ร้านค้าพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

22
หุ้น
86.323B
เงินทุนของตลาด
38.356M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.78%
เปลี่ยนแปลง
+5.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
+138.90%
ประสิทธิภาพ ปี
+106.63%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
1.57-1.26%-0.02ซื้อ72.106M5.010B29.390.06
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.57-1.26%-0.02ซื้อ72.106M5.010B129.270.01
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.23-5.38%-0.07ซื้อ7.466M2.080B42.070.03
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.23-5.38%-0.07ซื้อ7.466M2.080B42.070.03
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.62-1.59%-0.01ขาย55.958M2.671B-0.02
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01ขาย55.958M2.671B-0.02
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.701.80%0.03แนะนำให้ซื้อ81.474M5.000B-0.02
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.701.80%0.03แนะนำให้ซื้อ81.474M5.000B-0.02
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-1.79%-0.04เป็นกลาง1.206M2.240B-0.05
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-1.79%-0.04เป็นกลาง1.206M2.240B-0.05
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
16.90-2.87%-0.50ขาย2.927M8.787B16.431.06
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.90-2.87%-0.50ขาย2.927M8.787B16.431.06
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
24.70-0.40%-0.10ซื้อ24.500K4.322B15.881.56
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.70-0.40%-0.10ซื้อ24.500K4.322B15.881.56
KK K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY
3.283.80%0.12ซื้อ1.847M726.800M31.600.10
KK.R K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.283.80%0.12ซื้อ1.847M
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.220.00%0.00ขาย131.600K915.457M2033.330.00
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.220.00%0.00ขาย131.600K915.457M2033.330.00
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.60-1.23%-0.02ซื้อ21.275M10.580B-0.00
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.60-1.23%-0.02ซื้อ21.275M10.580B-0.00
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.618.05%0.12แนะนำให้ซื้อ193.279M1.192B24.470.06
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.618.05%0.12แนะนำให้ซื้อ193.279M1.192B24.470.06
โหลดเพิ่ม