เคมีพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

20
หุ้น
1076.703B
เงินทุนของตลาด
4.393M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.67%
เปลี่ยนแปลง
+1.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.76%
ประสิทธิภาพ ปี
−21.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ABMASIA BIOMASS PCL
1.52 THB−1.30%348K1.77608.018M THB−0.14 THB−257.47%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABM.RASIA BIOMASS PCL NON-VOTING
DR
1.52 THB−1.30%348K1.77608.018M THB−0.14 THB−257.47%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBGIBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04 THB0.00%111.445K0.445.842B THB−0.04 THB−125.76%6.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBGI.RBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.04 THB0.00%111.4K0.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PCL
54.75 THB0.00%6000.1416.425B THB5.829.40 THB−49.19%2.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCT.RBIRLA CARBON (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
54.75 THB0.00%6000.1416.425B THB5.829.40 THB−49.19%2.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EEETERNAL ENERGY PCL
0.29 THB0.00%492.929K0.491.612B THB−0.14 THB−888.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EE.RETERNAL ENERGY PCL NON-VOTING
DR
0.29 THB0.00%492.8K0.491.612B THB−0.14 THB−881.12%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GGCGLOBAL GREEN CHEMICALS PCL
9.10 THB+1.68%4.4K0.099.315B THB−0.24 THB−127.04%3.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
GGC.RGLOBAL GREEN CHEMICALS PCL NON-VOTING
DR
9.10 THB+1.68%4.4K0.099.315B THB−0.24 THB−127.04%3.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IVLINDORAMA VENTURES PCL
25.25 THB+1.00%12.496M0.79141.767B THB−1.89 THB−122.40%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
IVL.RINDORAMA VENTURES PCL NON-VOTING
DR
25.25 THB+1.00%12.495M0.79141.767B THB−1.89 THB−122.40%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
POLYPOLYNET PCL
8.90 THB+1.14%807.5K118.034.005B THB23.830.37 THB1.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POLY.RPOLYNET PCL NON-VOTING
DR
8.90 THB+1.14%807.5K118.0623.830.37 THB1.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTLPOLYPLEX THAILAND
11.0 THB+0.92%178.42K0.569.9B THB118.280.09 THB−97.99%2.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTL.RPOLYPLEX THAILAND NON-VOTING
DR
11.0 THB+0.92%178.4K0.569.9B THB118.280.09 THB−97.99%2.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCCSIAM CEMENT CO
294 THB+2.08%1.668M1.07352.8B THB12.9722.67 THB−7.87%1.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SCC.RSIAM CEMENT CO NON-VOTING
DR
294 THB+2.08%1.667M1.07352.8B THB12.9722.67 THB−7.87%1.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TAETHAI AGRO ENERGY PUBLIC CO LTD
1.00 THB−1.96%321.8K1.281B THB34.010.03 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TAE.RTHAI AGRO ENERGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.00 THB−1.96%321.8K1.281B THB33.900.03 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ