บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

40
หุ้น
851.185B
เงินทุนของตลาด
4.032M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.67%
เปลี่ยนแปลง
−2.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.01%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
13.80-4.17%-0.60มีแรงขายรุนแรง1.304M17990494.206.072B14.990.96
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.80-4.17%-0.60มีแรงขายรุนแรง1.304M17989680.006.072B14.990.96
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
187.00-0.27%-0.50ขาย20037400.008.078B12.5314.93
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
187.00-0.27%-0.50ขาย20037400.008.078B12.5314.93
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-1.49%-0.15มีแรงขายรุนแรง837.714K8335254.306.910B13.050.77
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.95-1.49%-0.15มีแรงขายรุนแรง837.600K8334120.006.910B13.050.77
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
33.250.00%0.00ขาย3.146M104602106.00133.229B31.741.05
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.250.00%0.00ขาย3.146M104597850.00133.229B31.741.05
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-1.53%-0.75ขาย5.001K241298.252.509B11.494.26
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-1.53%-0.75ขาย5.000K241250.002.509B11.494.26
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.89-1.11%-0.01ขาย13.896M12367189.022.738B-0.07
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.89-1.11%-0.01ขาย13.896M12367084.002.738B-0.07
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-5.50%-0.30มีแรงขายรุนแรง3.753M19330066.65988.260M7.860.69
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-5.50%-0.30มีแรงขายรุนแรง3.753M19326920.00988.260M7.860.69
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
24.800.81%0.20ขาย3007440.00529.002M-0.10
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.800.81%0.20ขาย3007440.00529.002M-0.10
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
4.94-0.40%-0.02ซื้อ7.175M35443413.202.836B22.750.23
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.94-0.40%-0.02ซื้อ7.175M35443018.002.836B22.750.23
SCGP SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
54.25-0.91%-0.50มีแรงขายรุนแรง5.208M282538123.00232.891B31.721.7323341.00
SCGP.R SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.25-0.91%-0.50มีแรงขายรุนแรง5.208M282512300.00232.891B31.721.7323341.00
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-1.09%-0.04มีแรงขายรุนแรง955.838K3460133.562.968B33.700.11
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-1.09%-0.04มีแรงขายรุนแรง955.800K3459996.002.968B33.700.11
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
15.500.00%0.00ขาย390.910K6059105.008.300B8.551.81
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
15.500.00%0.00ขาย390.900K6058950.008.300B8.551.81
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
44.000.00%0.00ขาย27.229K1198076.003.960B8.645.09
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.000.00%0.00ขาย27.200K1196800.003.960B8.645.09
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
24.50-0.41%-0.10มีแรงขายรุนแรง11.900K291550.003.675B10.752.29
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
24.50-0.41%-0.10มีแรงขายรุนแรง11.900K291550.003.675B10.752.29
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
32.500.00%0.00ขาย4.200K136500.001.297B13.252.45
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.500.00%0.00ขาย4.200K136500.001.297B13.252.45
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
162.001.25%2.00ขาย11418468.00972.000M10.7014.95
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
162.001.25%2.00ขาย10016200.00972.000M10.7014.95
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
13.30-4.32%-0.60มีแรงขายรุนแรง257.500K3424750.004.343B17.730.78
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.30-4.32%-0.60มีแรงขายรุนแรง257.500K3424750.004.343B17.730.78
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.180.00%0.00ซื้อ338.510K1414971.801.743B15.820.26
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.180.00%0.00ซื้อ338.500K1414930.001.743B15.820.26
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
2.980.00%0.00ขาย208.408K621055.84804.600M22.640.13
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
2.980.00%0.00ขาย208.400K621032.00804.600M22.630.13
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
20.000.50%0.10ขาย3.600K72000.00750.000M24.940.80
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.000.50%0.10ขาย3.600K72000.00750.000M24.940.80
โหลดเพิ่ม