เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
397.327B
เงินทุนของตลาด
2.853M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.18%
เปลี่ยนแปลง
+7.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.07%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.71%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CBGCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
82.00 THB+0.31%2.287M0.4581.75B THB48.721.68 THB−32.43%1.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CBG.RCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
82.00 THB+0.31%2.286M0.4581.75B THB48.721.68 THB−32.43%1.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HTCHAAD THIP
15.8 THB−1.25%580.107K1.156.431B THB10.821.46 THB+43.90%6.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HTC.RHAAD THIP NON-VOTING
DR
15.8 THB−1.25%579.7K1.156.431B THB10.821.46 THB+43.90%6.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OSPOSOTSPA PCL
22.8 THB−0.44%5.216M0.4968.786B THB29.700.77 THB−5.80%7.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
OSP.ROSOTSPA PCL NON-VOTING
DR
22.8 THB−0.44%5.216M0.4968.786B THB29.700.77 THB−5.80%7.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLUSROYAL PLUS PCL
6.35 THB+3.25%85.606K0.184.121B THB26.390.24 THB2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
PLUS.RROYAL PLUS PCL NON-VOTING
DR
6.35 THB+3.25%85.6K0.184.121B THB26.390.24 THB2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAPPESAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
72.25 THB−2.03%537.718K0.7722.736B THB21.003.44 THB+91.07%2.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SAPPE.RSAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
72.25 THB−2.03%537.5K0.7722.736B THB21.003.44 THB+91.07%2.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SSCSERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
34.00 THB0.00%13.505K4.069.041B THB36.450.93 THB+1859.45%1.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SSC.RSERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
34.00 THB0.00%13.5K4.089.041B THB36.450.93 THB+1859.45%1.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SVTSUN VENDING TECHNOLOGY PCL
2.26 THB+8.65%2.812M1.451.456B THB24.090.09 THB−24.23%2.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SVT.RSUN VENDING TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
2.26 THB+8.65%2.812M1.451.456B THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TIPCOTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.95 THB−0.56%146.012K0.214.343B THB10.580.85 THB+55.55%9.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TIPCO.RTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
8.95 THB−0.56%146K0.214.343B THB10.580.85 THB+55.58%9.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร