อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.577B0.00%4.199Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
262.853B1.321.99%15.813Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
40.058B6.76-0.54%8.638Kวัสดุพื้นฐาน10
11.436B2.300.23%697.794Kในทางอุตสาหกรรม8
114.466B2.79-0.71%3.233Mในทางอุตสาหกรรม8
3256.038B1.441.35%15.677Mในทางอุตสาหกรรม5
1.239B2.743.33%100วัสดุพื้นฐาน2
51.886B4.930.62%1.215Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
36.357B3.51-0.08%397.751Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
19.714B2.810.30%26.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
10.644B3.62-0.51%1.190Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
107.299B5.16-0.61%146.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
5232.279B3.980.20%11.208Mไฟแนนซ์29
58.330B0.430.60%3.352Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
146.899B2.710.95%1.990Mในทางอุตสาหกรรม30
3.057B0.39-0.23%25.590Kในทางอุตสาหกรรม4
35.989B6.20-1.02%1.984Mไฟแนนซ์3
145.176B5.53-6.43%179.438Mพลังงาน10
8.322B3.571.64%1.135Mในทางอุตสาหกรรม4
422.778B4.150.30%468.306Kไฟแนนซ์30
1007.761B5.44-0.11%9.005Mวัสดุพื้นฐาน35
945.000M-2.07%20.470Mเทคโนโลยี2
120.023B2.843.00%7.408Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
55.893B2.810.58%378.148Kเทคโนโลยี10
1985.671B0.281.43%139.837Mในทางอุตสาหกรรม65
288.250B2.82-0.34%6.159Mวัสดุพื้นฐาน26
57.727B4.480.51%598.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
845.008B1.422.21%5.777Mไฟแนนซ์27
112.991B0.31-1.67%1.392Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
11.957B4.530.45%938.068Kไฟแนนซ์10
147.606B2.05-0.01%1.027Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
309.600B2.98-0.77%463.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
720.000M3.331.69%235.400Kวัสดุพื้นฐาน2
1.044B0.00%810.200Kไฟแนนซ์2
1551.592B1.203.96%23.644Mสาธารณูปโภค22
188.354B4.690.64%828.146Kในทางอุตสาหกรรม36
24.667B2.29-0.17%1.150Mเทคโนโลยี4
75.265B1.730.43%2.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
7.857B3.700.04%3.884Mในทางอุตสาหกรรม8
661.882B2.340.29%7.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
692.524B3.200.08%3.448Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร80
2236.633B1.530.94%11.707Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
756.000M-2.78%614.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
18.844B4.16-0.33%90.949Kวัสดุพื้นฐาน6
29.575B2.423.46%3.420Mในทางอุตสาหกรรม8
1896.035B1.980.09%11.676Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ52
57.679B0.251.88%22.200Mในทางอุตสาหกรรม8
2.206B6.09-2.10%1.078Mในทางอุตสาหกรรม4
495.234B1.390.63%21.930Mในทางอุตสาหกรรม3
25.800B4.650.00%50.100Kไฟแนนซ์2
12.668B3.77-0.07%287.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
18.079B1.13%476.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
797.655B2.020.95%11.155Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
5.246B6.580.53%40.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
119.500B1.930.22%1.850Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
1.611B0.00%3.457Mเทคโนโลยี2
46.524B2.960.45%765.483Kเทคโนโลยี18
1595.276B2.262.17%24.356Mสาธารณูปโภค16
1749.858B3.73-0.66%6.892Mในทางอุตสาหกรรม5
28.725B3.420.97%423.660Kในทางอุตสาหกรรม20
54.335B8.92-0.63%11.364Mพลังงาน2
662.920B2.912.10%44.105Mบริการโทรคมนาคม15
41.153B0.89%8.662Mเทคโนโลยี4
83.152B4.83-0.15%840.070Kไฟแนนซ์26
7.353B7.52-0.44%47.375Kไฟแนนซ์3
41.692B5.792.19%2.238Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
66.254B3.71-1.52%451.700Kไฟแนนซ์2
63.166B0.720.80%2.620Mในทางอุตสาหกรรม12
19.465B4.960.46%181.947Kในทางอุตสาหกรรม8
8.505B5.780.93%65.386Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
30.040B1.605.32%980.255Kไฟแนนซ์4
16.118B3.30-0.49%698.643Kสาธารณูปโภค9
442.202B1.931.41%7.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
124.709B3.86-0.46%1.688Mวัสดุพื้นฐาน36
2.124B2.64-1.12%200เทคโนโลยี2
1458.970B4.493.12%11.259Mพลังงาน3
4654.242B0.571.38%29.833Mพลังงาน24
61.514B1.832.44%35.782Mพลังงาน4
39.953B4.91-2.72%27.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
15.235B5.230.94%447.714Kวัสดุพื้นฐาน6
7.118B6.970.00%326.100Kวัสดุพื้นฐาน2
522.928B3.090.74%14.517Mในทางอุตสาหกรรม9
43.921B3.24-0.71%217.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
37.448B1.470.21%616.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
52.312B2.370.00%474.300Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
5.186B3.80-0.63%332.300Kในทางอุตสาหกรรม2
160.238B4.280.04%29.485Kไฟแนนซ์18
2122.476B4.130.46%10.314Mไฟแนนซ์119
3.164B2.85%81.946Kไฟแนนซ์4
9.161B3.670.42%2.063Mไฟแนนซ์4
1.915B0.00%328.900Kพลังงาน2
37.423B2.69-2.53%3.375Mพลังงาน8
4.359B5.240.75%8.525Kไฟแนนซ์5
662.730B1.890.64%4.992Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
96.278B5.91-2.06%4.130Mเทคโนโลยี12
728.381M14.180.71%57.700Kในทางอุตสาหกรรม2
14.332B0.780.00%3.838Mเทคโนโลยี6
34.702B5.940.19%165.965Kไฟแนนซ์11
400.619B4.154.30%36.652Mวัสดุพื้นฐาน10
6.920B2.66-0.40%61.635Kวัสดุพื้นฐาน6
111.742B4.222.08%1.418Mวัสดุพื้นฐาน58
16.446B1.070.57%9.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
60.599B5.171.44%4.075Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
1.243B-1.30%133.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
198.913B4.01-1.15%5.135Mสาธารณูปโภค8
2977.143B3.241.36%4.524Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ