บริษัทไทย companies operating in one industry: ธนาคารในภูมิภาค

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ธนาคารในภูมิภาค รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น BANGKOK BANK PUBLIC CO NON-VOTING หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง KIATNAKIN PHATRA BANK PCL NON-VOTING ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
SCB.RSCB X PCL NON-VOTING
DR
346.812 B THB103.0 THB−1.90%14.665 M1.117.47%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCBSCB X PCL
346.812 B THB103.0 THB−1.90%14.675 M1.117.47%การเงิน
มีแรงซื้อ
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
293.797 B THB124.0 THB−1.59%14.579 M1.406.9317.90 THB3.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
KBANK.RKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
293.797 B THB124.0 THB−1.59%14.576 M1.406.9317.90 THB3.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
BBL.RBANGKOK BANK PUBLIC CO NON-VOTING
DR
264.375 B THB138.5 THB−3.48%19.263 M2.383.61%การเงิน
มีแรงซื้อ
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
264.375 B THB138.5 THB−3.48%19.268 M2.383.61%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
193.089 B THB26.25 THB−1.87%796.444 K2.185.864.48 THB3.24%การเงิน
มีแรงซื้อ
BAY.RBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
193.089 B THB26.25 THB−1.87%796.2 K2.185.864.48 THB3.24%การเงิน
มีแรงซื้อ
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
79.467 B THB99.25 THB−0.50%9.302 M1.789.82%การเงิน
ปานกลาง
TISCO.RTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
79.467 B THB99.25 THB−0.50%9.295 M1.789.82%การเงิน
มีแรงซื้อ
KKP.RKIATNAKIN PHATRA BANK PCL NON-VOTING
DR
43.396 B THB51.25 THB+0.49%3.17 M1.425.37%การเงิน
KKPKIATNAKIN PHATRA BANK PCL
43.396 B THB51.25 THB+0.49%3.171 M1.425.37%การเงิน
ปานกลาง
CCREDITTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM
33.525 B THB27.25 THB−1.80%93.667 K0.500.00%การเงิน
LHFG.RLH FINANCIAL GROUP PCL NON-VOTING
DR
20.76 B THB0.98 THB−2.00%11.429 M2.559.900.10 THB1.02%การเงิน
LHFGLH FINANCIAL GROUP PCL
20.76 B THB0.98 THB−2.00%11.429 M2.559.900.10 THB1.02%การเงิน
FSMARTFORTH SMART PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92 B THB5.55 THB−2.63%1.306 M0.9213.960.40 THB−0.80%6.49%การเงิน
FSMART.RFORTH SMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.92 B THB5.55 THB−2.63%1.306 M0.9213.960.40 THB−0.80%6.49%การเงิน
CCREDIT.RTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM NON-VOTING
DR
27.25 THB−1.80%93.6 K0.50การเงิน