การออกอากาศกระจายเสียง (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
18.306B
เงินทุนของตลาด
2.031M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.64%
เปลี่ยนแปลง
+4.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
−41.29%
ประสิทธิภาพ ปี
−40.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
KGENKING GEN PCL
0.90 THB+4.65%12.514M0.961.16B THB1285.710.00 THB0.00%บริการผู้บริโภค
KGEN.RKING GEN PCL NON-VOTING
DR
0.90 THB+4.65%12.514M0.961.16B THB1285.710.00 THB0.00%บริการผู้บริโภค
MCOTMCOT
3.20 THB−3.61%118.4K1.672.281B THB−0.19 THB−2479.17%0.00%บริการผู้บริโภค
MCOT.RMCOT NON-VOTING
DR
3.20 THB−3.61%118.4K1.672.281B THB−0.19 THB−2479.17%0.00%บริการผู้บริโภค
NATIONNATION GROUP (THAILAND) PCL
0.06 THB−14.29%4.254M2.17854.274M THB−0.03 THB−145.26%0.00%บริการผู้บริโภค
NATION.RNATION GROUP (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
0.06 THB−14.29%4.254M2.17854.274M THB−0.03 THB−145.26%0.00%บริการผู้บริโภค
WORKWORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC CO
11.0 THB0.00%33.206K0.474.857B THB37.980.29 THB+8.63%2.55%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
WORK.RWORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
11.0 THB0.00%33.2K0.474.857B THB38.000.29 THB+8.59%2.55%บริการผู้บริโภค