ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM (อุตสาหกรรม)

20
หุ้น
79.776B
เงินทุนของตลาด
120.157K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.12%
เปลี่ยนแปลง
−0.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.08%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CPRCPR GOMU INDUSTRIAL
4.18 THB+1.46%21.801K0.06831.82M THB19.600.21 THB−32.18%2.13%การผลิตของผู้ผลิต
CPR.RCPR GOMU INDUSTRIAL NON-VOTING
DR
4.18 THB+1.46%21.8K0.06831.82M THB19.600.21 THB−32.18%2.13%การผลิตของผู้ผลิต
FPIFORTUNE PARTS INDUSTRY PCL
2.34 THB+0.86%21.072K0.193.447B THB9.910.24 THB−24.27%5.98%การผลิตของผู้ผลิต
FPI.RFORTUNE PARTS INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
2.34 THB+0.86%21K0.193.447B THB9.900.24 THB−24.21%5.98%การผลิตของผู้ผลิต
IHLINTERHIDES PUBLIC
2.36 THB−0.84%13.001K0.271.399B THB47.870.05 THB−78.11%4.24%การผลิตของผู้ผลิต
IHL.RINTERHIDES PUBLIC NON-VOTING
DR
2.36 THB−0.84%13K0.271.399B THB47.870.05 THB−78.11%4.24%การผลิตของผู้ผลิต
INGRSINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) PCL
0.50 THB0.00%1.525M0.64723.471M THB−0.09 THB+43.17%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
INGRS.RINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
0.50 THB0.00%1.525M0.64723.471M THB−0.09 THB+43.23%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PCSGHPCS MACHINE GROUP HOLDING PCL
4.96 THB−0.80%52.625K0.647.564B THB9.760.51 THB+50.43%8.06%การผลิตของผู้ผลิต
PCSGH.RPCS MACHINE GROUP HOLDING PCL NON-VOTING
DR
4.96 THB−0.80%52.6K0.647.564B THB9.760.51 THB+50.43%8.06%การผลิตของผู้ผลิต
SATSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
17.4 THB0.00%342.484K0.357.398B THB7.612.29 THB+7.13%8.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SAT.RSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
DR
17.4 THB0.00%342K0.357.398B THB7.612.29 THB+7.13%8.62%การผลิตของผู้ผลิต
STANLYTHAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO
175.5 THB+0.29%18.101K1.4813.448B THB7.6822.86 THB+4.64%5.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
STANLY.RTHAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO NON-VOTING
DR
175.5 THB+0.29%18K1.4713.448B THB7.6822.86 THB+4.64%5.70%การผลิตของผู้ผลิต
TCCTHAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC LTD
0.54 THB0.00%436.1K1.43752.071M THB9.080.06 THB−58.45%9.26%การผลิตของผู้ผลิต
TCC.RTHAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC LTD NON-VOTING
DR
0.54 THB0.00%436.1K1.43752.071M THB9.060.06 THB−58.38%9.26%การผลิตของผู้ผลิต
TKTT.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO
1.59 THB−0.63%65.7K0.10557.74M THB−0.09 THB−170.28%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TKT.RT.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO NON-VOTING
DR
1.59 THB−0.63%65.7K0.10557.74M THB−0.09 THB−170.28%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TSCTHAI STEEL CABLE PUBLIC
14.5 THB−1.36%11.478K0.353.767B THB13.521.07 THB+33.55%6.90%การผลิตของผู้ผลิต
TSC.RTHAI STEEL CABLE PUBLIC NON-VOTING
DR
14.5 THB−1.36%11.4K0.353.767B THB13.521.07 THB+33.54%6.90%การผลิตของผู้ผลิต