บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

42
หุ้น
638.158B
เงินทุนของตลาด
2.987M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.57%
เปลี่ยนแปลง
−1.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
−25.98%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AJA.J. PLAST PCL
7.00 THB+4.48%320.55K6.172.948B THB−1.25 THB−230.77%9.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AJ.RA.J. PLAST PCL NON-VOTING
DR
7.00 THB+4.48%320.5K6.172.948B THB−1.25 THB−230.79%9.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALUCONALUCON PUBLIC CO
178.5 THB0.00%5.306K6.937.711B THB14.6212.21 THB−22.19%5.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALUCON.RALUCON PUBLIC CO NON-VOTING
DR
178.5 THB0.00%5.3K6.977.711B THB14.6212.21 THB−22.19%5.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BGCBG CONTAINER GLASS PLC
8.25 THB+1.23%121.913K0.645.66B THB18.590.44 THB−39.39%3.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BGC.RBG CONTAINER GLASS PLC NON-VOTING
DR
8.25 THB+1.23%121.8K0.645.66B THB18.590.44 THB−39.40%3.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BJCBERLI JUCKER PCL
26.00 THB−0.95%3.901M0.75105.181B THB21.771.19 THB+0.45%3.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BJC.RBERLI JUCKER PCL NON-VOTING
DR
26.00 THB−0.95%3.901M0.75105.181B THB21.771.19 THB+0.45%3.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSCCROWN SEAL CO
44.25 THB0.00%3050.192.421B THB11.783.76 THB−15.98%4.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSC.RCROWN SEAL CO NON-VOTING
DR
44.25 THB0.00%3000.182.421B THB11.783.76 THB−15.98%4.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLOCONGLOBAL CONSUMER PCL
0.43 THB−2.27%1.589M0.261.354B THB−0.18 THB−125.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLOCON.RGLOBAL CONSUMER PCL NON-VOTING
DR
0.43 THB−2.27%1.589M0.261.354B THB−0.18 THB−125.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBAXMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.12 THB−1.27%26.125K0.69617.205M THB−0.32 THB−139.03%15.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBAX.RMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.12 THB−1.27%26K0.69617.205M THB−0.32 THB−139.03%15.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OGCOCEAN GLASS CO
24.3 THB−0.82%1.016K6.77522.603M THB19.041.28 THB+20.58%2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OGC.ROCEAN GLASS CO NON-VOTING
DR
24.3 THB−0.82%1K6.67522.603M THB19.041.28 THB+20.58%2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PJWPANJAWATTANA PLASTIC PCL
3.82 THB+1.06%358.451K1.282.279B THB18.880.20 THB+8.76%1.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PJW.RPANJAWATTANA PLASTIC PCL NON-VOTING
DR
3.82 THB+1.06%358.4K1.282.279B THB18.880.20 THB+8.76%1.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCGPSCG PACKAGING PCL
38.25 THB−0.65%3.201M0.41165.277B THB36.661.04 THB−40.02%1.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SCGP.RSCG PACKAGING PCL NON-VOTING
DR
38.25 THB−0.65%3.201M0.41165.277B THB36.661.04 THB−40.02%1.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SFLEXSTARFLEX PCL
3.54 THB0.00%2.314M0.652.903B THB16.370.22 THB+250.00%2.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SFLEX.RSTARFLEX PCL NON-VOTING
DR
3.54 THB0.00%2.314M0.652.903B THB16.370.22 THB+250.00%2.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMPCSAHAMITR PRESSURE CONTAINER CO
10.6 THB−0.93%63.366K0.695.73B THB15.150.70 THB−62.31%5.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMPC.RSAHAMITR PRESSURE CONTAINER CO NON-VOTING
DR
10.6 THB−0.93%63.2K0.695.73B THB15.150.70 THB−62.31%5.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TCOATTHAI COATING INDUSTRIAL
24.9 THB+7.79%7001.89261.45M THB36.350.69 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TCOAT.RTHAI COATING INDUSTRIAL NON-VOTING
DR
24.9 THB+7.79%7001.89261.45M THB36.350.69 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
THIPTHANTAWAN INDUSTRY
27.00 THB+1.89%14.218K1.082.385B THB9.102.97 THB−42.07%6.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
THIP.RTHANTAWAN INDUSTRY NON-VOTING
DR
27.00 THB+1.89%14.2K1.082.385B THB9.102.97 THB−42.07%6.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMDTHAI METAL DRUM MANUFACTURING CO
23.9 THB0.00%3.21K0.463.585B THB12.071.98 THB−8.49%6.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMD.RTHAI METAL DRUM MANUFACTURING CO NON-VOTING
DR
23.9 THB0.00%3.2K0.463.585B THB12.071.98 THB−8.49%6.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMWTHAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMTED
47.25 THB−3.08%10.202K0.371.945B THB4.979.50 THB+201.20%3.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMW.RTHAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMTED NON-VOTING
DR
47.25 THB−3.08%10.2K0.371.945B THB4.979.50 THB+201.20%3.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TOPPTHAI O.P.P
158.0 THB−3.36%2000.74948M THB9.9115.94 THB+5.24%2.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TOPP.RTHAI O.P.P NON-VOTING
DR
158.0 THB−3.36%2000.74948M THB9.9115.94 THB+5.24%2.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPACTHAI PLASPAC PCL
16.1 THB+3.21%378.012K4.195.094B THB10.451.54 THB+76.90%1.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
TPAC.RTHAI PLASPAC PCL NON-VOTING
DR
16.1 THB+3.21%378K4.195.094B THB10.451.54 THB+76.90%1.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPBITPBI PCL
3.00 THB−0.66%37.9K1.791.259B THB7.120.42 THB+4.64%6.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPBI.RTPBI PCL NON-VOTING
DR
3.00 THB−0.66%37.9K1.791.259B THB7.120.42 THB+4.62%6.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPLASTHAI PLASTIC INDUSTRIAL PUB CO LTD
1.61 THB−1.23%76.857K0.99440.1M THB32.260.05 THB−62.62%6.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPLAS.RTHAI PLASTIC INDUSTRIAL PUB CO LTD NON-VOTING
DR
1.61 THB−1.23%76.8K0.99440.1M THB32.260.05 THB−62.62%6.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPPTHAI PACKAGING & PRINTING CO
14.9 THB+0.68%1000.04558.75M THB54.680.27 THB−66.32%3.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPP.RTHAI PACKAGING & PRINTING CO NON-VOTING
DR
14.9 THB+0.68%1000.04558.75M THB54.680.27 THB−66.32%3.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ