บริการผู้บริโภค (ภาค)

96
หุ้น
1047.945B
เงินทุนของตลาด
8.481M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.11%
เปลี่ยนแปลง
+1.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
+70.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
6.30-1.56%-0.10ขาย13.300K6.289B15.010.42
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
6.30-1.56%-0.10ขาย13.300K6.289B92.110.07
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.700K1.904B
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.000.00%0.00ซื้อ3.700K1.904B
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-1.90%-0.20แนะนำให้ขาย607.900K8.482B172.700.06
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-1.90%-0.20แนะนำให้ขาย607.900K8.482B172.700.06
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.680.00%0.00ซื้อ11.853M801.060M-0.35
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.680.00%0.00ซื้อ11.853M801.060M-0.35
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
12.20-0.81%-0.10ขาย28.096M24.600B37.780.33
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.20-0.81%-0.10ขาย28.096M24.600B37.780.33
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
35.750.00%0.00ซื้อ2.203M48.600B-2.48
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.750.00%0.00ซื้อ2.203M48.600B-2.48
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-0.93%-0.02ซื้อ2.811M551.800M-0.34
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-0.93%-0.02ซื้อ2.811M551.800M-0.34
DUSIT DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-0.50%-0.05ซื้อ93.000K8.453B-0.92
DUSIT.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.95-0.50%-0.05ซื้อ93.000K8.453B-0.92
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-1.25%-0.04ซื้อ7.115M14.682B-0.53
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-1.25%-0.04ซื้อ7.115M14.682B-0.53
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
11.000.92%0.10ซื้อ1.566M8.209B17.940.61
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.000.92%0.10ซื้อ1.566M8.209B17.950.61
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.30-4.17%-0.10ซื้อ53.707M1.320B5.460.44
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.30-4.17%-0.10ซื้อ53.707M1.320B5.460.44
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
15.903.25%0.50แนะนำให้ซื้อ502.000K12.709B79.300.19
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.903.25%0.50แนะนำให้ซื้อ502.000K12.709B79.300.19
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.55-1.79%-0.01ซื้อ4.379M1.989B-0.32
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.55-1.79%-0.01ซื้อ4.379M1.989B-0.32
HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.65-2.99%-0.02ขาย5.475M1.965B-0.02
HEMP.R HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.65-2.99%-0.02ขาย5.475M1.965B-0.02
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.460.00%0.00ขาย19.177M498.829M-0.18
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.460.00%0.00ขาย19.177M498.829M-0.18
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.90-1.11%-0.10แนะนำให้ขาย1.931M5.468B21.830.48
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.90-1.11%-0.10แนะนำให้ขาย1.931M5.468B21.830.48
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
32.000.00%0.00ซื้อ11.900K5.334B-5.31
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.000.00%0.00ซื้อ11.900K5.334B-3.00
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
54.00-0.92%-0.50ซื้อ401.900K49.958B62.450.87
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
54.00-0.92%-0.50ซื้อ401.900K49.958B62.450.87
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
21.601.41%0.30ซื้อ6.087M18.967B-0.15
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.601.41%0.30ซื้อ6.087M18.967B-0.15
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
24.70-1.20%-0.30ขาย10.600K672.640M-2.83
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.70-1.20%-0.30ขาย10.600K672.640M-2.83
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.82-2.67%-0.05ซื้อ19.800K1.438B-0.17
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.82-2.67%-0.05ซื้อ19.800K1.438B-0.17
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
7.350.68%0.05ซื้อ12.000K1.353B6.561.11
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.350.68%0.05ซื้อ12.000K1.353B6.561.11
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.200.00%0.00ขาย251.300K4.947B-1.28
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.200.00%0.00ขาย251.300K4.947B-1.28
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
32.500.00%0.00ขาย9.181M170.025B-4.66
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.500.00%0.00ขาย9.181M170.025B-4.66
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.59-2.45%-0.04แนะนำให้ขาย10.600K2.067B123.260.01
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-2.45%-0.04แนะนำให้ขาย10.600K2.067B123.260.01
MUD MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.00%0.00ซื้อ362.900K2.339B-0.31
MUD.R MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.00%0.00ซื้อ362.900K2.339B-0.31
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.8611.69%0.09แนะนำให้ซื้อ51.926M634.493M-0.02
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.8611.69%0.09แนะนำให้ซื้อ51.926M634.493M-0.02
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
3.900.00%0.00ซื้อ15.200K1.426B34.760.11
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
3.900.00%0.00ซื้อ15.200K1.426B34.760.11
NMG NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY
0.3712.12%0.04แนะนำให้ซื้อ210.160M1.383B-0.03
NMG.R NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.3712.12%0.04แนะนำให้ซื้อ210.160M1.383B-0.03
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
336.000.00%0.00ขาย1005.073B-37.70
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
336.000.00%0.00ขาย1005.073B-37.70
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
45.750.55%0.25แนะนำให้ซื้อ1.100K17.062B23.351.95
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.750.55%0.25แนะนำให้ซื้อ1.100K17.062B23.351.95
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
32.000.79%0.25ซื้อ1.800K2.977B-2.22
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
32.000.79%0.25ซื้อ1.800K2.977B-2.22
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.40-1.69%-0.30แนะนำให้ขาย3.217M16.948B39.700.45
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.40-1.69%-0.30แนะนำให้ขาย3.217M16.948B39.700.45
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.50-0.79%-0.02ซื้อ62.800K972.022M-0.01
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.50-0.79%-0.02ซื้อ62.800K972.022M-0.01
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.500.44%0.25ซื้อ1007.442B-8.87
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.500.44%0.25ซื้อ1007.442B-8.87
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.54-1.12%-0.04ขาย3.912M12.937B-0.74
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.54-1.12%-0.04ขาย3.912M12.937B-0.74
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
9.800.51%0.05ซื้อ187.300K9.682B39.360.25
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.800.51%0.05ซื้อ187.300K9.682B39.360.25
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
15.200.66%0.10แนะนำให้ซื้อ21.500K7.603B19.350.78
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.200.66%0.10แนะนำให้ซื้อ21.500K7.603B19.350.78
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
7.600.66%0.05ซื้อ348.000K6.541B-0.35
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.600.66%0.05ซื้อ348.000K6.541B-0.35
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.683.88%0.10ซื้อ12.218M2.509B58.900.04
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.683.88%0.10ซื้อ12.218M2.509B102.790.03
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.293.57%0.01ซื้อ274.625M2.697B-0.00
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.293.57%0.01ซื้อ274.625M2.697B-0.00
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.68-0.43%-0.02ขาย6.000K2.765B51.310.09
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.68-0.43%-0.02ขาย6.000K2.765B51.310.09
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.156.48%0.07ซื้อ13.901M880.033M71.520.02
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.156.48%0.07ซื้อ13.901M880.033M71.520.02
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-0.75%-0.05ซื้อ30.600K2.142B-0.22
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-0.75%-0.05ซื้อ30.600K2.142B-0.22
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.18-4.07%-0.05ซื้อ491.139M871.640M-0.32
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.18-4.07%-0.05ซื้อ491.139M871.640M-0.32
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
22.80-2.15%-0.50ขาย4.311M10.244B26.880.87
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.80-2.15%-0.50ขาย4.311M10.244B26.880.87
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
22.602.26%0.50แนะนำให้ซื้อ1.446M3.960B45.890.48
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.602.26%0.50แนะนำให้ซื้อ1.446M3.960B45.900.48
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
12.00-1.64%-0.20ซื้อ121.200K3.600B163.540.07
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.00-1.64%-0.20ซื้อ121.200K3.600B163.540.07
โหลดเพิ่ม