บริษัทไทย companies operating in one industry: บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
JMT.RJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
24.949 B THB16.4 THB−4.09%13.23 M0.4012.121.35 THB+8.05%4.85%บริการเชิงพาณิชย์
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
24.949 B THB16.4 THB−4.09%13.231 M0.4012.121.35 THB+8.05%4.85%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
HHUMANHUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.195 B THB10.6 THB0.00%3.335 M2.8729.140.36 THB+45.81%1.89%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
HHUMAN.RHUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
9.195 B THB10.6 THB0.00%3.335 M2.8729.140.36 THB+45.81%1.89%บริการเชิงพาณิชย์
BBIK.RBLUEBIK GROUP PCL NON-VOTING
DR
6.751 B THB32.75 THB−2.96%686.8 K0.5622.641.45 THB+71.52%0.62%บริการเชิงพาณิชย์
BBIKBLUEBIK GROUP PCL
6.751 B THB32.75 THB−2.96%687.474 K0.5622.641.45 THB+71.52%0.62%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
SSAMART.RSAMART CORP NON-VOTING
DR
6.291 B THB6.10 THB−2.40%2.124 M0.88−0.26 THB+70.70%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SSAMARTSAMART CORP
6.291 B THB6.10 THB−2.40%2.124 M0.88−0.26 THB+70.70%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BROOKBROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)
5.31 B THB0.57 THB0.00%27.686 M0.465.400.11 THB3.51%บริการเชิงพาณิชย์
BROOK.RBROOKER GROUP PUBLIC CO (THE) NON-VOTING
DR
5.31 B THB0.57 THB0.00%27.685 M0.465.400.11 THB3.51%บริการเชิงพาณิชย์
CHAYOCHAYO GROUP PCL
4.526 B THB3.92 THB−1.51%1.744 M0.7215.520.25 THB+2.98%0.05%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CHAYO.RCHAYO GROUP PCL NON-VOTING
DR
4.526 B THB3.92 THB−1.51%1.744 M0.7215.520.25 THB+2.94%0.05%บริการเชิงพาณิชย์
TTMT.RTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.484 B THB5.20 THB+0.97%86 K1.5821.360.24 THB−33.80%5.83%บริการเชิงพาณิชย์
TTMTTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.484 B THB5.20 THB+0.97%86.021 K1.5821.360.24 THB−33.80%5.83%บริการเชิงพาณิชย์
KISS.RROJUKISS INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
3.21 B THB5.15 THB−3.74%866.9 K0.4422.810.23 THB+3.39%2.80%บริการเชิงพาณิชย์
KISSROJUKISS INTERNATIONAL PCL
3.21 B THB5.15 THB−3.74%866.939 K0.4422.810.23 THB+3.39%2.80%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
SSO.RSIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING
DR
2.991 B THB6.65 THB−0.75%18.4 K0.5517.540.38 THB−3.24%5.97%บริการเชิงพาณิชย์
SSOSIAMRAJATHANEE PCL
2.991 B THB6.65 THB−0.75%18.418 K0.5517.540.38 THB−3.24%5.97%บริการเชิงพาณิชย์
TEAMGTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
2.895 B THB3.46 THB−2.26%1.018 M0.4421.670.16 THB−2.98%0.26%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
TEAMG.RTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING
DR
2.895 B THB3.46 THB−2.26%1.018 M0.4321.670.16 THB−2.98%0.26%บริการเชิงพาณิชย์
BBKGIBANGKOK GENOMICS INNOVATION PUBLIC
1.944 B THB3.14 THB−3.09%57.163 M2.850.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
SSTI.RSTONEHENGE INTER PCL NON-VOTING
DR
1.918 B THB3.18 THB0.00%6.6 K0.273.14%บริการเชิงพาณิชย์
SSTISTONEHENGE INTER PCL
1.918 B THB3.18 THB0.00%6.607 K0.273.14%บริการเชิงพาณิชย์
KKWCKRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD
1.644 B THB277 THB+1.09%7021.2516.6716.62 THB+9.80%3.83%บริการเชิงพาณิชย์
KKWC.RKRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.644 B THB277 THB+1.09%4001.1416.6716.62 THB+9.80%3.83%บริการเชิงพาณิชย์
GGPI.RGRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING
DR
1.056 B THB1.79 THB+1.70%330 K1.7520.290.09 THB−37.22%6.82%บริการเชิงพาณิชย์
GGPIGRAND PRIX INTERNATIONAL LTD
1.056 B THB1.79 THB+1.70%330.013 K1.7520.290.09 THB−37.22%6.82%บริการเชิงพาณิชย์
PPICO.RPICO (THAILAND) PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.038 B THB4.84 THB+0.41%26.3 K0.0632.460.15 THB+157.96%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PPICOPICO (THAILAND) PUBLIC CO LTD
1.038 B THB4.84 THB+0.41%26.3 K0.0632.460.15 THB+157.96%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
DDEXON.RDEXON TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
981.59 M THB2.14 THB+3.88%434 K3.4425.360.08 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
DDEXONDEXON TECHNOLOGY PCL
981.59 M THB2.14 THB+3.88%434.048 K3.4425.360.08 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
IIG.RI&I GROUP PCL NON-VOTING
DR
799.123 M THB7.20 THB−2.04%178.3 K0.36−2.82 THB−1346.42%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
IIGI&I GROUP PCL
799.123 M THB7.20 THB−2.04%178.322 K0.36−2.82 THB−1346.42%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
EETE.REASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
672 M THB1.20 THB0.00%484.9 K0.9615.360.08 THB+8.93%2.50%บริการเชิงพาณิชย์
EETEEASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL
672 M THB1.20 THB0.00%484.9 K0.9615.360.08 THB+8.93%2.50%บริการเชิงพาณิชย์
AAMARCASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR
575.4 M THB1.37 THB0.00%105.3 K0.2938.920.04 THB−61.02%0.88%บริการเชิงพาณิชย์
SGF.RSGF CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
432.3 M THB0.33 THB0.00%141.1 K0.54−0.05 THB−264.92%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SGFSGF CAPITAL PCL
432.3 M THB0.33 THB0.00%141.1 K0.54−0.05 THB−264.92%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CMOCMO PUBLIC COMPANY LIMITED
370.772 M THB0.87 THB0.00%588.811 K0.45−0.33 THB−52.60%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CMO.RCMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
370.772 M THB0.87 THB0.00%588.8 K0.45−0.33 THB−52.60%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PEER.RPEER FOR YOU PCL NON-VOTING
DR
358.667 M THB0.33 THB−2.94%5.018 M0.21−0.59 THB−381.34%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PPEERPEER FOR YOU PCL
358.667 M THB0.33 THB−2.94%5.018 M0.21−0.59 THB−380.95%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
GSCGLOBAL SERVICE CENTER PCL
302.5 M THB1.24 THB+2.48%10.4 K0.36−0.78 THB−927.68%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
GSC.RGLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING
DR
302.5 M THB1.24 THB+2.48%10.4 K0.36−0.78 THB−927.57%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MMVPM VISION PCL
300.161 M THB0.90 THB+1.12%91.203 K0.05−0.85 THB−6230.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MMVP.RM VISION PCL NON-VOTING
DR
300.161 M THB0.90 THB+1.12%91.2 K0.05−0.85 THB−6230.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TNDTTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING
117.067 M THB0.18 THB+5.88%887.009 K2.27−0.46 THB−573.22%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TNDT.RTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
DR
117.067 M THB0.18 THB+5.88%886.9 K2.27−0.46 THB−573.22%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BBKGI.RBANGKOK GENOMICS INNOVATION PUBLIC NON-VOTING
DR
3.14 THB−3.09%57.163 M2.850.00%บริการเชิงพาณิชย์
AAMARC.RASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR NON-VOTING
DR
1.37 THB0.00%105.3 K0.29บริการเชิงพาณิชย์