บริษัทไทย engaged in one sector: Finance

These บริษัทไทย operate in the same sector, Finance. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
AAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD
4.80 THB+0.42%3.4K0.684.704B THB−0.40 THB−420.16%0.00%
A.RAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.80 THB+0.42%3.4K0.684.704B THB−0.40 THB−420.16%0.00%
A5ASSET FIVE GROUP PCL
3.24 THB0.00%3.932M3.383.918B THB10.560.31 THB+286.27%0.00%
A5.RASSET FIVE GROUP PCL NON-VOTING
DR
3.24 THB0.00%3.932M3.383.918B THB10.560.31 THB+286.27%0.00%
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
149.0 THB−1.32%107.406K1.6837.25B THB13.0311.43 THB−29.13%3.69%
มีแรงซื้อ
AEONTS.RAEON THANA SINSA(THAILAND) NON-VOTING
DR
149.0 THB−1.32%107.3K1.6837.25B THB13.0311.43 THB−29.13%3.69%
มีแรงซื้อ
AFAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LTD
0.78 THB0.00%23.2K0.711.248B THB181.400.00 THB−84.81%4.10%
AF.RAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
0.78 THB0.00%23.2K0.711.248B THB181.400.00 THB−84.81%4.10%
AIMCGAIM COMM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOL
REIT
3.68 THB−0.54%211.8K1.821.06B THB4.180.88 THB13.59%
AIMIRTAIM IND GTH FREEHO
REIT
10.5 THB0.00%876.305K2.645.923B THB11.160.94 THB−19.18%8.50%
มีแรงซื้อ
AIRAAIRA CAPITAL PCL
1.92 THB+7.87%1.681K1.1012.125B THB−0.02 THB−223.97%0.57%
AIRA.RAIRA CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
1.92 THB+7.87%1.6K1.0612.125B THB−0.01 THB−223.14%0.57%
AKSAKS CORPORATION PCL
0.01 THB0.00%29.342M0.37936.836M THB−0.00 THB0.00%
AKS.RAKS CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
0.01 THB0.00%29.342M0.37936.836M THB−0.00 THB−1000.00%0.00%
ALLYALLY LEASEHOLD REIT
REIT
5.60 THB+7.69%1.542M0.774.895B THB7.350.76 THB+12.29%11.96%
มีแรงซื้อ
AMANAHAMANAH LEASING PCL
2.30 THB−0.86%1.727M1.762.383B THB12.610.18 THB−39.00%8.70%
ปานกลาง
AMANAH.RAMANAH LEASING PCL NON-VOTING
DR
2.30 THB−0.86%1.727M1.762.383B THB12.610.18 THB−39.00%8.70%
AMATAAMATA CORP
22.3 THB−0.89%3.77M0.7125.645B THB12.901.73 THB−13.47%2.91%
มีแรงซื้อรุนแรง
AMATA.RAMATA CORP NON-VOTING
DR
22.3 THB−0.89%3.769M0.7125.645B THB12.901.73 THB−13.46%2.91%
มีแรงซื้อรุนแรง
AMATARAMATA SUMMIT GWTH FHLD & LSHLD REIT
REIT
6.50 THB0.00%37.7K1.042.326B THB10.720.61 THB+7.60%7.89%
AMATAVAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40 THB+1.89%20.8K0.435.049B THB306.820.02 THB−99.01%1.30%
AMATAV.RAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
5.40 THB+1.89%20.8K0.435.049B THB293.480.02 THB−98.97%1.30%
ANANANANDA DEVELOPMENT PCL
0.86 THB−1.15%3.846M0.713.583B THB−0.23 THB+8.69%0.00%
ปานกลาง
ANAN.RANANDA DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.86 THB−1.15%3.846M0.713.583B THB−0.23 THB+8.69%0.00%
ARINARINSIRI LAND PCL
3.20 THB+2.56%24.6K1.551.92B THB−0.08 THB+9.45%0.00%
ARIN.RARINSIRI LAND PCL NON-VOTING
DR
3.20 THB+2.56%24.6K1.551.92B THB−0.08 THB+9.45%0.00%
ASAPSYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PCL
2.98 THB−5.10%3.501M1.392.163B THB−0.06 THB−515.00%0.00%
ASAP.RSYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PCL NON-VOTING
DR
2.98 THB−5.10%3.501M1.392.163B THB−0.06 THB−515.00%0.00%
ASIAASIA HOTEL CO
6.55 THB−0.76%17.403K2.352.096B THB−0.17 THB+51.31%0.00%
ASIA.RASIA HOTEL CO NON-VOTING
DR
6.55 THB−0.76%17.4K2.352.096B THB−0.17 THB+51.31%0.00%
ASKASIA SERMKIJ LEASING PCL
18.6 THB−1.06%899.564K0.719.818B THB8.062.31 THB−19.40%7.74%
มีแรงขาย
ASK.RASIA SERMKIJ LEASING PCL NON-VOTING
DR
18.6 THB−1.06%898.6K0.719.818B THB8.062.31 THB−19.40%7.74%
ASNASN BROKER PUBLIC COMPANY LTD
1.79 THB0.00%7.9K1.00335.088M THB168.870.01 THB−61.59%1.49%
ASN.RASN BROKER PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.79 THB0.00%7.9K1.00335.088M THB170.480.01 THB−61.96%1.49%
ASPASIA PLUS GROUP HLDGS PCL
2.86 THB0.00%851.076K1.246.022B THB11.320.25 THB+8.69%7.34%
ASP.RASIA PLUS GROUP HLDGS PCL NON-VOTING
DR
2.86 THB0.00%850.8K1.246.022B THB11.320.25 THB+8.69%7.34%
ASWASSETWISE PCL
8.45 THB0.00%564.349K2.317.234B THB6.811.24 THB−5.05%6.18%
มีแรงซื้อรุนแรง
ASW.RASSETWISE PCL NON-VOTING
DR
8.45 THB0.00%564.2K2.317.234B THB6.811.24 THB−5.05%6.18%
AWCASSET WORLD CORP PCL
3.98 THB−0.50%33.287M0.59127.369B THB25.050.16 THB+48.92%0.80%
มีแรงซื้อ
AWC.RASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING
DR
3.98 THB−0.50%33.286M0.59127.369B THB25.050.16 THB+48.92%0.80%
AYUDALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PCL
33.75 THB0.00%2210.0213.138B THB19.161.76 THB−26.93%3.44%
AYUD.RALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
33.75 THB0.00%2000.0113.138B THB19.161.76 THB−26.93%3.44%
B-WORKBUALUANG OFFICE LE
REIT
4.48 THB0.00%180.202K0.821.652B THB−0.40 THB−135.62%13.71%
มีแรงซื้อรุนแรง
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
8.10 THB−1.82%7.003M0.7626.18B THB17.060.47 THB−43.68%6.79%
ปานกลาง
BAM.RBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL NON-VOTING
DR
8.10 THB−1.82%7.003M0.7626.18B THB13.490.60 THB−31.77%6.79%
BAREITBA AIRPORT LEASEHO
REIT
10.3 THB+0.98%339.6K0.6510.64B THB19.530.53 THB7.41%
มีแรงซื้อรุนแรง
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
26.75 THB0.00%326.728K1.04196.767B THB3.18%
มีแรงซื้อ
BAY.RBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
26.75 THB0.00%326.6K1.04196.767B THB3.18%
มีแรงซื้อ
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
142.5 THB−1.72%14.299M2.03272.01B THB6.5321.81 THB3.51%
มีแรงซื้อรุนแรง
BBL.RBANGKOK BANK PUBLIC CO NON-VOTING
DR
142.5 THB−1.72%14.295M2.03272.01B THB6.5321.81 THB3.51%
มีแรงซื้อรุนแรง
BKIBANGKOK INSURANCE PUBLIC CO
312 THB0.00%14.28K1.6833.219B THB10.9128.59 THB5.21%
BKI.RBANGKOK INSURANCE PUBLIC CO NON-VOTING
DR
312 THB0.00%14.2K1.6733.219B THB8.1538.30 THB5.21%
BKKCPBANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
9.30 THB0.00%20.5K0.84930M THB16.710.56 THB−19.62%6.99%
BLABANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
18.7 THB−2.09%1.481M2.6131.931B THB12.531.49 THB−20.65%2.99%
BLA.RBANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT NON-VOTING
DR
18.7 THB−2.09%1.481M2.6131.931B THB12.531.49 THB−20.65%2.99%
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71 THB+1.43%2.875M0.4812.305B THB21.260.03 THB−52.35%4.23%
BLAND.RBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.71 THB+1.43%2.875M0.4812.305B THB21.260.03 THB−52.35%4.23%
BLESSBLESS ASSET GROUP PCL
0.67 THB0.00%486.7K0.15536M THB14.690.05 THB−34.20%0.00%
BLESS.RBLESS ASSET GROUP PCL NON-VOTING
DR
0.67 THB0.00%486.7K0.1514.690.05 THB−34.20%0.00%
BOFFICEBHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REIT
REIT
5.10 THB+2.00%374K0.843.763B THB10.420.49 THB−12.95%13.26%
ปานกลาง
BRIBRITANIA PCL
7.65 THB0.00%472.09K0.246.526B THB4.341.76 THB+19.67%10.93%
มีแรงซื้อรุนแรง
BRI.RBRITANIA PCL NON-VOTING
DR
7.65 THB0.00%471.8K0.244.341.76 THB+19.67%10.93%
BROCKBAAN ROCK GARDEN PCL
1.66 THB−5.14%17.1K1.461.702B THB−0.01 THB−137.77%0.60%
BROCK.RBAAN ROCK GARDEN PCL NON-VOTING
DR
1.66 THB−5.14%17.1K1.461.702B THB−0.01 THB−138.20%0.60%
BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF
3.50 THB−1.13%5.325M0.5520.258B THB8.070.43 THB20.83%
มีแรงซื้อ
BUIBANGKOK UNION INSURANCE
22.1 THB−0.90%52.774K2.00729.295M THB5.264.20 THB+130.76%2.06%
BUI.RBANGKOK UNION INSURANCE NON-VOTING
DR
22.1 THB−0.90%52.7K2.01729.295M THB5.264.20 THB+130.76%2.06%
BVGBLUEVENTURE GROUP PCL
4.46 THB+7.73%2.288M8.632.007B THB32.770.14 THB+18.04%1.50%
มีแรงซื้อรุนแรง
BVG.RBLUEVENTURE GROUP PCL NON-VOTING
DR
4.46 THB+7.73%2.288M8.6332.770.14 THB+18.04%1.50%
BYDBEYOND SECURITIES PCL
4.00 THB−3.38%7.52M0.9416.905B THB−0.15 THB−365.73%0.00%
BYD.RBEYOND SECURITIES PCL NON-VOTING
DR
4.00 THB−3.38%7.52M0.9416.905B THB−0.15 THB−365.73%0.00%
CGDCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL
0.33 THB−5.71%7.231M3.922.728B THB150.000.00 THB−97.82%0.00%
CGD.RCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.33 THB−5.71%7.231M3.922.728B THB150.000.00 THB−97.82%0.00%
CGHCOUNTRY GROUP HOLDINGS PCL
0.69 THB0.00%154K0.042.764B THB−0.06 THB−321.48%0.00%
CGH.RCOUNTRY GROUP HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
0.69 THB0.00%154K0.042.764B THB−0.06 THB−322.26%0.00%
CHARANCHARAN INSURANCE PUBLIC CO
23.8 THB−0.83%9.115K2.99285.6M THB10.592.25 THB−61.36%8.40%
CHARAN.RCHARAN INSURANCE PUBLIC CO NON-VOTING
DR
23.8 THB−0.83%8.9K3.02285.6M THB10.592.25 THB−61.36%8.40%
CHASECHASE ASIA PCL
1.84 THB−1.60%9.876M0.973.653B THB28.980.06 THB0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
CHASE.RCHASE ASIA PCL NON-VOTING
DR
1.84 THB−1.60%9.876M0.9728.980.06 THB0.00%
CHEWACHEWATHAI PCL
0.51 THB−1.92%310.395K0.06650.264M THB−0.05 THB−159.89%3.59%
CHEWA.RCHEWATHAI PCL NON-VOTING
DR
0.51 THB−1.92%310.3K0.06650.264M THB−0.05 THB−159.89%3.59%
CICHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL
0.60 THB0.00%530K0.13639.956M THB−0.17 THB−2.62%0.00%
CI.RCHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.60 THB0.00%530K0.13639.956M THB−0.17 THB−2.62%0.00%
CIMBTCIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD
0.60 THB−1.64%551.73K0.9520.893B THB13.020.05 THB1.92%
CIMBT.RCIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.60 THB−1.64%551.7K0.9520.893B THB1.92%
CMCCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL
1.21 THB−0.82%229.907K1.571.291B THB−0.18 THB−515.33%0.34%
CMC.RCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL NON-VOTING
DR
1.21 THB−0.82%229.8K1.571.291B THB−0.18 THB−515.33%0.34%
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
66.25 THB+0.76%4.26M0.64296.194B THB21.333.11 THB+42.15%1.74%
มีแรงซื้อรุนแรง
CPN.RCENTRAL PATTANA PUBLIC CO NON-VOTING
DR
66.25 THB+0.76%4.26M0.64296.194B THB21.333.11 THB+42.15%1.74%
CPNCGCPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD
6.35 THB−0.78%131.615K0.352.709B THB−0.28 THB−122.16%16.02%
CPNREITCPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
REIT
11.1 THB+0.91%727.76K0.4228.505B THB8.811.26 THB+53.24%7.70%
มีแรงซื้อ
CPTGFCP TOWER GROWTH LEASEHOLD PPTY FD
5.50 THB0.00%137.9K0.495.319B THB17.210.32 THB−34.28%8.43%
CRANECHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00 THB0.00%885.101K0.27758.188M THB12.170.08 THB0.00%
CRANE.RCHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.00 THB0.00%885.1K0.27758.188M THB12.170.08 THB0.00%
CREDITTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM
29.00 THB0.00%720.415K0.0835.649B THB0.00%
CREDIT.RTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM NON-VOTING
DR
29.00 THB0.00%720.4K0.08
CTARAFCENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
4.50 THB0.00%16.9K0.351.44B THB592.110.01 THB−97.83%11.61%
DHOUSEDHOUSE PATTANA PCL
0.60 THB+3.45%713.236K0.18504M THB−0.03 THB−105.52%0.00%
DHOUSE.RDHOUSE PATTANA PCL NON-VOTING
DR
0.60 THB+3.45%713.2K0.18504M THB−0.03 THB−105.52%0.00%
ECLEASTERN COMMERCIAL LEASING
1.42 THB−2.07%898.935K0.241.575B THB14.550.10 THB−40.09%5.63%