สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

84
หุ้น
1038.989B
เงินทุนของตลาด
6.928M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.41%
เปลี่ยนแปลง
−3.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.14%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92-3.45%-0.14แนะนำให้ขาย12.900K954.100M-0.02อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.92-3.45%-0.14แนะนำให้ขาย12.900Kอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
3.08-0.65%-0.02ขาย513.700K1.860B27.510.11การดูแลครัวเรือน/บุคคล
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.08-0.65%-0.02ขาย513.700K1.860B27.510.11การดูแลครัวเรือน/บุคคล
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-3.67%-0.08ขาย1.204M1.991B5450.000.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-3.67%-0.08ขาย1.204M1.991B5450.000.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
83.00-5.14%-4.50ขาย12.117M87.500B39.482.222750.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
83.00-5.14%-4.50ขาย12.117M87.500B39.482.222750.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.490.68%0.01แนะนำให้ขาย136.600K686.054M-0.36อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.490.68%0.01แนะนำให้ขาย136.600K686.054M-0.36อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
2.800.72%0.02ขาย30.500K1.060B28.400.10อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.800.72%0.02ขาย30.500K1.060B28.400.10อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.200.00%0.00แนะนำให้ขาย66.800K128.000M-0.29เสื้อผ้า/รองเท้า
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.200.00%0.00แนะนำให้ขาย66.800K128.000M-0.29เสื้อผ้า/รองเท้า
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
18.50-0.54%-0.10ขาย58.100K5.913B718.150.03การดูแลครัวเรือน/บุคคล
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.50-0.54%-0.10ขาย58.100K5.913B603.900.03การดูแลครัวเรือน/บุคคล
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.301.80%0.20ขาย1.019M13.917B11.710.9512230.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.301.80%0.20ขาย1.019M13.917B11.141.0012230.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
22.201.37%0.30ขาย230.400K4.401B9.412.33เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.201.37%0.30ขาย230.400K4.363B9.412.33เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.100.00%0.00ขาย1.536M6.630B19.430.26เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.100.00%0.00ขาย1.536M6.630B19.440.26เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
3.960.00%0.00แนะนำให้ขาย3.400K15.286B59.820.07อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
3.960.00%0.00แนะนำให้ขาย3.400K15.286B59.730.07อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
5.001.21%0.06ซื้อ157.100K4.051B9.020.55อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.001.21%0.06ซื้อ157.100K4.051B9.020.55อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.55-0.76%-0.05ขาย35.400K1.822B-1.06อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.55-0.76%-0.05ขาย35.400K1.822B-1.06อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.001.85%0.20ซื้อ1.659M8.640B27.200.40เสื้อผ้า/รองเท้า
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.001.85%0.20ซื้อ1.659M8.640B28.120.38เสื้อผ้า/รองเท้า
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
16.100.00%0.00ขาย16.700K161.000M11.141.45เสื้อผ้า/รองเท้า
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.100.00%0.00ขาย16.700K161.000M11.131.45เสื้อผ้า/รองเท้า
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
12.40-8.15%-1.10ขาย6.000K810.000M36.750.37เสื้อผ้า/รองเท้า
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.40-8.15%-1.10ขาย6.000K810.000M36.750.37เสื้อผ้า/รองเท้า
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
43.751.74%0.75ขาย10.833M129.161B40.041.07เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.751.74%0.75ขาย10.833M129.161Bเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
PAF PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-1.96%-0.01ขาย62.100K273.565M2.380.21เสื้อผ้า/รองเท้า
PAF.R PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01ขาย62.100K273.565M2.380.21เสื้อผ้า/รองเท้า
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
67.75-0.37%-0.25ขาย5.700K30.600B17.993.78อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.75-0.37%-0.25ขาย5.700K30.600B18.723.63อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-4.55%-0.25ขาย4.500K528.000M4.091.34เสื้อผ้า/รองเท้า
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-4.55%-0.25ขาย4.500K528.000M4.091.34เสื้อผ้า/รองเท้า
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.920.00%0.00ซื้อ21.960M9.840Bอาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.920.00%0.00ซื้อ21.960M9.840Bอาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
21.90-2.67%-0.60ขาย1.321M7.819B19.941.13เสื้อผ้า/รองเท้า
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.90-2.67%-0.60ขาย1.321M7.819B19.941.13เสื้อผ้า/รองเท้า
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.402.35%0.40ขาย209.300K5.174B12.841.32เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.402.35%0.40ขาย209.300K5.174B12.841.32เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
SAUCE THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.50-0.88%-0.20ขาย5.100K8.172B18.271.24อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
SAUCE.R THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.50-0.88%-0.20ขาย5.100K8.172B18.271.24อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
27.000.00%0.00ซื้อ6004.048B13.022.07การดูแลครัวเรือน/บุคคล
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
27.000.00%0.00ซื้อ6004.048B12.302.20การดูแลครัวเรือน/บุคคล
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
46.750.00%0.00ขาย2001.512B16.962.76อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.750.00%0.00ขาย2001.512B16.962.76อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
33.00-5.71%-2.00ซื้อ2009.306B-1.05เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.00-5.71%-2.00ซื้อ2009.306B-1.05เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.700.88%0.05ขาย1.000K1.525B47.760.12อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.700.88%0.05ขาย1.000K1.525B47.760.12อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.75-2.23%-0.04ขาย441.200K769.700M-0.07อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.75-2.23%-0.04ขาย441.200K769.700M-0.07อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.923.70%0.14ขาย6.143M2.298B21.380.18อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.923.70%0.14ขาย6.143M2.298B21.380.18อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
3.100.65%0.02ซื้อ5001.016B5.280.58อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
3.100.65%0.02ซื้อ5001.016B3.980.77อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
193.000.26%0.50ซื้อ4.200K63.468B16.3411.78อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
193.000.26%0.50ซื้อ4.200K63.468B16.3411.78อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
9.250.00%0.00ขาย16.756M12.765B46.740.20อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
9.250.00%0.00ขาย16.756M12.765B46.740.20อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
17.000.00%0.00ขาย1.300K2.040B12.101.40เสื้อผ้า/รองเท้า
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.000.00%0.00ขาย1.300K2.040B12.101.40เสื้อผ้า/รองเท้า
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.901.27%0.20ซื้อ16.736M74.918B19.630.80อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.901.27%0.20ซื้อ16.736M19.580.80อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
29.500.00%0.00ซื้อ426.800K23.854B18.561.59อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.500.00%0.00ซื้อ426.800K23.854B18.561.59อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82-2.05%-0.08แนะนำให้ขาย87.500K3.434B28.510.14อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.82-2.05%-0.08แนะนำให้ขาย87.500K3.434B28.510.14อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
0.570.00%0.00ขาย516.400K535.800M-0.11อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.570.00%0.00ขาย516.400K535.800M-0.11อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.00-0.55%-0.25แนะนำให้ขาย1.600K5.430B16.992.66เสื้อผ้า/รองเท้า
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.00-0.55%-0.25แนะนำให้ขาย1.600K5.430B16.992.66เสื้อผ้า/รองเท้า
WINNER WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.060.98%0.02ขาย67.400K816.000M11.470.18อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
WINNER.R WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.060.98%0.02ขาย67.400K816.000M11.470.18อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.45-0.91%-0.05แนะนำให้ขาย434.300K2.336B12.010.50อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.45-0.91%-0.05แนะนำให้ขาย434.300K2.336B12.010.50อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ