บริษัทไทย companies operating in one industry: ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น TALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง THAILAND HOSPITALITY PROPERTY FUND ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
FFTREITFRASERS PROP THAILAND IND FREEHOLD
REIT
33.227 B THB10.00 THB−0.99%1.419 M2.0511.150.90 THB+5.10%7.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
LPFLOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND
30.852 B THB13.2 THB0.00%1.856 M2.6314.970.88 THB+506.53%6.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
WHARTWHA PREMIUM GROWTH F&H REIT
REIT
30.7 B THB9.40 THB−0.53%955.163 K0.7513.890.68 THB−8.07%8.19%การเงิน
มีแรงซื้อ
CCPNREITCPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
REIT
27.735 B THB10.7 THB−0.93%4.057 M1.718.491.26 THB+53.24%9.73%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF
20.837 B THB3.56 THB−1.11%2.726 M1.608.210.43 THB21.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
IIMPACTIMPACT GROWTH REIT
REIT
17.79 B THB12.1 THB+0.83%931.058 K1.8319.530.62 THB+13.87%4.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
BBAREITBA AIRPORT LEASEHO
REIT
10.278 B THB9.95 THB0.00%478.471 K1.4118.870.53 THB7.05%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AAIMIRTAIM IND GTH FREEHO
REIT
5.979 B THB10.5 THB−0.94%381.714 K1.0112.460.84 THB−27.10%8.34%การเงิน
มีแรงซื้อ
WHAIRWHA INDUSTRIAL LEASEHOLD REALESTATE
REIT
5.603 B THB5.80 THB−1.69%746.514 K1.9313.560.43 THB−35.95%9.28%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AALLYALLY LEASEHOLD REIT
REIT
4.982 B THB5.60 THB−1.75%311.701 K0.617.350.76 THB+12.29%11.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
CCPTGFCP TOWER GROWTH LEASEHOLD PPTY FD
4.932 B THB5.10 THB0.00%170.009 K1.2515.960.32 THB−34.28%13.93%การเงิน
LLHSCLH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD REIT
REIT
4.832 B THB9.90 THB0.00%118.439 K0.528.721.14 THB+91.61%9.44%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GGVREITGOLDEN VENTURES LEASEHOLD REIT
REIT
4.318 B THB5.25 THB−0.94%400.3 K0.497.540.70 THB−11.78%14.94%การเงิน
BBOFFICEBHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REIT
REIT
3.601 B THB4.84 THB−0.82%994.64 K3.569.890.49 THB−12.95%13.61%การเงิน
ปานกลาง
TTPRIMETHAI PRIME PROP FREHLD & LEHLD REIT
REIT
3.504 B THB6.30 THB−1.56%1.534 M1.188.700.72 THB+29.70%8.91%การเงิน
QQHPFQUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY
3.347 B THB4.16 THB−0.95%662.915 K0.5049.940.08 THB−75.18%17.67%การเงิน
PPOPFPRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FD
3.058 B THB6.30 THB−0.79%68.2 K0.4613.490.47 THB−46.15%10.80%การเงิน
TTTLPFTALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND
3.024 B THB16.6 THB−1.19%12.305 K0.6511.391.46 THB−9.32%10.67%การเงิน
IINETREITINET FREEHOLD AND LEASEHOLD REIT
REIT
2.805 B THB8.40 THB−1.18%236.62 K0.849.400.89 THB−41.29%9.24%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GGROREITGRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REI
REIT
2.725 B THB8.70 THB+0.58%21 K0.7610.730.81 THB−0.80%6.59%การเงิน
CCPNCGCPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD
2.453 B THB5.60 THB−2.61%323.001 K0.74−0.33 THB−127.78%18.15%การเงิน
KKBSPIFKHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTR
2.352 B THB8.40 THB0.00%57.5 K1.7611.940.70 THB−15.70%10.46%การเงิน
PPFPINTHONG INDUSTRIAL PARK PROP FD
2.312 B THB10.3 THB0.00%8.9 K1.8711.420.90 THB+23.63%7.31%การเงิน
AAMATARAMATA SUMMIT GWTH FHLD & LSHLD REIT
REIT
2.273 B THB6.35 THB0.00%32.8 K0.6210.470.61 THB+7.60%8.60%การเงิน
PPROSPECTPROSPECT LOGISTICS & INDUSTRIAL FRE
REIT
2.083 B THB8.50 THB0.00%17.5 K0.1413.180.65 THB−22.55%9.29%การเงิน
HHYDROGENHYDROGEN FREEHOLD & LEASEHOLD REIT
REIT
1.963 B THB9.25 THB−2.12%3.901 K0.42−0.69 THB0.00%การเงิน
KKTBSTMRKTBST MIXED FREEHOLD AND LEASEHOLD
REIT
1.96 B THB6.45 THB−0.77%6020.058.990.72 THB−10.60%10.78%การเงิน
SSPRIMES PRIME GROWTH LEASEHOLD REIT
REIT
1.939 B THB4.34 THB0.00%102.101 K0.816.310.69 THB−2.73%13.32%การเงิน
LLHPFLAND&HOUSES FREEHOLD&LEASEHOLD PROP
1.931 B THB5.80 THB−0.85%76.201 K1.9512.540.46 THB−36.83%5.98%การเงิน
WHABTWHA BUSINESS CMPLX FHLD & LHLD REIT
REIT
1.566 B THB7.60 THB−1.94%33.314 K3.778.570.89 THB−1.36%8.79%การเงิน
BB-WORKBUALUANG OFFICE LE
REIT
1.556 B THB4.20 THB−0.47%239.431 K0.62−0.40 THB−135.62%15.75%การเงิน
CCTARAFCENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
1.414 B THB4.40 THB−0.45%204.2 K3.00578.950.01 THB−97.83%11.83%การเงิน
LLUXFLUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
1.376 B THB7.00 THB0.00%10.8 K1.222.892.42 THB+109.29%7.71%การเงิน
SSRIPANWASRI PANWA HOSPITALITY REIT
REIT
1.289 B THB4.76 THB+3.03%30.201 K0.4617.700.27 THB−63.54%7.76%การเงิน
SSIRIPSIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND
1.224 B THB7.20 THB−10.00%1000.0324.460.29 THB−30.34%3.54%การเงิน
GGAHREITGRANDE HOSPITALITY REI TRUST
REIT
1.185 B THB6.75 THB0.00%25.4 K0.147.760.87 THB+32.60%9.04%การเงิน
MM-IIMFC IND INV PROP & LEASEHOLD FUND
997.6 M THB5.75 THB−0.86%5000.037.670.75 THB+10.39%10.78%การเงิน
SSSTRTSUB SRI THAI REIT
REIT
955.75 M THB5.00 THB0.00%35.2 K2.638.260.61 THB+19.16%8.00%การเงิน
BBKKCPBANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
900 M THB8.95 THB−0.56%6000.0616.080.56 THB−19.62%7.00%การเงิน
AAIMCGAIM COMM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOL
REIT
864 M THB3.02 THB+0.67%101.502 K0.3611.050.27 THB−51.32%16.33%การเงิน
SSSPFSALA SATHORN PROPERTY FUND
851.7 M THB5.15 THB0.00%2000.1129.110.18 THB+26.54%2.29%การเงิน
TTIF1THAI INDUSTRIAL FUND 1
702 M THB7.75 THB−0.64%4.4 K0.5914.810.52 THB−7.17%7.05%การเงิน
QQHOPQUALITY HOSPITALITY LEASEHOLD P FND
589.204 M THB3.08 THB0.00%13.201 K0.90−0.77 THB−25.73%0.00%การเงิน
KKPNPFKPN PROPERTY FUND
572.4 M THB3.18 THB−0.63%3360.01−0.25 THB−469.34%3.87%การเงิน
TTLHPFTHAILAND HOSPITALITY PROPERTY FUND
543.52 M THB3.76 THB+18.99%169.011 K1.86−1.94 THB−3084.75%6.33%การเงิน
MMNIT2MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
482.256 M THB5.15 THB+7.29%2.3 K0.4215.950.32 THB+20.49%6.98%การเงิน
MMNITMFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
300.84 M THB2.16 THB−0.92%2.902 K0.0113.580.16 THB+106.36%4.68%การเงิน
MMNRFMULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
285.95 M THB2.66 THB−1.48%11.403 K0.4723.250.11 THB−16.74%5.60%การเงิน
TTNPFTRINITY FREEHOLD & LEASEHOLD PROP
244.545 M THB1.64 THB−1.80%2.5 K0.3537.700.04 THB−70.94%0.00%การเงิน
MMITMFC INDUSTRIAL REIT
REIT
71.175 M THB0.76 THB+4.11%2.384 M120.67−2.26 THB+49.20%0.00%การเงิน
URBNPFURBANA PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
26.64 M THB0.38 THB+2.70%131.9 K1.623.560.11 THB0.00%การเงิน