บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

118
หุ้น
998.295B
เงินทุนของตลาด
6.424M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.14%
เปลี่ยนแปลง
+5.61%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.08%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.61%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
24CSTWENTY FOUR CON & SUPPLY PCL
0.96 THB−3.03%671.667K0.28425.7M THB−0.03 THB0.00%บริการการกระจายสินค้า
24CS.RTWENTY FOUR CON & SUPPLY PCL NON-VOTING
DR
0.96 THB−3.03%671.6K0.28บริการการกระจายสินค้า
ACGAUTOCORP HOLDING PCL
1.24 THB+2.48%1.8K0.07726M THB55.360.02 THB−40.90%1.10%บริการการกระจายสินค้า
ACG.RAUTOCORP HOLDING PCL NON-VOTING
DR
1.24 THB+2.48%1.8K0.07726M THB55.360.02 THB−40.90%1.10%บริการการกระจายสินค้า
AGEASIA GREEN ENERGY PCL
1.99 THB+0.51%317.105K0.842.369B THB4.400.45 THB−58.21%18.62%บริการการกระจายสินค้า
AGE.RASIA GREEN ENERGY PCL NON-VOTING
DR
1.99 THB+0.51%317K0.842.369B THB4.400.45 THB−58.21%18.62%บริการการกระจายสินค้า
APPAPPLICAD PCL
2.72 THB−0.73%242.513K1.87767.2M THB10.240.27 THB+60.35%5.11%บริการการกระจายสินค้า
APP.RAPPLICAD PCL NON-VOTING
DR
2.72 THB−0.73%242.5K1.87767.2M THB10.230.27 THB+60.41%5.11%บริการการกระจายสินค้า
ASIANASIAN SEA CORP PCL
6.50 THB−0.76%6.904M3.205.332B THB11.340.57 THB−54.30%7.33%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ASIAN.RASIAN SEA CORP PCL NON-VOTING
DR
6.50 THB−0.76%6.904M3.205.332B THB11.340.57 THB−54.30%7.33%บริการการกระจายสินค้า
BIZBUSINESS ALIGNMENT PCL
3.32 THB0.00%24.429K0.601.992B THB17.100.19 THB−30.87%6.02%บริการการกระจายสินค้า
BIZ.RBUSINESS ALIGNMENT PCL NON-VOTING
DR
3.32 THB0.00%24.4K0.601.992B THB17.100.19 THB−30.84%6.02%บริการการกระจายสินค้า
CHICCHIC REPUBLIC PCL
0.60 THB0.00%145.3K0.93816M THB0.42%บริการการกระจายสินค้า
CHIC.RCHIC REPUBLIC PCL NON-VOTING
DR
0.60 THB0.00%145.3K0.93บริการการกระจายสินค้า
CHOTIKIANG HUAT SEAGULL TRADG FROZN FOOD
126.0 THB−0.40%2020.75945M THB10.2012.35 THB−39.36%6.75%บริการการกระจายสินค้า
CHOTI.RKIANG HUAT SEAGULL TRADG FROZN FOOD NON-VOTING
DR
126.0 THB−0.40%2000.74945M THB10.2012.35 THB−39.36%6.75%บริการการกระจายสินค้า
CPWCOPPERWIRED PCL
2.34 THB−3.31%264.611K1.331.452B THB3.31%บริการการกระจายสินค้า
CPW.RCOPPERWIRED PCL NON-VOTING
DR
2.34 THB−3.31%264.6K1.341.452B THB3.31%บริการการกระจายสินค้า
CSSCOMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION PCL
0.80 THB−2.44%1.127M1.35964.106M THB12.900.06 THB−70.91%10.98%บริการการกระจายสินค้า
CSS.RCOMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION PCL NON-VOTING
DR
0.80 THB−2.44%1.127M1.35964.106M THB12.900.06 THB−70.91%10.98%บริการการกระจายสินค้า
DITTODITTO (THAILAND) PCL
26.00 THB−1.89%2.916M1.2216.79B THB51.780.50 THB+20.18%0.03%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
DITTO.RDITTO (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
26.00 THB−1.89%2.916M1.2216.79B THB51.780.50 THB+20.18%0.03%บริการการกระจายสินค้า
DOHOMEDOHOME PCL
12.3 THB−0.81%7.092M0.8838.294B THB112.640.11 THB−70.81%0.05%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
DOHOME.RDOHOME PCL NON-VOTING
DR
12.3 THB−0.81%7.092M0.8838.294B THB112.740.11 THB−70.83%0.05%บริการการกระจายสินค้า
EFORLE FOR L AIM PUBLIC CO LTD
0.27 THB−3.57%15.726M0.851.119B THB43.550.01 THB−64.16%0.00%บริการการกระจายสินค้า
EFORL.RE FOR L AIM PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.27 THB−3.57%15.726M0.851.119B THB43.550.01 THB−63.95%0.00%บริการการกระจายสินค้า
FTIFUNCTION INTERNATIONAL PCL
2.12 THB+0.95%897.9K1.22945M THB18.470.11 THB+31.50%4.29%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
FTI.RFUNCTION INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
2.12 THB+0.95%897.9K1.2218.470.11 THB+31.50%4.29%บริการการกระจายสินค้า
GIFTGIFT INFINITE PCLD
2.98 THB+4.93%2.383M7.411.879B THB−0.02 THB+44.06%0.00%บริการการกระจายสินค้า
GIFT.RGIFT INFINITE PCLD NON-VOTING
DR
2.98 THB+4.93%2.383M7.411.879B THB−0.02 THB+44.25%0.00%บริการการกระจายสินค้า
HARNHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL
2.18 THB0.00%143.395K1.201.274B THB12.170.18 THB+19.32%5.96%บริการการกระจายสินค้า
HARN.RHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL NON-VOTING
DR
2.18 THB0.00%143.3K1.201.274B THB12.170.18 THB+19.39%5.96%บริการการกระจายสินค้า
ICCICC INTERNATIONAL
41.75 THB+2.45%1K0.4411.843B THB9.524.38 THB+219.06%2.45%บริการการกระจายสินค้า
ICC.RICC INTERNATIONAL NON-VOTING
DR
41.75 THB+2.45%1K0.4411.843B THB9.524.38 THB+219.04%2.45%บริการการกระจายสินค้า
ILINKINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO
7.30 THB−2.01%951.823K0.833.937B THB7.550.97 THB+38.46%2.68%บริการการกระจายสินค้า
ILINK.RINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO NON-VOTING
DR
7.30 THB−2.01%951.8K0.833.937B THB7.550.97 THB+38.46%2.68%บริการการกระจายสินค้า
JMARTJAYMART GROUP HOLDINGS PC
17.9 THB−1.65%18.321M0.6426.529B THB−0.07 THB−102.97%6.10%บริการการกระจายสินค้า
JMART.RJAYMART GROUP HOLDINGS PC NON-VOTING
DR
17.9 THB−1.65%18.32M0.6426.529B THB−0.07 THB−102.97%6.10%บริการการกระจายสินค้า
KAMARTKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.3 THB−0.81%1.828M0.3910.912B THB19.650.63 THB+106.12%2.58%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
KAMART.RKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
12.3 THB−0.81%1.828M0.3910.912B THB19.650.63 THB+106.12%2.58%บริการการกระจายสินค้า
LOXLEYLOXLEY
1.50 THB+4.90%350.956K4.313.239B THB25.910.06 THB+48.08%0.00%บริการการกระจายสินค้า
LOXLEY.RLOXLEY NON-VOTING
DR
1.50 THB+4.90%350.9K4.313.239B THB25.910.06 THB+48.08%0.00%บริการการกระจายสินค้า
METCOMURAMOTO ELECTRON(THAILAND)
230 THB0.00%1.205K0.554.807B THB19.8111.61 THB−65.56%7.83%บริการการกระจายสินค้า
METCO.RMURAMOTO ELECTRON(THAILAND) NON-VOTING
DR
230 THB0.00%1.2K0.554.807B THB19.8111.61 THB−65.56%7.83%บริการการกระจายสินค้า
MGTMEGACHEM (THAILAND) PCL
2.30 THB0.00%26.902K1.29920M THB13.030.18 THB−27.31%4.78%บริการการกระจายสินค้า
MGT.RMEGACHEM (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
2.30 THB0.00%26.9K1.29920M THB13.030.18 THB−27.31%4.78%บริการการกระจายสินค้า
MOONGMOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL
1.98 THB−0.50%74.202K0.47671.516M THB14.680.13 THB+24.79%5.03%บริการการกระจายสินค้า
MOONG.RMOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
1.98 THB−0.50%74.2K0.47671.516M THB14.680.13 THB+24.79%5.03%บริการการกระจายสินค้า
MOSHIMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL
48.50 THB−2.02%1.388M1.0516.335B THB41.101.18 THB0.18%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
MOSHI.RMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
48.50 THB−2.02%1.388M1.0541.101.18 THB0.18%บริการการกระจายสินค้า
NDRN.D. RUBBER PCL
1.28 THB−0.78%17.301K0.22447.49M THB−0.28 THB−1188.72%1.55%บริการการกระจายสินค้า
NDR.RN.D. RUBBER PCL NON-VOTING
DR
1.28 THB−0.78%17.3K0.22447.49M THB−0.28 THB−1188.72%1.55%บริการการกระจายสินค้า
NFCNFC PCL
3.24 THB−2.41%12.001K0.083.612B THB28.000.12 THB−70.23%5.42%บริการการกระจายสินค้า
NFC.RNFC PCL NON-VOTING
DR
3.24 THB−2.41%12K0.083.612B THB28.000.12 THB−70.23%5.42%บริการการกระจายสินค้า
OCCO.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
9.20 THB−1.08%5000.53558M THB−0.04 THB−116.61%0.54%บริการการกระจายสินค้า
OCC.RO.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
9.20 THB−1.08%5000.53558M THB−0.04 THB−116.61%0.54%บริการการกระจายสินค้า
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
20.1 THB0.00%11.176M0.57241.2B THB23.740.85 THB−24.57%1.99%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
OR.RPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL NON-VOTING
DR
20.1 THB0.00%11.175M0.57241.2B THB23.740.85 THB−24.57%1.99%บริการการกระจายสินค้า
PHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72 THB0.00%14.773K0.19550.801M THB10.360.26 THB−3.63%7.72%บริการการกระจายสินค้า
PHOL.RPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.72 THB0.00%14.7K0.19550.801M THB10.360.26 THB−3.63%7.72%บริการการกระจายสินค้า
PLANETPLANET COMMUNICATIONS ASIA PCL
0.82 THB+2.50%522.7K0.40300.533M THB−0.43 THB−2672.89%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PLANET.RPLANET COMMUNICATIONS ASIA PCL NON-VOTING
DR
0.82 THB+2.50%522.7K0.40300.533M THB−0.43 THB−2656.89%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PMPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD
7.60 THB−1.30%285.5K1.244.298B THB12.920.59 THB+8.50%8.18%บริการการกระจายสินค้า
PM.RPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
7.60 THB−1.30%285.5K1.244.298B THB12.920.59 THB+8.48%8.18%บริการการกระจายสินค้า
PRMPRIMA MARINE PCL
5.15 THB−2.83%6.513M1.3213.25B THB6.240.83 THB+21.48%6.42%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
PRM.RPRIMA MARINE PCL NON-VOTING
DR
5.15 THB−2.83%6.513M1.3213.25B THB6.240.83 THB+21.46%6.42%บริการการกระจายสินค้า
PTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD
8.10 THB0.00%275.001K0.692.3B THB9.220.88 THB+81.24%8.02%บริการการกระจายสินค้า
PT.RPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
8.10 THB0.00%274.9K0.692.3B THB9.220.88 THB+81.24%8.02%บริการการกระจายสินค้า
RSPRICH SPORT PCL
2.30 THB−0.86%160.51K0.761.724B THB10.780.21 THB+73.50%9.05%บริการการกระจายสินค้า
RSP.RRICH SPORT PCL NON-VOTING
DR
2.30 THB−0.86%160.5K0.761.724B THB10.780.21 THB+73.50%9.05%บริการการกระจายสินค้า
S11S 11 GROUP PUBLIC CO LTD
3.80 THB+0.53%6.8K0.162.317B THB12.250.31 THB−47.78%5.29%บริการการกระจายสินค้า
S11.RS 11 GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.80 THB+0.53%6.8K0.162.317B THB12.250.31 THB−47.78%5.29%บริการการกระจายสินค้า
SABUYSABUY TECHNOLOGY PCL
5.30 THB+2.91%16.121M1.219.486B THB10.100.52 THB−28.82%3.01%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SABUY.RSABUY TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
5.30 THB+2.91%16.121M1.219.486B THB10.100.52 THB−28.83%3.01%บริการการกระจายสินค้า
SCLS.C.L. MOTOR PART PCL
1.11 THB−3.48%994.9K0.08บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SCL.RS.C.L. MOTOR PART PCL NON-VOTING
DR
1.11 THB−3.48%994.9K0.08บริการการกระจายสินค้า
SINGERSINGER THAILAND PUBLIC CO
12.3 THB−0.81%46.841M1.8410.057B THB−3.73 THB−392.02%4.52%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SINGER.RSINGER THAILAND PUBLIC CO NON-VOTING
DR
12.3 THB−0.81%46.84M1.8410.057B THB−3.73 THB−392.02%4.52%บริการการกระจายสินค้า
SISSIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL
21.1 THB+0.48%1.035M2.807.354B THB12.651.67 THB−23.48%5.71%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SIS.RSIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
21.1 THB+0.48%1.035M2.807.354B THB12.651.67 THB−23.48%5.71%บริการการกระจายสินค้า
SMSTAR MONEY PCL
1.19 THB+0.85%920.336K1.581.298B THB19.510.06 THB3.39%บริการการกระจายสินค้า
SM.RSTAR MONEY PCL NON-VOTING
DR
1.19 THB+0.85%920.2K1.581.298B THB19.510.06 THB3.39%บริการการกระจายสินค้า
SMDSAINTMED PCL
5.00 THB0.00%115.631K0.271.123B THB20.940.24 THB−84.83%15.00%บริการการกระจายสินค้า
SMD.RSAINTMED PCL NON-VOTING
DR
5.00 THB0.00%115.6K0.271.123B THB20.940.24 THB−84.83%15.00%บริการการกระจายสินค้า
SMITSAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO LI
4.46 THB−0.89%148.367K2.082.385B THB16.310.27 THB−47.68%6.67%บริการการกระจายสินค้า
SMIT.RSAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO LI NON-VOTING
DR
4.46 THB−0.89%148.3K2.082.385B THB16.310.27 THB−47.67%6.67%บริการการกระจายสินค้า
SORKONS. KHONKAEN FOODS PCL
4.34 THB+0.46%24.3K0.591.397B THB23.070.19 THB−54.19%2.31%บริการการกระจายสินค้า
SORKON.RS. KHONKAEN FOODS PCL NON-VOTING
DR
4.34 THB+0.46%24.3K0.591.397B THB23.070.19 THB−54.19%2.31%บริการการกระจายสินค้า
SPCSAHA PATHANAPIBUL
62.00 THB−0.40%1.1K0.4020.242B THB10.615.84 THB+17.18%2.42%บริการการกระจายสินค้า
SPC.RSAHA PATHANAPIBUL NON-VOTING
DR
62.00 THB−0.40%1.1K0.4020.242B THB10.615.84 THB+17.18%2.42%บริการการกระจายสินค้า
SPVIS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
3.70 THB0.00%132.907K0.561.48B THB11.920.31 THB−13.92%4.73%บริการการกระจายสินค้า
SPVI.RS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.70 THB0.00%132.8K0.561.48B THB11.920.31 THB−13.92%4.73%บริการการกระจายสินค้า
SVOASVOA
1.94 THB−1.52%42.7K0.011.393B THB13.260.15 THB−11.33%3.60%บริการการกระจายสินค้า
SVOA.RSVOA NON-VOTING
DR
1.94 THB−1.52%42.7K0.011.393B THB13.260.15 THB−11.28%3.60%บริการการกระจายสินค้า
SYNEXSYNNEX (THAILAND)
10.2 THB−2.86%702.089K0.838.897B THB15.680.65 THB−38.70%5.90%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SYNEX.RSYNNEX (THAILAND) NON-VOTING
DR
10.2 THB−2.86%701.9K0.838.897B THB15.680.65 THB−38.70%5.90%บริการการกระจายสินค้า
TCJTCJ ASIA PUBLIC CO
3.12 THB−4.88%2.8K0.09346.355M THB−0.52 THB−2.73%0.00%บริการการกระจายสินค้า
TCJ.RTCJ ASIA PUBLIC CO NON-VOTING
DR
3.12 THB−4.88%2.8K0.09346.355M THB−0.52 THB−2.73%0.00%บริการการกระจายสินค้า
THMUITHAI MUI CORPORATION PCL
0.61 THB+1.67%14.098K0.28204M THB59.220.01 THB+312.00%0.00%บริการการกระจายสินค้า
THMUI.RTHAI MUI CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
0.61 THB+1.67%13.9K0.28204M THB59.220.01 THB+312.00%0.00%บริการการกระจายสินค้า