การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
877.106B
เงินทุนของตลาด
26.350M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.56%
เปลี่ยนแปลง
−2.57%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.61%
ประสิทธิภาพ ปี
−15.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
41.25 THB3.13%9.402M55.221B THB9.974.14 THB−55.77%5.45%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
BCP.RBANGCHAK CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
41.25 THB3.13%9.401M55.221B THB9.974.14 THB−55.77%5.45%แร่พลังงาน
ESSOESSO (THAILAND) PCL
9.80 THB0.00%4.462M33.916B THB−1.49 THB−134.41%8.16%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ESSO.RESSO (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
9.80 THB0.00%4.462M33.916B THB−1.49 THB−134.41%8.16%แร่พลังงาน
IRPCIRPC PUBLIC CO LTD
2.10 THB1.94%71.813M42.862B THB−0.57 THB−220.24%3.33%แร่พลังงาน
ปานกลาง
IRPC.RIRPC PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.10 THB1.94%71.812M42.862B THB−0.57 THB−220.24%3.33%แร่พลังงาน
ปานกลาง
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
35.50 THB5.19%17.89M160.064B THB−4.40 THB−225.05%2.82%แร่พลังงาน
ปานกลาง
PTTGC.RPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
35.50 THB5.19%17.888M160.064B THB−4.40 THB−225.05%2.82%แร่พลังงาน
ปานกลาง
RPCRPCG PUBLIC CO LTD
0.71 THB0.00%597.1K926.312M THB10.600.07 THB14.08%แร่พลังงาน
RPC.RRPCG PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.71 THB0.00%597.1K926.312M THB10.600.07 THB14.08%แร่พลังงาน
SPRCSTAR PETROLEUM REFINING PLC
8.95 THB4.07%69.146M38.806B THB−1.30 THB−139.23%12.40%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SPRC.RSTAR PETROLEUM REFINING PLC NON-VOTING
DR
8.95 THB4.07%69.145M38.806B THB−1.30 THB−139.23%12.40%แร่พลังงาน
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
49.50 THB3.13%22.309M100.981B THB18.962.61 THB−86.55%7.47%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TOP.RTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
49.50 THB3.13%22.308M100.981B THB18.962.61 THB−86.55%7.47%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
UBEUBON BIO ETHANOL PCL
0.98 THB0.00%1.397M3.836B THB−0.00 THB−100.76%4.08%แร่พลังงาน
UBE.RUBON BIO ETHANOL PCL NON-VOTING
DR
0.98 THB0.00%1.397M3.836B THB−0.00 THB−100.76%4.08%แร่พลังงาน
WPWP ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
3.74 THB1.63%1.134M1.939B THB16.020.23 THB17.58%6.68%แร่พลังงาน
WP.RWP ENERGY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
3.74 THB1.63%1.134M1.939B THB16.020.23 THB17.58%6.68%แร่พลังงาน