.04วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.470.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.726M511.868M10.710.04วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.641.23%0.02ซื้อ4.690M486.000M11.070.15สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.641.23%0.02ซื้อ4.690M486.000M11.070.15สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.242.91%0.12ซื้อ22.646M6.285B-0.17สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.242.91%0.12ซื้อ22.646M6.285B-0.17สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.343.54%0.08ซื้อ96.900K14.690B10.270.22การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.343.54%0.08ซื้อ96.900K14.690B10.270.22การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
GOLD GOLD
8.400.00%0.00ซื้อ258.900K19.519B10.890.77การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.400.00%0.00ซื้อ258.900K19.519B9.320.90การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
6.05-1.63%-0.10ซื้อ4.500K1.267B16.630.37ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
15.80-8.67%-1.50ซื้อ217.500K14.096B16.031.08ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.801.15%0.10ซื้อ106.600K6.113B8.601.01ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
2.740.00%0.00ซื้อ2.336M1.352B5.770.47สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.740.00%0.00ซื้อ2.336M1.352B5.770.47สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
18.300.55%0.10ซื้อ1.055M26.982B21.800.83ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.78-1.27%-0.01ซื้อ2.589M627.108M24.760.03การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.78-1.27%-0.01ซื้อ2.589Mการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-1.39%-0.01ซื้อ1.417M1.546B-0.24การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-1.39%-0.01ซื้อ1.417M1.546B-0.24การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.280.00%0.00แนะนำให้ซื้อ6.620M1.176B-0.06การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.280.00%0.00แนะนำให้ซื้อ6.620M1.176B-0.06การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
117.001.74%2.00ซื้อ33.997M275.225B7.8014.73ธนาคารในภูมิภาค
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
116.500.87%1.00ซื้อ4.902M276.422B7.8414.73ธนาคารในภูมิภาค
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
117.001.74%2.00ซื้อ33.997M275.225B7.8014.73ธนาคารในภูมิภาค
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
7.800.00%0.00ขาย721.000K1.950B8.800.89สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
7.800.00%0.00ขาย721.000K1.950B8.800.89สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.663.39%0.12ซื้อ12.821M7.051B46.150.08วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.663.39%0.12ซื้อ12.821M7.051Bวาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
49.50-1.00%-0.50ซื้อ14.070M42.338B6.787.37ธนาคารรายใหญ่
KKP.F KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
42.75-38.04%-26.25แนะนำให้ขาย60036.199B5.807.37ธนาคารรายใหญ่
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.50-1.00%-0.50ซื้อ14.070M42.338B7.077.07ธนาคารรายใหญ่
KPNPF KPN PROPERTY FUND
6.950.72%0.05ขาย5.100K1.242B15.550.44ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
11.90-0.83%-0.10ซื้อ110.573M167.779B5.902.03ธนาคารในภูมิภาค
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
12.0016.50%1.70ขาย2.800K167.779B5.062.03ธนาคารในภูมิภาค
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.90-0.83%-0.10ซื้อ110.573M167.713B5.732.09ธนาคารในภูมิภาค
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
39.503.95%1.50ซื้อ19.855M97.977B17.572.16สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ