ชุดประกันภัยรวม (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
29.863B
เงินทุนของตลาด
1.360M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.44%
เปลี่ยนแปลง
+5.91%
ประสิทธิภาพ เดือน
+27.74%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
MTI MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
133.000.00%0.00ซื้อ56.168K7470344.007.847B9.8913.44
MTI.R MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
133.000.00%0.00ซื้อ56.100K7461300.007.847B9.8913.44
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-0.91%-0.01ซื้อ1.027M1119649.094.636B-0.16
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-0.91%-0.01ซื้อ1.027M1119648.004.636B-0.16
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
4.264.41%0.18ขาย6.171M26290189.562.448B17.420.23
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.264.41%0.18ขาย6.171M26289312.002.448B17.420.23
โหลดเพิ่ม