อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
3.222B-20.00%1.222Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
310.198B1.2721.61%11.607Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
46.479B6.96-0.28%18.600Kวัสดุพื้นฐาน10
12.184B2.152.45%3.705Mในทางอุตสาหกรรม8
149.995B2.13-0.24%16.270Mในทางอุตสาหกรรม8
3216.688B1.45-0.22%4.413Mในทางอุตสาหกรรม5
1.399B2.430.00%2.000Kวัสดุพื้นฐาน2
54.642B4.731.36%1.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
35.677B3.491.64%30.778Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
24.362B2.550.10%23.209Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
8.085B4.082.72%6.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
146.673B4.34-0.61%124.069Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
6203.717B3.410.17%3.124Mไฟแนนซ์31
68.046B0.350.09%3.677Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
150.200B3.171.45%548.194Kในทางอุตสาหกรรม30
2.984B0.702.39%944.179Kในทางอุตสาหกรรม4
43.487B6.510.13%1.213Mไฟแนนซ์5
178.037B4.510.83%4.957Mพลังงาน10
8.067B3.68-1.37%1.757Mในทางอุตสาหกรรม4
130.580B5.140.32%543.787Kไฟแนนซ์17
867.122B5.270.16%6.866Mวัสดุพื้นฐาน36
730.000M2.74%20.000Kเทคโนโลยี2
115.151B2.940.89%2.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
57.018B2.860.26%2.149Mเทคโนโลยี10
332.699B1.670.77%5.593Mในทางอุตสาหกรรม60
412.886B2.39-8.89%7.820Mวัสดุพื้นฐาน27
58.796B4.481.04%1.043Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
844.143B1.180.87%3.537Mไฟแนนซ์27
35.963B0.54-0.07%1.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
11.941B4.261.11%4.246Mไฟแนนซ์10
129.840B2.33-0.43%1.605Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
352.800B2.611.36%1.788Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
972.000M2.470.00%64.800Kวัสดุพื้นฐาน2
1.974B-1.28%1.047Mไฟแนนซ์2
1366.565B1.490.45%19.983Mสาธารณูปโภค24
238.111B3.750.15%1.001Mในทางอุตสาหกรรม36
23.775B2.390.02%628.787Kเทคโนโลยี4
85.041B1.510.87%4.065Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
10.742B2.711.35%2.468Mในทางอุตสาหกรรม8
476.675B2.39-0.82%11.696Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
742.712B3.190.60%2.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร78
2361.491B1.450.76%16.349Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
928.800M1.16%54.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
19.581B4.00-0.41%87.217Kวัสดุพื้นฐาน6
28.280B2.53-0.00%1.187Mในทางอุตสาหกรรม8
2033.635B1.480.55%1.737Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ51
61.177B0.24-0.57%27.081Mในทางอุตสาหกรรม8
2.568B5.231.07%1.535Mในทางอุตสาหกรรม4
522.747B1.320.88%36.609Mในทางอุตสาหกรรม3
27.300B4.400.00%100ไฟแนนซ์2
14.869B3.720.88%1.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
846.578B1.800.26%6.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
8.173B4.220.00%121.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
125.691B1.83-0.72%2.545Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
1.781B-4.76%496.800Kเทคโนโลยี2
50.469B2.641.11%1.313Mเทคโนโลยี18
1439.698B2.630.99%4.798Mสาธารณูปโภค18
2099.705B3.360.50%1.942Mในทางอุตสาหกรรม5
30.261B3.480.38%239.044Kในทางอุตสาหกรรม20
74.755B6.481.85%20.627Mพลังงาน2
696.623B2.73-5.75%28.012Mบริการโทรคมนาคม15
655.803M-1.25%10.000Kเทคโนโลยี2
94.991B5.17-0.15%1.048Mไฟแนนซ์27
7.900B7.21-0.32%125.104Kไฟแนนซ์3
56.550B4.39-0.79%617.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
115.562B1.752.00%414.706Kไฟแนนซ์4
61.931B0.740.49%1.123Mในทางอุตสาหกรรม12
18.008B4.43-0.71%228.195Kในทางอุตสาหกรรม6
8.951B5.070.02%184.421Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
1.118B1.90%52.500Kไฟแนนซ์2
21.999B2.420.89%1.696Mสาธารณูปโภค9
411.443B1.67-0.38%4.423Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
124.131B3.510.47%859.523Kวัสดุพื้นฐาน38
1595.934B3.731.24%7.063Mพลังงาน3
5067.060B0.720.47%13.275Mพลังงาน25
37.750B1.851.32%3.211Mพลังงาน2
58.944B5.800.06%5.158Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
16.030B5.07-1.53%384.830Kวัสดุพื้นฐาน6
7.303B8.060.00%82.600Kวัสดุพื้นฐาน2
294.536B3.420.82%15.904Mในทางอุตสาหกรรม8
47.175B3.020.05%286.020Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
34.432B1.660.27%326.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
61.903B2.001.41%450.400Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
4.004B4.92-0.82%159.400Kในทางอุตสาหกรรม2
169.337B4.080.52%22.322Kไฟแนนซ์24
2461.633B3.695.21%9.838Mไฟแนนซ์119
2.885B-2.03%282.435Kไฟแนนซ์4
13.560B4.420.62%907.282Kไฟแนนซ์4
2.089B-0.52%368.100Kพลังงาน2
41.599B1.201.64%3.157Mพลังงาน8
3.805B5.350.45%261.646Kไฟแนนซ์4
866.760B1.633.24%8.949Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
102.794B6.67-0.28%4.842Mเทคโนโลยี12
966.009M10.700.53%23.600Kในทางอุตสาหกรรม2
14.124B1.081.85%3.135Mเทคโนโลยี6
7.836B6.310.08%279.553Kไฟแนนซ์5
576.229B2.88-1.45%5.812Mวัสดุพื้นฐาน10
8.076B2.280.56%4.332Kวัสดุพื้นฐาน6
130.316B3.641.38%6.919Mวัสดุพื้นฐาน58
24.613B1.471.48%37.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
68.610B4.940.52%3.989Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
1.620B2.02%66.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
255.725B4.040.93%999.101Kสาธารณูปโภค9
2695.484B3.672.83%4.937Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ