บริษัทไทย engaged in one sector: Electronic Technology

These บริษัทไทย operate in the same sector, Electronic Technology. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
ASML01BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO
DR
28.25 THB−0.88%374.607K0.9813.4T THB
CCETCAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)
3.00 THB+13.64%59.059M1.9727.588B THB15.240.20 THB+213.54%1.83%
CCET.RCAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND) NON-VOTING
DR
3.00 THB+13.64%59.058M1.9727.588B THB15.240.20 THB+213.54%1.83%
CPTCPT DRIVES AND POWER PCL
0.69 THB−4.17%2.447M1.87648M THB8.050.09 THB0.00%
CPT.RCPT DRIVES AND POWER PCL NON-VOTING
DR
0.69 THB−4.17%2.447M1.87648M THB8.050.09 THB0.00%
DELTADELTA ELECTRONICS
73.75 THB0.00%7.623M0.50919.944B THB49.941.48 THB+20.06%0.54%
มีแรงขาย
DELTA.RDELTA ELECTRONICS NON-VOTING
DR
73.75 THB0.00%7.619M0.50919.944B THB49.941.48 THB+20.06%0.54%
DV8DV8 PCL
0.41 THB−2.38%21.216K0.67600.775M THB−0.05 THB−35.96%0.00%
DV8.RDV8 PCL NON-VOTING
DR
0.41 THB−2.38%21.1K0.67600.775M THB−0.05 THB−35.70%0.00%
FORTHFORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD
17.1 THB−0.58%590.898K0.8616.088B THB22.630.76 THB−12.16%3.60%
มีแรงซื้อรุนแรง
FORTH.RFORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
17.1 THB−0.58%590.7K0.8616.088B THB22.630.76 THB−12.16%3.60%
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
41.50 THB0.00%8.888M0.8533.402B THB12.323.37 THB+179.47%2.41%
มีแรงซื้อ
HANA.RHANA MICROELECTRONICS CO NON-VOTING
DR
41.50 THB0.00%8.887M0.8533.402B THB12.323.37 THB+179.47%2.41%
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PCL
69.50 THB−0.71%3.562M0.88224.468B THB16.964.10 THB+22.24%4.33%
มีแรงซื้อ
INTUCH.RINTOUCH HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
69.50 THB−0.71%3.56M0.88224.468B THB16.964.10 THB+22.24%4.33%
KCEKCE ELECTRONICS
38.75 THB+1.31%6.75M0.5045.203B THB26.631.45 THB−25.77%3.14%
มีแรงซื้อ
KCE.RKCE ELECTRONICS NON-VOTING
DR
38.75 THB+1.31%6.749M0.5045.203B THB26.631.45 THB−25.77%3.14%
KYEKANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO
318 THB−0.63%1K0.306.336B THB12.2026.06 THB+220.78%1.28%
KYE.RKANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO NON-VOTING
DR
318 THB−0.63%1K0.306.336B THB12.2026.06 THB+220.79%1.28%
PCCPRECISE CORPORATION PCL
3.02 THB−0.66%164.101K1.073.729B THB11.630.26 THB6.58%
PCC.RPRECISE CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
3.02 THB−0.66%164.1K1.0711.630.26 THB6.58%
SICTSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
5.00 THB0.00%1.281M1.262.4B THB17.100.29 THB+3.91%0.19%
มีแรงซื้อ
SICT.RSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
5.00 THB0.00%1.28M1.262.4B THB17.100.29 THB+3.91%0.19%
SMTSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) P
2.90 THB−2.03%2.774M1.582.491B THB10.740.27 THB−21.88%2.03%
SMT.RSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) P NON-VOTING
DR
2.90 THB−2.03%2.774M1.582.491B THB10.740.27 THB−21.88%2.03%
STEG19STEG19
DR
10.7 THB+0.94%19.065K330.943B THB
SVISVI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45 THB−4.44%1.64M2.8314.534B THB15.020.43 THB−47.82%3.85%
ปานกลาง
SVI.RSVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.45 THB−4.44%1.64M2.8314.534B THB15.020.43 THB−47.82%3.85%
TEAMTEAM PRECISION
4.78 THB−2.45%1.091M2.033.122B THB10.680.45 THB−7.35%5.71%
TEAM.RTEAM PRECISION NON-VOTING
DR
4.78 THB−2.45%1.091M2.033.122B THB10.680.45 THB−7.35%5.71%
XIAOMI80XIAOMI CORPORATION
DR
6.25 THB+1.63%1.8M0.811.511T THB19.920.31 THB+762.09%0.00%