อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
3.222B20.00%3.506Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
204.302B1.360.30%6.806Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
56.767B5.530.02%17.403Kวัสดุพื้นฐาน10
10.526B2.481.65%2.421Mในทางอุตสาหกรรม6
157.045B2.030.39%3.189Mในทางอุตสาหกรรม8
2947.556B0.06-0.47%9.167Mในทางอุตสาหกรรม5
57.959B4.57-0.49%155.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
34.926B3.56-0.73%702.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
25.596B4.25-1.87%4.288Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
6.600B5.000.00%251.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
129.566B4.25-0.17%238.549Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
6069.541B1.32-0.25%7.849Mไฟแนนซ์30
56.090B0.420.19%5.794Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
147.377B3.181.84%1.414Mในทางอุตสาหกรรม30
3.393B0.352.36%580.408Kในทางอุตสาหกรรม4
41.350B6.71-0.55%2.674Mไฟแนนซ์5
269.335B4.42-0.19%4.225Mพลังงาน11
7.643B3.895.79%3.356Mในทางอุตสาหกรรม4
119.799B5.610.32%398.562Kไฟแนนซ์17
1186.575B5.47-1.01%18.063Mวัสดุพื้นฐาน35
735.000M2.04%2.000Kเทคโนโลยี2
106.971B3.17-0.38%1.877Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
56.879B2.870.52%797.472Kเทคโนโลยี10
302.122B1.900.72%8.318Mในทางอุตสาหกรรม60
314.502B2.350.03%2.306Mวัสดุพื้นฐาน26
58.049B4.171.02%3.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
682.908B1.441.90%14.958Mไฟแนนซ์25
35.632B0.55-0.48%450.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
12.660B4.010.65%773.609Kไฟแนนซ์10
198.168B0.01-0.43%1.739Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
357.600B2.58-1.34%195.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.044B2.300.00%251.000Kวัสดุพื้นฐาน2
2.455B0.00%179.800Kไฟแนนซ์2
768.604B2.46-0.02%3.295Mสาธารณูปโภค22
236.378B3.54-0.31%1.444Mในทางอุตสาหกรรม34
25.431B2.231.52%1.770Mเทคโนโลยี4
82.094B1.540.34%5.861Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
13.225B2.20-0.69%20.187Mในทางอุตสาหกรรม8
452.378B0.170.02%16.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
807.294B3.270.03%2.566Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร79
2084.821B0.09-0.41%14.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
1.048B-2.06%242.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
22.684B3.460.08%370.290Kวัสดุพื้นฐาน6
22.645B2.750.67%1.239Mในทางอุตสาหกรรม6
1987.010B1.550.80%14.429Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ54
50.218B0.302.30%16.420Mในทางอุตสาหกรรม8
2.874B4.68-0.17%1.852Mในทางอุตสาหกรรม4
308.757B1.49-0.99%55.412Mในทางอุตสาหกรรม2
29.100B4.12-0.52%1.200Kไฟแนนซ์2
16.136B3.43-1.36%4.134Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
547.811B1.96-0.62%10.391Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
9.057B3.81-0.61%34.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
131.512B1.750.03%812.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
2.035B0.00%57.741Mเทคโนโลยี2
46.546B2.87-1.10%414.155Kเทคโนโลยี16
1179.435B2.45-0.22%2.271Mสาธารณูปโภค16
2132.294B0.27-0.54%1.456Mในทางอุตสาหกรรม5
32.237B3.26-0.85%516.713Kในทางอุตสาหกรรม20
76.831B1.80-0.90%15.352Mพลังงาน2
441.381B3.62-0.32%31.959Mบริการโทรคมนาคม14
688.593M-1.19%20.800Kเทคโนโลยี2
94.514B4.53-0.22%1.259Mไฟแนนซ์26
8.123B7.03-0.31%16.403Kไฟแนนซ์3
51.551B4.822.52%3.574Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
160.755B1.831.27%363.481Kไฟแนนซ์5
62.998B0.72-2.35%3.935Mในทางอุตสาหกรรม12
20.712B4.340.54%319.018Kในทางอุตสาหกรรม8
8.346B5.44-0.68%37.418Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
894.400M4.65%1.000Kไฟแนนซ์2
22.972B2.31-0.11%683.716Kสาธารณูปโภค9
459.349B2.120.41%2.699Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
126.757B3.37-0.88%1.578Mวัสดุพื้นฐาน38
2.340B2.393.17%300เทคโนโลยี2
1453.015B4.10-1.48%3.849Mพลังงาน3
5067.913B0.710.26%22.862Mพลังงาน24
30.500B2.301.64%7.167Mพลังงาน2
361.810B0.41-0.52%17.227Mพลังงาน2
74.848B4.57-0.19%22.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
14.482B5.50-0.08%242.844Kวัสดุพื้นฐาน4
7.534B7.810.00%459.500Kวัสดุพื้นฐาน2
387.518B3.270.64%27.168Mในทางอุตสาหกรรม9
46.915B3.031.93%942.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
34.464B1.66-0.13%1.165Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
56.524B2.180.00%301.500Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
3.348B5.88-0.98%94.800Kในทางอุตสาหกรรม2
162.221B4.18-0.04%40.491Kไฟแนนซ์22
2222.095B4.040.10%11.578Mไฟแนนซ์116
2.793B-1.53%566.383Kไฟแนนซ์4
12.958B4.631.95%1.837Mไฟแนนซ์4
2.176B0.00%2.516Mพลังงาน2
29.318B1.710.55%439.472Kพลังงาน6
4.005B5.660.34%206.425Kไฟแนนซ์5
693.140B1.77-0.22%6.640Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
128.860B5.32-3.37%11.072Mเทคโนโลยี12
1.054B9.80-0.98%97.800Kในทางอุตสาหกรรม2
16.892B0.9114.90%866.685Kเทคโนโลยี6
7.147B6.990.16%102.158Kไฟแนนซ์5
577.051B2.77-0.57%12.968Mวัสดุพื้นฐาน10
8.984B2.050.32%28.916Kวัสดุพื้นฐาน6
125.455B3.050.08%2.105Mวัสดุพื้นฐาน58
23.729B2.05-1.17%48.291Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
68.640B4.82-0.35%6.193Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
1.616B0.00%123.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
180.007B4.410.63%1.062Mสาธารณูปโภค8
2418.108B0.34-0.20%3.980Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ