อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด151.508B THB1.67%0.28%5.859Mบริการเชิงพาณิชย์16
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร663.16B THB3.08%−0.94%1.528Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ44
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ51.029B THB2.42%−0.84%663.093Kระบบขนส่ง10
สายการบิน128.417B THB−0.32%4.323Mระบบขนส่ง6
การผลิตพลังงานทางเลือก642.301B THB1.31%0.82%4.111Mสาธารณูปโภค24
เสื้อผ้า/รองเท้า80.693B THB3.21%−0.85%286.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า3.377B THB0.68%−0.51%106.872Kการค้าปลีก6
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM83.63B THB6.12%0.25%70.349Kการผลิตของผู้ผลิต20
ตลาดหลังการขายของยานยนต์21.645B THB2.99%−0.92%15.496Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์429.853B THB2.44%0.08%690.168Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
การออกอากาศกระจายเสียง22.472B THB1.10%1.09%2.449Mบริการผู้บริโภค8
วัสดุก่อสร้าง43.67B THB2.90%−0.48%3.226Mการผลิตของผู้ผลิต12
เคมีทางการเกษตร10.023B THB5.16%0.41%25.024Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
เคมีพิเศษเฉพาะ1.123T THB2.57%0.90%3.057Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
ถ่านหิน147.689B THB13.33%−0.46%37.99Mแร่พลังงาน6
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์31.03B THB1.56%−0.49%476.417Kบริการเชิงพาณิชย์16
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์20.826B THB2.78%0.00%197.921Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง242.73B THB6.25%−0.36%550.54Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ690.125B THB2.30%−0.03%1.784Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ40
บริการประมวลผลข้อมูล3.126B THB4.37%−1.92%645.02Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
ห้างสรรพสินค้า473.434B THB1.22%0.63%3.071Mการค้าปลีก2
ร้านค้าส่วนลด3.98B THB2.06%500การค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.042T THB2.10%−0.12%3.493Mสาธารณูปโภค34
เครื่องใช้ไฟฟ้า3.463T THB0.46%2.71%2.596Mการผลิตของผู้ผลิต25
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์173.118B THB2.58%−0.16%1.831Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์62.903B THB1.84%−0.04%319.688Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์2.646T THB0.38%0.96%2.456Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์149.776B THB3.92%−0.61%1.897Mบริการการกระจายสินค้า28
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์198.37B THB1.81%−0.24%3.181Mการค้าปลีก8
วิศวกรรมและก่อสร้าง326.959B THB0.87%0.42%3.072Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม72
บริการด้านสิ่งแวดล้อม8.774B THB0.23%−0.20%13.369Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง998.212B THB2.83%−0.51%4.288Mการเงิน56
กลุ่มบริษัททางการเงิน6.656B THB6.16%−0.39%21.282Kการเงิน5
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร66.881B THB3.97%0.73%566.762Kบริการการกระจายสินค้า10
ค้าปลีกอาหาร1.801T THB1.37%−0.50%6.673Mการค้าปลีก8
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์231.71B THB2.72%−0.33%3.881Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม341.654B THB2.63%−1.18%3.962Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม244.315B THB2.05%0.52%1.573Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า7.008B THB8.22%0.00%7.9Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ37.201B THB3.45%1.24%577.856Kสาธารณูปโภค8
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย63.091B THB2.87%−0.03%428.175Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน510.993B THB2.49%−0.52%5.929Mการค้าปลีก4
สร้างบ้าน158.186B THB5.42%−0.41%1.462Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.843T THB1.64%0.31%16.928Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ46
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ485.854B THB0.00%1.28%6.21Mบริการผู้บริโภค28
การดูแลครัวเรือน/บุคคล34.979B THB2.62%−0.14%40.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม6.886B THB6.96%0.63%12.7Kการผลิตของผู้ผลิต4
เครื่องจักรอุตสาหกรรม25.672B THB1.32%0.33%537.544Kการผลิตของผู้ผลิต30
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม222.738B THB4.79%2.08%3.094Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ173.185B THB1.32%2.45%379.428Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย42.201B THB2.87%−0.02%227.975Kการเงิน6
บริการน้ำมันครบวงจร3.214T THB4.95%1.26%26.325Mแร่พลังงาน4
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต7.976T THB0.01%1.03%5.012Mการค้าปลีก5
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต15.29T THB0.01%0.91%69.51Kบริการทางด้านเทคโนโลยี10
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์164.713B THB4.97%−0.34%3.274Mการเงิน22
ผู้จัดการด้านการลงทุน84.367B THB4.70%−0.95%4.296Mการเงิน10
กองทรัสต์/กองทุนรวม223.392B THB10.12%−0.06%1.708Mอื่นๆ25
ประกันชีวิต/สุขภาพ405.799B THB2.18%−0.24%1.761Mการเงิน8
ธนาคารรายใหญ่1.099T THB4.10%−0.65%55.731Mการเงิน10
โทรคมนาคมรายใหญ่37.121B THB−1.87%17.453Mการสื่อสาร2
การขนส่งทางทะเล126.4B THB11.20%−2.31%7.556Mระบบขนส่ง18
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์36.379B THB3.30%1.00%5.675Mบริการการกระจายสินค้า14
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์11.289B THB5.29%0.00%97.202Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล141.271B THB1.93%0.01%190.572Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
การผลิตโลหะ32.106B THB2.62%−0.00%270.126Kการผลิตของผู้ผลิต16
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด274.714B THB1.80%0.31%1.404Mบริการเชิงพาณิชย์48
การผลิตเบ็ดเตล็ด84.325B THB8.33%0.54%714.041Kการผลิตของผู้ผลิต26
ยานพาหนะใช้มอเตอร์26.43B THB4.46%−0.62%323.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ภาพยนต์/บันเทิง123.182B THB1.13%0.01%721.07Kบริการผู้บริโภค28
ชุดประกันภัยรวม4.295T THB0.02%1.87%146.482Kการเงิน9
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา2.627B THB1.62%−0.58%1.064Kการผลิตของผู้ผลิต6
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน847.932B THB4.60%2.71%12.038Mแร่พลังงาน18
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน754.4M THB4.46%−0.53%18.3Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ92.125B THB0.79%−2.00%2.495Mบริการผู้บริโภค8
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ27.136B THB0.83%−0.38%75.63Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
การขนส่งอื่นๆ2.739T THB0.86%0.33%11.081Mระบบขนส่ง26
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป2.256T THB0.04%2.09%5.524Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
บริการด้านบุคลากร4.62B THB−0.66%827.4Kบริการเชิงพาณิชย์2
ยารายใหญ่13.978B THB2.00%−0.60%90.063Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
ยาอื่นๆ83.332B THB3.45%−0.04%1.162Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย88.592B THB4.84%−0.53%2.999Kการเงิน16
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร45.065B THB1.32%0.98%104.928Kบริการผู้บริโภค8
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์2.984B THB3.11%−1.23%200บริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ15.34B THB5.08%0.00%20.526Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์1.874T THB3.11%0.25%9.984Mการเงิน132
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์273.167B THB8.22%−0.45%395.311Kการเงิน52
ธนาคารในภูมิภาค2.664T THB3.87%−1.38%21.586Mการเงิน14
ร้านอาหาร268.895B THB1.53%−0.86%1.749Mบริการผู้บริโภค18
เซมิคอนดักเตอร์109.958B THB1.56%−0.85%3.594Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ประกันภัยพิเศษ3.726B THB5.23%0.61%1.004Mการเงิน2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ92.673B THB3.56%−0.23%1.598Mการค้าปลีก20
โทรคมนาคมพิเศษ43.708B THB3.27%0.11%804.766Kการสื่อสาร6
เหล็ก98.87B THB2.03%−0.47%648.343Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน50
อุปกรณ์โทรคมนาคม1.838T THB1.06%1.57%865.312Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
สิ่งทอ35.144B THB1.68%0.19%14.925Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
การบรรทุก5.656B THB4.06%0.51%1.162Mระบบขนส่ง4
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม4.099B THB3.94%−0.78%203.646Kการผลิตของผู้ผลิต6
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ120.121B THB5.42%−0.68%433.602Kสาธารณูปโภค10
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง766.701B THB2.15%−0.02%3.708Mบริการการกระจายสินค้า64
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย1.838T THB2.67%1.29%14.606Mการสื่อสาร6