อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.577B0.00%13.745Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
263.341B1.31-0.91%15.134Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
41.664B6.50-0.18%26.090Kวัสดุพื้นฐาน10
12.897B2.030.48%1.719Mในทางอุตสาหกรรม8
122.436B2.61-1.86%4.455Mในทางอุตสาหกรรม8
3053.424B1.53-0.12%12.943Mในทางอุตสาหกรรม5
1.379B2.46-0.00%1.200Kวัสดุพื้นฐาน2
55.903B4.72-0.24%1.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
35.638B3.58-0.01%78.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
22.046B2.610.76%50.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
10.380B3.71-1.71%1.310Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
117.385B4.72-0.28%146.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
5154.893B3.85-0.48%10.216Mไฟแนนซ์29
65.185B0.38-1.04%3.917Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
152.889B3.04-0.32%2.424Mในทางอุตสาหกรรม30
3.644B0.570.14%22.294Kในทางอุตสาหกรรม6
37.222B5.990.67%2.205Mไฟแนนซ์3
204.700B5.68-8.10%23.550Mพลังงาน11
9.191B3.230.12%2.160Mในทางอุตสาหกรรม4
115.608B5.010.52%336.876Kไฟแนนซ์14
1007.325B5.44-1.64%8.842Mวัสดุพื้นฐาน37
640.000M0.00%1.600Kเทคโนโลยี2
125.207B2.720.19%5.165Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
57.759B2.720.15%1.143Mเทคโนโลยี10
275.606B1.97-3.20%26.803Mในทางอุตสาหกรรม62
305.529B2.66-0.25%3.499Mวัสดุพื้นฐาน26
58.378B4.36-0.11%672.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
830.686B1.21-0.48%9.762Mไฟแนนซ์27
140.696B0.25-0.75%281.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
12.596B4.300.10%704.378Kไฟแนนซ์10
143.979B2.10-0.03%2.669Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
355.200B2.59-2.03%247.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
804.000M2.99-5.97%341.900Kวัสดุพื้นฐาน2
1.493B-2.54%3.159Mไฟแนนซ์2
1355.904B1.510.96%22.873Mสาธารณูปโภค24
192.960B4.58-2.99%1.134Mในทางอุตสาหกรรม36
19.661B2.88-0.65%1.318Mเทคโนโลยี4
84.613B1.58-2.82%10.493Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
8.511B3.41-1.90%3.778Mในทางอุตสาหกรรม8
736.492B2.100.27%19.787Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
750.631B2.91-0.91%4.479Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร80
2383.219B1.44-0.56%15.427Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
853.200M-3.80%61.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
18.943B4.14-0.58%154.449Kวัสดุพื้นฐาน6
21.967B2.83-1.26%2.844Mในทางอุตสาหกรรม6
1866.892B1.66-0.61%14.564Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ51
58.008B0.250.65%62.094Mในทางอุตสาหกรรม8
2.353B5.71-1.17%1.412Mในทางอุตสาหกรรม4
504.405B1.360.61%42.943Mในทางอุตสาหกรรม3
25.500B4.71-0.59%69.400Kไฟแนนซ์2
12.953B4.27-0.04%2.312Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
22.826B-3.10%10.097Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
814.107B1.880.55%13.077Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
6.461B5.34-1.71%81.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
116.445B1.98-1.53%2.187Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
1.696B-5.00%2.498Mเทคโนโลยี2
50.765B2.71-1.23%819.741Kเทคโนโลยี18
1327.114B2.720.47%6.006Mสาธารณูปโภค16
1910.596B3.42-0.82%4.514Mในทางอุตสาหกรรม5
29.626B3.32-0.03%239.250Kในทางอุตสาหกรรม20
58.489B8.28-2.96%26.232Mพลังงาน2
762.893B2.530.58%129.311Mบริการโทรคมนาคม15
40.410B-4.59%113.276Mเทคโนโลยี4
84.199B4.77-0.39%1.238Mไฟแนนซ์26
7.772B7.120.23%31.832Kไฟแนนซ์3
49.598B5.01-0.86%6.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
98.660B2.98-1.23%1.233Mไฟแนนซ์4
62.927B0.72-0.14%1.838Mในทางอุตสาหกรรม12
21.197B4.561.49%261.806Kในทางอุตสาหกรรม8
8.781B5.60-0.46%189.985Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
1.326B2.94%66.600Kไฟแนนซ์2
19.228B2.76-0.59%608.902Kสาธารณูปโภค9
433.561B1.960.12%7.151Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
124.040B3.880.50%3.106Mวัสดุพื้นฐาน38
2.280B2.460.53%200เทคโนโลยี2
1453.015B4.51-1.09%8.005Mพลังงาน3
4460.183B0.64-0.34%52.758Mพลังงาน24
42.750B1.640.58%11.755Mพลังงาน2
47.894B4.09-1.90%30.279Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
16.674B4.78-0.66%275.367Kวัสดุพื้นฐาน6
7.072B7.01-0.65%284.500Kวัสดุพื้นฐาน2
484.839B3.283.38%93.904Mในทางอุตสาหกรรม9
44.847B3.170.48%543.636Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
35.308B1.561.85%2.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
51.440B2.410.00%3.237Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
4.431B4.440.74%18.900Kในทางอุตสาหกรรม2
164.699B4.180.43%75.150Kไฟแนนซ์18
2276.514B3.870.45%14.288Mไฟแนนซ์119
3.046B-0.36%1.472Mไฟแนนซ์4
11.530B2.91-0.21%395.858Kไฟแนนซ์4
2.122B0.00%117.800Kพลังงาน2
36.906B1.90-0.78%3.386Mพลังงาน8
4.446B5.140.24%49.284Kไฟแนนซ์5
871.027B1.65-2.08%3.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
100.413B6.23-0.64%5.651Mเทคโนโลยี12
811.034M12.74-0.64%122.600Kในทางอุตสาหกรรม2
14.702B0.760.43%8.688Mเทคโนโลยี6
8.223B6.010.61%160.653Kไฟแนนซ์5
452.300B3.67-7.45%46.553Mวัสดุพื้นฐาน10
7.258B2.53-1.17%94.554Kวัสดุพื้นฐาน6
121.659B3.89-0.43%3.187Mวัสดุพื้นฐาน58
18.963B0.93-0.59%44.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
61.135B4.99-1.62%6.825Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
1.554B2.11%250.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
207.019B3.850.63%9.363Mสาธารณูปโภค8
2922.357B3.300.52%8.063Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ