บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

74
หุ้น
240.643B
เงินทุนของตลาด
3.763M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.18%
เปลี่ยนแปลง
+17.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.07%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96-1.03%-0.01ซื้อ426.300K582.000M9.700.10ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.96-1.03%-0.01ซื้อ426.300Kผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.740.00%0.00ซื้อ1.073M1.431Bผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.740.00%0.00ซื้อ1.073M1.431Bผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.61-1.23%-0.02ซื้อ1.039M456.400Mผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.61-1.23%-0.02ซื้อ1.039M456.400Mผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
ASIAN ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.801.49%0.10ซื้อ3.237M3.636B20.430.33ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
ASIAN.R ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.801.49%0.10ซื้อ3.237M3.636B27.400.24ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
26.250.96%0.25ซื้อ1.425M16.575B22.201.17ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
26.250.96%0.25ซื้อ1.425M16.575B22.201.17ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
3.72-0.53%-0.02ซื้อ885.200K1.496B14.670.25ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.72-0.53%-0.02ซื้อ885.200Kผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
76.004.11%3.00ซื้อ1.600K547.500M-18.58ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
76.004.11%3.00ซื้อ1.600K547.500M-18.58ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
1.730.58%0.01ซื้อ4.122M1.032B12.880.13ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.730.58%0.01ซื้อ4.122M1.032B12.880.13ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.202.56%0.03ซื้อ1.870M1.376B14.010.08ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.202.56%0.03ซื้อ1.870M1.376Bผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
9.500.53%0.05ซื้อ15.293M20.464B26.730.35ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.500.53%0.05ซื้อ15.293M20.464B26.730.35ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.340.00%0.00ซื้อ371.700K937.900M9.250.25ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.340.00%0.00ซื้อ371.700K937.900M9.250.25ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
32.75-3.68%-1.25ขาย26.200K9.882B29.221.16ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.75-3.68%-1.25ขาย26.200K9.882B13.632.50ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.760.00%0.00ซื้อ852.900K2.044B13.450.28ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.760.00%0.00ซื้อ852.900K2.044B13.450.28ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.100.65%0.02ซื้อ3.329M2.710B12.510.25ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.100.65%0.02ซื้อ3.329M2.710B12.510.25ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-1.31%-0.02ซื้อ12.236M3.465B-0.29ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-1.31%-0.02ซื้อ12.236M3.465B-0.29ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
139.502.20%3.00ซื้อ6.600K2.853B48.332.82ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
139.502.20%3.00ซื้อ6.600K2.853B48.332.82ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
MOONG MOONG PATTANA INTERNATIONAL
3.580.00%0.00ซื้อ375.800K603.731M12.840.28ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
MOONG.R MOONG PATTANA INTERNATIONAL NON-VOTING
3.580.00%0.00ซื้อ375.800K603.731M12.840.28ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.140.88%0.01ซื้อ191.400K356.392M-0.06ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.140.88%0.01ซื้อ191.400K356.392M-0.06ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.520.00%0.00ซื้อ1.542M510.300M8.610.29ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.520.00%0.00ซื้อ1.542Mผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
PM PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
7.000.00%0.00ซื้อ1.102M4.188B16.730.42ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
PM.R PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.000.00%0.00ซื้อ1.102M4.188B15.170.46ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.73-1.70%-0.03ซื้อ2.771M1.308B18.970.09ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.73-1.70%-0.03ซื้อ2.771M1.308B18.970.09ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.38-0.72%-0.01ขาย180.200K333.600M9.130.15ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.38-0.72%-0.01ขาย180.200K333.600M9.130.15ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
8.20-1.20%-0.10แนะนำให้ซื้อ1.037M2.907B6.321.31ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
8.20-1.20%-0.10แนะนำให้ซื้อ1.037M2.907B6.871.21ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.641.68%0.06ซื้อ692.200K1.897B11.150.32ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.641.68%0.06ซื้อ692.200K1.897B11.150.32ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
55.00-2.22%-1.25ซื้อ26.400K18.562B10.525.35ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.00-2.22%-1.25ซื้อ26.400K18.562B10.525.35ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
0.822.50%0.02ซื้อ67.700K541.360M-0.01ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.822.50%0.02ซื้อ67.700K541.360M-0.01ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.951.06%0.01ซื้อ2.083M890.180M12.270.08ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.951.06%0.01ซื้อ2.083M664.580M12.270.08ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.15-0.69%-0.05ซื้อ698.900K6.101B12.820.56ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.15-0.69%-0.05ซื้อ698.900K6.101B11.160.65ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.6011.89%0.17ซื้อ138.700K1.576B24.070.06ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.6011.89%0.17ซื้อ138.700K1.576B24.110.06ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.56-1.75%-0.01ซื้อ142.000K193.800M-0.04ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.56-1.75%-0.01ซื้อ142.000K193.800M-0.04ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.401.69%0.04ขาย405.200K726.880M14.030.17ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.401.69%0.04ขาย405.200K726.880M14.030.17ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์
TPS THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
1.941.04%0.02ซื้อ307.700Kผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
TPS.R THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.941.04%0.02ซื้อ307.700Kผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00ซื้อ13.800M693.468M25.000.00ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00ซื้อ13.800M693.468M25.000.00ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.440.58%0.02ซื้อ1.625M2.283B11.360.30ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.440.58%0.02ซื้อ1.625M2.283B11.360.30ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
UKEM UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY
0.67-1.47%-0.01ซื้อ4.959M840.670M8.430.08ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
UKEM.R UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01ซื้อ4.959M840.670M8.430.08ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22-1.83%-0.06ซื้อ634.900K5.140B-0.75ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
VNG.R VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.22-1.83%-0.06ซื้อ634.900K5.140B-0.75ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
WG WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
145.003.57%5.00ซื้อ3002.588B14.439.70ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
WG.R WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
145.003.57%5.00ซื้อ3002.588B14.839.44ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ