อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.577B-20.00%5.461Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
238.811B1.46-0.75%7.936Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
46.076B7.24-1.00%44.443Kวัสดุพื้นฐาน11
13.090B2.98-0.68%353.500Kในทางอุตสาหกรรม8
139.161B2.29-4.73%11.322Mในทางอุตสาหกรรม8
2926.765B0.06-0.73%14.289Mในทางอุตสาหกรรม5
56.075B4.71-0.07%263.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
40.780B3.720.01%46.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
26.373B4.461.05%104.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
7.095B4.65-0.77%565.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
145.477B4.43-0.16%421.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร37
5942.786B1.51-0.36%8.709Mไฟแนนซ์31
67.028B0.40-0.63%2.716Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
165.316B3.56-1.57%358.590Kในทางอุตสาหกรรม39
3.822B0.55-0.77%25.609Kในทางอุตสาหกรรม6
68.069B6.567.78%2.180Mไฟแนนซ์6
251.286B4.63-3.29%29.288Mพลังงาน15
7.023B4.23-1.54%1.245Mในทางอุตสาหกรรม4
124.161B5.400.06%540.454Kไฟแนนซ์17
1117.877B5.83-1.78%9.304Mวัสดุพื้นฐาน39
1.557B-0.32%5.729Kเทคโนโลยี6
139.403B3.14-0.09%1.337Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
59.092B2.760.23%314.490Kเทคโนโลยี11
312.656B1.98-0.76%8.574Mในทางอุตสาหกรรม72
318.213B2.47-0.22%3.954Mวัสดุพื้นฐาน32
62.804B4.42-0.86%5.509Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
776.221B1.47-0.20%7.908Mไฟแนนซ์29
44.493B0.601.34%1.633Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
12.901B4.310.23%971.698Kไฟแนนซ์12
117.973B0.02-2.33%4.022Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
309.600B2.980.78%169.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.090B2.20-2.15%62.601Kวัสดุพื้นฐาน3
3.189B1.21%365.600Kไฟแนนซ์3
1181.569B1.74-0.82%14.718Mสาธารณูปโภค27
228.874B3.90-1.35%547.829Kในทางอุตสาหกรรม42
22.271B2.55-0.93%1.294Mเทคโนโลยี4
78.978B1.62-1.57%3.306Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
14.432B2.83-0.68%2.765Mในทางอุตสาหกรรม11
711.198B0.111.86%18.834Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
767.796B3.37-0.39%4.009Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร94
2136.495B0.120.65%18.457Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
864.000M-2.44%452.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
20.016B3.92-0.06%1.194Mวัสดุพื้นฐาน6
707.555M0.00%0วัสดุพื้นฐาน2
28.941B2.63-0.77%1.236Mในทางอุตสาหกรรม9
2060.808B1.510.82%22.302Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ60
51.084B0.290.08%16.124Mในทางอุตสาหกรรม9
3.766B5.35-0.09%329.450Kในทางอุตสาหกรรม6
504.405B1.360.90%27.243Mในทางอุตสาหกรรม3
27.000B4.440.00%12.400Kไฟแนนซ์2
17.869B3.800.56%691.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
769.433B1.991.07%14.901Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
13.088B3.96-2.83%56.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
127.815B2.03-0.10%2.776Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
2.290B-3.51%4.832Mเทคโนโลยี3
48.618B3.180.21%525.457Kเทคโนโลยี20
1163.829B2.49-1.76%5.694Mสาธารณูปโภค16
2014.682B0.29-1.02%3.134Mในทางอุตสาหกรรม5
38.587B3.490.18%374.747Kในทางอุตสาหกรรม27
70.602B6.86-1.92%6.372Mพลังงาน2
605.218B3.14-1.10%41.002Mบริการโทรคมนาคม16
655.803M2.56%31.000Kเทคโนโลยี2
89.817B4.880.20%1.006Mไฟแนนซ์29
7.876B7.230.00%138.611Kไฟแนนซ์3
52.422B4.672.63%2.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
113.912B1.781.87%1.686Mไฟแนนซ์4
55.784B0.82-0.73%1.382Mในทางอุตสาหกรรม12
20.631B4.39-0.01%578.068Kในทางอุตสาหกรรม8
14.035B4.85-0.54%27.027Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
1.443B-4.69%7.667Kไฟแนนซ์3
21.050B2.67-0.39%516.608Kสาธารณูปโภค10
362.094B1.99-0.63%8.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
132.345B3.97-0.61%1.074Mวัสดุพื้นฐาน49
2.052B2.73-22.97%200เทคโนโลยี2
1536.384B3.880.26%6.696Mพลังงาน3
4808.949B0.75-1.19%36.655Mพลังงาน25
30.500B2.30-2.40%16.414Mพลังงาน2
75.735B5.11-1.97%94.267Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
22.104B5.48-0.03%254.761Kวัสดุพื้นฐาน8
10.677B8.262.48%284.800Kวัสดุพื้นฐาน3
414.840B3.07-0.02%14.478Mในทางอุตสาหกรรม11
51.819B3.41-1.17%382.104Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
41.308B2.07-1.64%1.731Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
59.267B2.090.74%1.493Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
5.711B5.17-2.22%391.333Kในทางอุตสาหกรรม3
177.152B4.190.35%30.426Kไฟแนนซ์29
2322.939B3.910.41%10.866Mไฟแนนซ์135
3.931B-1.50%313.517Kไฟแนนซ์5
12.947B4.63-2.34%1.371Mไฟแนนซ์4
2.024B0.54%829.300Kพลังงาน2
34.050B1.472.72%4.336Mพลังงาน7
4.217B5.411.44%30.675Kไฟแนนซ์5
654.862B1.88-0.07%7.410Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
97.980B7.00-7.15%16.642Mเทคโนโลยี16
1.403B11.051.51%192.467Kในทางอุตสาหกรรม3
14.434B1.12-4.35%8.536Mเทคโนโลยี7
10.290B6.82-0.26%55.590Kไฟแนนซ์6
546.200B2.94-2.54%16.350Mวัสดุพื้นฐาน13
7.520B2.44-1.46%209.950Kวัสดุพื้นฐาน6
143.952B3.192.41%4.071Mวัสดุพื้นฐาน76
26.153B2.82-2.04%7.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
67.483B5.050.77%2.835Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
2.454B0.00%94.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
204.440B4.261.00%2.610Mสาธารณูปโภค9
1906.570B0.44-0.21%5.599Mบริการโทรคมนาคม9
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ