เหล็ก (อุตสาหกรรม)

40
หุ้น
151.097B
เงินทุนของตลาด
64.196M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.80%
เปลี่ยนแปลง
+3.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
+185.01%
ประสิทธิภาพ ปี
+102.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
          
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-0.82%-0.05ซื้อ4.114M3.050B5.781.06
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-0.82%-0.05ซื้อ4.114M3.050B5.781.06
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.86-1.03%-0.04ซื้อ2.404M1.872B4.670.84
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.86-1.03%-0.04ซื้อ2.404M1.872B4.670.84
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.00-1.84%-0.15ขาย250.400K2.078B13.960.58
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.00-1.84%-0.15ขาย250.400K2.078B13.960.58
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
1.46-0.68%-0.01ขาย1.963M1.665B17.970.08
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.46-0.68%-0.01ขาย1.963M1.665B17.970.08
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
3.74-0.53%-0.02ขาย25.400K3.008B
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.74-0.53%-0.02ขาย25.400K3.008B
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.544.10%0.10แนะนำให้ซื้อ14.873M1.211B4.850.50
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.544.10%0.10แนะนำให้ซื้อ14.873M1.211B4.850.50
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.33-2.94%-0.01ขาย137.386M8.666B-0.00
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.33-2.94%-0.01ขาย137.386M8.666B-0.00
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-1.61%-0.02ซื้อ12.579M9.667B48.440.03
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-1.61%-0.02ซื้อ12.579M9.667B48.440.03
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.420.00%0.00ซื้อ220.400K1.310B12.920.26
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.420.00%0.00ซื้อ220.400K1.310B12.930.26
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.70-1.34%-0.20ซื้อ4.332M7.107B7.312.04
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.70-1.34%-0.20ซื้อ4.332M7.107B7.312.04
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-2.46%-0.03ขาย13.628M5.408B-0.04
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-2.46%-0.03ขาย13.628M5.408B-0.04
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.05-3.81%-0.20ซื้อ2.585M3.465B8.280.63
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.05-3.81%-0.20ซื้อ2.585M3.465B8.280.63
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
2.66-3.62%-0.10ขาย6.967M2.070B7.100.39
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.66-3.62%-0.10ขาย6.967M2.070B7.100.39
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.830.55%0.01ขาย138.700K768.040M39.060.05
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.830.55%0.01ขาย138.700K768.040M39.060.05
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.52-4.55%-0.12ซื้อ107.721M1.612B7.630.35
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-4.55%-0.12ซื้อ107.721M1.612B7.630.35
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.26-3.08%-0.04ซื้อ9.172M1.359B-0.02
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.26-3.08%-0.04ซื้อ9.172M1.359B-0.02
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.66-0.75%-0.02ขาย140.800K1.715B20.060.13801.00
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.66-0.75%-0.02ขาย140.800K1.715B20.060.13801.00
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.30-3.23%-0.01ขาย23.362M1.463B-0.00
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.30-3.23%-0.01ขาย23.362M1.463B-0.00
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.73-6.49%-0.12ซื้อ201.781M15.580B10.950.17
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.73-6.49%-0.12ซื้อ201.781M15.580B10.950.17
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.92-1.20%-0.06ขาย2.565M2.476B18.130.27
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.92-1.20%-0.06ขาย2.565M2.476B18.130.27
โหลดเพิ่ม