ร้านค้าพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

20
หุ้น
85.079B
เงินทุนของตลาด
3.496M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.69%
เปลี่ยนแปลง
−2.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.23%
ประสิทธิภาพ ปี
−15.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
7UPSEVEN UTILITIES AND POWER PCL
0.39 THB0.00%5.235M0.182.006B THB−0.03 THB−480.30%0.00%การค้าปลีก
7UP.RSEVEN UTILITIES AND POWER PCL NON-VOTING
DR
0.39 THB0.00%5.235M0.182.006B THB−0.03 THB−487.69%0.00%การค้าปลีก
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO
0.19 THB+18.75%34.208M6.72827.911M THB−0.02 THB+35.42%0.00%การค้าปลีก
AJA.RAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO NON-VOTING
DR
0.19 THB+18.75%34.208M6.72827.911M THB−0.02 THB+35.11%0.00%การค้าปลีก
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD
0.45 THB−2.17%1.342M0.151.371B THB−0.01 THB+49.30%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
BEAUTY.RBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.45 THB−2.17%1.342M0.151.371B THB−0.01 THB+49.30%0.00%การค้าปลีก
ILMINDEX LIVING MALL PCL
23.3 THB−0.43%463.365K1.3411.817B THB16.501.41 THB+13.80%3.63%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
ILM.RINDEX LIVING MALL PCL NON-VOTING
DR
23.3 THB−0.43%463.3K1.3411.817B THB16.501.41 THB+13.79%3.63%การค้าปลีก
JUBILEJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD
17.9 THB+1.13%6.775K0.203.085B THB13.731.30 THB−33.87%3.39%การค้าปลีก
JUBILE.RJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
17.9 THB+1.13%6.7K0.203.085B THB13.731.30 THB−33.87%3.39%การค้าปลีก
KKK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL
1.96 THB+2.62%38.3K5.63461.265M THB−0.02 THB−148.76%1.31%การค้าปลีก
KK.RK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL NON-VOTING
DR
1.96 THB+2.62%38.3K5.63461.265M THBการค้าปลีก
MGCMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA)
6.10 THB0.00%1.688M3.706.832B THB0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
MGC.RMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) NON-VOTING
DR
6.10 THB0.00%1.688M3.700.00%การค้าปลีก
MITSIBMITSIB LEASING PCL
0.97 THB−2.02%344.5K1.32780.013M THB26.940.04 THB−28.14%0.27%การค้าปลีก
MITSIB.RMITSIB LEASING PCL NON-VOTING
DR
0.97 THB−2.02%344.5K1.32780.013M THB26.940.04 THB−28.14%0.27%การค้าปลีก
PTGPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
8.55 THB+1.18%4.392M0.6714.111B THB35.290.24 THB−52.51%4.73%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PTG.RPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
8.55 THB+1.18%4.392M0.6714.111B THB35.290.24 THB−52.51%4.73%การค้าปลีก
SUSCOSUSCO PCL
4.26 THB+0.47%7.399M0.564.664B THB3.491.22 THB+200.71%4.72%การค้าปลีก
SUSCO.RSUSCO PCL NON-VOTING
DR
4.26 THB+0.47%7.399M0.564.664B THB3.491.22 THB+200.71%4.72%การค้าปลีก