อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป18.404 T THB0.75%+2.42%154.741 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี10
เซมิคอนดักเตอร์15.474 T THB0.26%+2.35%556.514 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
เสื้อผ้า/รองเท้า14.64 T THB0.76%+0.54%21.143 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต6.338 T THB0.01%−0.00%2.184 Mการค้าปลีก5
ธนาคารรายใหญ่4.054 T THB1.25%−0.80%20.281 Mการเงิน9
ชุดประกันภัยรวม3.608 T THB6.56%+1.11%3.01 Mการเงิน9
เครื่องใช้ไฟฟ้า3.265 T THB1.50%+3.82%11.49 Mการผลิตของผู้ผลิต25
บริการน้ำมันแบบครบวงจร3.051 T THB6.22%−1.38%21.834 Mแร่พลังงาน4
อุปกรณ์โทรคมนาคม2.487 T THB0.82%+3.50%2.229 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ธนาคารในภูมิภาค2.486 T THB6.39%+0.54%6.57 Mการเงิน18
การขนส่งอื่นๆ2.379 T THB1.18%+0.03%37.275 Mระบบขนส่ง28
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ2.331 T THB0.00%−1.00%6.533 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.947 T THB0.58%+0.64%17.103 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย1.835 T THB2.79%−0.51%11.624 Mการสื่อสาร6
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.781 T THB2.91%−0.59%6.427 Mสาธารณูปโภค34
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.765 T THB2.26%+0.14%8.256 Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ46
ค้าปลีกอาหาร1.611 T THB1.88%−2.16%20.93 Mการค้าปลีก8
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์1.606 T THB4.09%−0.88%17.241 Mการเงิน130
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.277 T THB0.06%+2.23%1.326 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
โทรคมนาคมรายใหญ่1.207 T THB3.76%+0.03%2.359 Mการสื่อสาร3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง883.802 B THB2.00%+0.23%8.903 Mการเงิน56
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน708.607 B THB3.40%+0.04%12.483 Mแร่พลังงาน16
สายการบิน688.144 B THB0.61%+1.08%2.892 Mระบบขนส่ง9
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร676.877 B THB1.09%−0.02%7.186 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง660.892 B THB2.79%−0.41%8.207 Mบริการการกระจายสินค้า72
เคมีพิเศษเฉพาะ641.381 B THB2.51%−1.17%1.623 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ545.997 B THB2.72%+0.19%5.395 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ40
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ452.548 B THB1.65%+0.07%10.965 Mบริการผู้บริโภค28
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน403.731 B THB3.05%−0.26%15.626 Mการค้าปลีก4
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์397.641 B THB2.59%−1.53%5.954 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
ห้างสรรพสินค้า373.922 B THB1.77%+0.81%4.858 Mการค้าปลีก2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม358.193 B THB2.96%+0.09%15.035 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
ยานอวกาศและการป้องกัน341.372 B THB0.00%+0.91%759เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
การผลิตพลังงานทางเลือก317.317 B THB2.23%−0.53%20.27 Mสาธารณูปโภค24
วิศวกรรมและก่อสร้าง261.641 B THB1.17%−0.12%3.515 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
สิ่งทอ258.332 B THB3.88%−0.85%14.303 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม250.322 B THB2.87%−0.25%2.742 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์245.094 B THB3.10%−1.03%2.658 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
ประกันชีวิต/สุขภาพ243.709 B THB3.90%+0.34%14.914 Mการเงิน8
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์240.239 B THB8.35%−1.48%1.768 Mการเงิน51
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง231.395 B THB6.32%−0.20%1.984 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน36
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม229.636 B THB3.57%−1.22%9.49 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
ร้านอาหาร210.532 B THB2.68%−1.12%834.864 Kบริการผู้บริโภค20
กองทรัสต์/กองทุนรวม187.535 B THB8.79%−0.25%4.44 Mอื่นๆ22
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ187.367 B THB1.41%−1.45%1.136 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ174.069 B THB4.94%−0.43%5.104 Mการค้าปลีก22
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด157.706 B THB3.22%−0.43%7.816 Mบริการเชิงพาณิชย์50
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์154.061 B THB2.67%+0.69%13.174 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
การขนส่งทางทะเล127.603 B THB3.76%+1.18%9.837 Mระบบขนส่ง18
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์123.241 B THB2.45%−0.51%6.842 Mการเงิน23
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์119.643 B THB2.80%−1.14%5.357 Mบริการการกระจายสินค้า32
บริการด้านโฆษณา/การตลาด119.472 B THB0.97%+0.27%21.414 Mบริการเชิงพาณิชย์20
บริการทางการแพทย์/พยาบาล114.595 B THB2.35%+0.69%334.175 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ113.56 B THB6.24%+1.46%6.329 Mสาธารณูปโภค10
การผลิตเบ็ดเตล็ด112.941 B THB4.53%−0.78%7.868 Mการผลิตของผู้ผลิต26
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์110.12 B THB0.00%+1.06%22.865 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สร้างบ้าน108.557 B THB8.03%−1.40%6.851 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
ถ่านหิน101.967 B THB9.83%−1.72%66.684 Mแร่พลังงาน6
ภาพยนต์/บันเทิง100.139 B THB3.43%−1.21%5.627 Mบริการผู้บริโภค26
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์97.79 B THB3.56%−2.09%27.104 Mการค้าปลีก10
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ91.073 B THB0.97%+3.38%2.944 Mบริการผู้บริโภค10
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์84.853 B THB2.83%−0.49%88.369 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
เหล็ก83.271 B THB1.73%−0.54%454.183 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย82.202 B THB5.40%−0.50%1.357 Kการเงิน16
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM82.02 B THB7.53%−0.28%78.01 Kการผลิตของผู้ผลิต20
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร70.251 B THB3.80%−0.35%452.483 Kบริการการกระจายสินค้า10
ยาอื่นๆ69.655 B THB2.75%−2.03%934.725 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ผู้จัดการด้านการลงทุน65.288 B THB4.37%−2.68%11.068 Mการเงิน10
วัสดุก่อสร้าง58.583 B THB2.19%+0.23%3.162 Mการผลิตของผู้ผลิต18
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์48.483 B THB3.11%+1.48%3.547 Mบริการการกระจายสินค้า14
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร41.436 B THB1.34%+0.04%38.401 Kบริการผู้บริโภค8
โทรคมนาคมพิเศษ36.055 B THB1.93%+0.24%3.079 Mการสื่อสาร6
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย33.872 B THB3.64%−1.94%432.953 Kการเงิน6
การดูแลครัวเรือน/บุคคล33.421 B THB2.93%−0.37%633.064 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์32.367 B THB3.47%+0.58%593.948 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ30.965 B THB3.25%+1.15%264.678 Kสาธารณูปโภค8
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย30.747 B THB4.21%−0.18%470.712 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
การผลิตโลหะ28.316 B THB2.86%+0.85%257.369 Kการผลิตของผู้ผลิต16
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ27.602 B THB2.52%−1.98%1.52 Mระบบขนส่ง10
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์23.771 B THB1.39%−0.97%631.555 Kบริการเชิงพาณิชย์16
ตลาดหลังการขายของยานยนต์21.902 B THB1.36%−0.24%113.741 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ20.28 B THB2.62%−0.05%1.13 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
เครื่องจักรอุตสาหกรรม17.109 B THB3.06%+0.27%2.71 Mการผลิตของผู้ผลิต28
ยานพาหนะใช้มอเตอร์15.55 B THB7.53%−1.09%662.939 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
การออกอากาศกระจายเสียง15.051 B THB1.41%−0.55%783.909 Kบริการผู้บริโภค8
เยื่อกระดาษและกระดาษ14.17 B THB7.43%+0.92%123.139 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์13.304 B THB5.11%−0.11%103.849 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ยารายใหญ่11.476 B THB1.78%+0.56%188.109 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า9.12 B THB3.68%−3.51%33.008 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เคมีทางการเกษตร7.982 B THB2.86%−1.42%4.846 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
กลุ่มบริษัททางการเงิน7.217 B THB4.10%+0.73%68.885 Kการเงิน5
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม6.345 B THB8.53%−0.21%98.204 Kการผลิตของผู้ผลิต4
บริการด้านสิ่งแวดล้อม5.605 B THB0.00%0.00%12.413 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
การบรรทุก4.887 B THB3.43%−1.57%2.229 Mระบบขนส่ง6
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม4.027 B THB6.01%−0.73%405.509 Kการผลิตของผู้ผลิต6
บริการประมวลผลข้อมูล3.934 B THB3.72%−0.83%2.997 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
ประกันภัยพิเศษ3.036 B THB6.06%−0.76%19.204 Kการเงิน2
บริการด้านบุคลากร2.88 B THB3.13%−0.83%999.829 Kบริการเชิงพาณิชย์2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์2.632 B THB3.52%−1.39%1.5 Kบริการผู้บริโภค2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา2.535 B THB1.45%−0.20%11.861 Kการผลิตของผู้ผลิต6