ร้านค้าพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

22
หุ้น
113.127B
เงินทุนของตลาด
7.361M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.56%
เปลี่ยนแปลง
+0.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.66%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.31%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
7UPSEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.79THB1.28%0.01THB
ปานกลาง
25.721M20.32M4.063BTHB118.180.01THB
7UP.RSEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
0.79THB1.28%0.01THB
ปานกลาง
25.721M20.319M4.063BTHB120.000.01THB
AFAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19THB1.71%0.02THB
มีแรงซื้อ
538.719K641.076K1.904BTHB36.110.03THB
AF.RAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.19THB1.71%0.02THB
มีแรงซื้อ
538.7K641.053K1.904BTHB36.110.03THB
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.24THB4.35%0.01THB
มีแรงซื้อ
9.377M2.251M1.242BTHB−0.03THB
AJA.RAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
0.24THB4.35%0.01THB
มีแรงซื้อ
9.377M2.251M1.242BTHB−0.03THB
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.41THB0.71%0.01THB
มีแรงซื้อ
4.224M5.956M4.204BTHB−0.02THB
BEAUTY.RBEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.41THB0.71%0.01THB
มีแรงซื้อ
4.224M5.956M4.204BTHB−0.02THB
ILMINDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
19.0THB1.06%0.2THB
มีแรงซื้อ
215.85K4.101M9.595BTHB15.151.24THB3.95K
ILM.RINDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
19.0THB1.06%0.2THB
มีแรงซื้อ
215.8K4.1M9.595BTHB15.151.24THB3.95K
JUBILEJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
28.00THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
54.646K1.53M4.88BTHB14.201.97THB
JUBILE.RJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
28.00THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
54.6K1.529M4.88BTHB14.201.97THB
KKK&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY
2.52THB−1.56%−0.04THB
ปานกลาง
183.3K461.916K608.58MTHB52.890.05THB
KK.RK&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
2.52THB−1.56%−0.04THB
ปานกลาง
183.3K461.916K608.58MTHB
MITSIBMITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.30THB1.56%0.02THB
มีแรงซื้อ
4.343M5.646M975.487MTHB24.330.05THB
MITSIB.RMITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.30THB1.56%0.02THB
มีแรงซื้อ
4.343M5.646M975.487MTHB24.330.05THB
PTGPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.4THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
10.62M142.309M22.378BTHB26.260.51THB
PTG.RPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
13.4THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
10.62M142.304M22.378BTHB26.260.51THB
SUSCOSUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82THB0.53%0.02THB
มีแรงขาย
6.007M22.946M4.202BTHB9.370.41THB
SUSCO.RSUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.82THB0.53%0.02THB
มีแรงขาย
6.007M22.946M4.202BTHB9.370.41THB
TAKUNITAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.14THB0.64%0.02THB
มีแรงขาย
4.708M14.784M2.512BTHB24.880.13THB
TAKUNI.RTAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.14THB0.64%0.02THB
มีแรงขาย
4.708M14.784M2.512BTHB24.880.13THB