บริการผู้บริโภค (ภาค)

105
หุ้น
880.830B
เงินทุนของตลาด
6.895M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.64%
เปลี่ยนแปลง
+1.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.28%
ประสิทธิภาพ ปี
−21.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
2.96-1.33%-0.04ขาย103.900K2.955B16.550.18สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
2.96-1.33%-0.04ขาย103.900K2.955B17.620.17สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.47-0.68%-0.01ซื้อ303.600K602.519M6.540.22ภาพยนต์/บันเทิง
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.47-0.68%-0.01ซื้อ303.600K602.519M6.540.22ภาพยนต์/บันเทิง
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84-0.52%-0.02ซื้อ2001.222B-0.17ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.84-0.52%-0.02ซื้อ2001.222B-0.17ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
10.000.00%0.00ซื้อ1.852M8.482B44.480.23ร้านอาหาร
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.000.00%0.00ซื้อ1.852M8.482B44.480.23ร้านอาหาร
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.080.93%0.01ซื้อ1.772M517.140M-0.17ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.080.93%0.01ซื้อ1.772Mธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
4.541.34%0.06ซื้อ2.073M8.800B-0.27การออกอากาศกระจายเสียง
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.541.34%0.06ซื้อ2.073M8.800B-0.20การออกอากาศกระจายเสียง
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
24.801.22%0.30ซื้อ1.632M32.940B37.720.65ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.801.22%0.30ซื้อ1.632M32.940B37.720.65ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.99%0.01ซื้อ249.200K258.018M3.750.27ภาพยนต์/บันเทิง
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.99%0.01ซื้อ249.200K258.018Mภาพยนต์/บันเทิง
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
78.505.72%4.25ซื้อ4001.609B37.651.97ภาพยนต์/บันเทิง
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
78.505.72%4.25ซื้อ4001.609B30.682.42ภาพยนต์/บันเทิง
DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.200.00%0.00ซื้อ87.500K5.917B24.940.28ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
DTC.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.200.00%0.00ซื้อ87.500K5.917B24.940.28ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
EP EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-0.55%-0.02ขาย311.200K3.355B5.150.71สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
EP.R EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-0.55%-0.02ขาย311.200K5.150.71สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.900.00%0.00ซื้อ16.494M8.761B81.120.04ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.900.00%0.00ซื้อ16.494M8.761B81.120.04ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
6.100.83%0.05ซื้อ161.300K4.661B8.250.72บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.100.83%0.05ซื้อ161.300K4.661B8.250.72บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.211.68%0.02ขาย292.000K702.000M-0.11สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.211.68%0.02ขาย292.000K702.000M-0.11สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.55-4.47%-0.40ขาย48.900K7.257B22.380.40ภาพยนต์/บันเทิง
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.55-4.47%-0.40ขาย48.900K7.257B22.380.40ภาพยนต์/บันเทิง
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.62-1.59%-0.01ขาย148.500K2.278B-0.12ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01ขาย148.500K2.278B-0.08ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.280.00%0.00ขาย18.000K175.078M-0.29ร้านอาหาร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.280.00%0.00ขาย18.000Kร้านอาหาร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-0.92%-0.05ซื้อ2.236M3.341B12.490.44ภาพยนต์/บันเทิง
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05ซื้อ2.236M3.341B12.490.44ภาพยนต์/บันเทิง
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
35.00-1.41%-0.50ซื้อ3.000K5.917B21.001.69ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.00-1.41%-0.50ซื้อ3.000K5.917B16.252.18ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
59.50-0.83%-0.50ซื้อ276.900K53.411B23.912.43ร้านอาหาร
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
59.50-0.83%-0.50ซื้อ276.900K53.411B20.512.83ร้านอาหาร
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
17.600.00%0.00ซื้อ1.874M15.209B21.430.79ภาพยนต์/บันเทิง
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.600.00%0.00ซื้อ1.874M21.430.79ภาพยนต์/บันเทิง
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
25.002.46%0.60ขาย100656.497M687.320.04ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.002.46%0.60ขาย100656.497M687.320.04ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.590.00%0.00ซื้อ7.000K1.243B-0.07ภาพยนต์/บันเทิง
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.590.00%0.00ซื้อ7.000K1.243B-0.05ภาพยนต์/บันเทิง
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.56-6.17%-0.30ซื้อ1.500K900.796M-0.22สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.56-6.17%-0.30ซื้อ1.500K900.796M-0.22สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.85-0.85%-0.05ขาย127.300K4.088B-0.67การออกอากาศกระจายเสียง
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.85-0.85%-0.05ขาย127.300K4.088B-0.67การออกอากาศกระจายเสียง
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
20.90-0.48%-0.10ซื้อ22.188M89.609B12.711.53ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MINT.F MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
18.80-14.55%-3.20ขาย5.000K86.837B14.411.53ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.90-0.48%-0.10ซื้อ22.188M89.609B12.711.53ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.65-1.20%-0.02ขาย1.300K1.791B-0.07ร้านอาหาร
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.65-1.20%-0.02ขาย1.300K1.791B-0.07ร้านอาหาร
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.190.00%0.00ขาย319.900K205.328M-0.04ภาพยนต์/บันเทิง
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.190.00%0.00ขาย319.900K205.328M-0.04ภาพยนต์/บันเทิง
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.46-3.95%-0.06ซื้อ1001.898B-0.01ภาพยนต์/บันเทิง
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.46-3.95%-0.06ซื้อ1001.898B112.590.01ภาพยนต์/บันเทิง
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.625.08%0.03ซื้อ938.200K473.861M0.800.73การออกอากาศกระจายเสียง
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.625.08%0.03ซื้อ938.200K473.861M0.800.73การออกอากาศกระจายเสียง
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
1.770.00%0.00แนะนำให้ขาย3.600K654.333M-0.29สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
1.770.00%0.00แนะนำให้ขาย3.600Kสิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
380.000.00%0.00ขาย5005.737B-28.51ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
380.000.00%0.00ขาย5005.737B-28.51ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
43.001.78%0.75ซื้อ68.700K15.188B12.273.30ร้านอาหาร
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.001.78%0.75ซื้อ68.700K15.188B12.013.37ร้านอาหาร
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.650.00%0.00ขาย300805.000M-0.60สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.650.00%0.00ขาย300805.000M-0.60สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
34.008.80%2.75ซื้อ2.500K2.930B31.041.10ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
34.008.80%2.75ซื้อ2.500K2.930B21.621.57ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.202.52%0.30ซื้อ4.473M11.203B26.410.45ภาพยนต์/บันเทิง
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.202.52%0.30ซื้อ4.473M11.203B32.640.37ภาพยนต์/บันเทิง
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.35-2.88%-0.04ขาย200533.044M134.650.01สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.35-2.88%-0.04ขาย200533.044M134.650.01สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.25-1.23%-0.75ขาย3007.800B14.494.14ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.25-1.23%-0.75ขาย3007.800B12.094.96ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.380.00%0.00ซื้อ14.262M8.122B-0.05ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.380.00%0.00ซื้อ14.262M8.122B-0.05ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
9.20-0.54%-0.05ซื้อ1.114M8.789B37.040.25บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.20-0.54%-0.05ซื้อ1.114M8.789B37.040.25บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.701.90%0.20ขาย51.600K5.252B23.990.44ร้านอาหาร
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.701.90%0.20ขาย51.600K5.149B23.990.44ร้านอาหาร
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
7.904.64%0.35ซื้อ5.745M6.284B22.130.33บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.904.64%0.35ซื้อ5.745M6.284B22.130.33บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.080.00%0.00ขาย7.749M49.054B-0.22สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.080.00%0.00ขาย7.749M49.054B-0.75สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.500.00%0.00ซื้อ75.900K482.517M10.960.05สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.500.00%0.00ซื้อ75.900K482.517Mสิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.190.00%0.00ซื้อ3.413M1.830B54.290.00ภาพยนต์/บันเทิง
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.190.00%0.00ซื้อ3.413M1.830B54.290.00ภาพยนต์/บันเทิง
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
3.461.17%0.04ขาย49.000K2.115B9.750.37บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.461.17%0.04ขาย49.000K2.115B7.520.48บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.56-1.75%-0.01ซื้อ87.500K432.016M33.330.02การออกอากาศกระจายเสียง
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.56-1.75%-0.01ซื้อ87.500K432.016M33.330.02การออกอากาศกระจายเสียง
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.50-0.76%-0.05ซื้อ16.400K2.014B45.130.14ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.50-0.76%-0.05ซื้อ16.400K2.014B45.130.14ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.143.64%0.04ซื้อ5.000K514.747M-0.19ภาพยนต์/บันเทิง
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.143.64%0.04ซื้อ5.000K514.747M-0.19ภาพยนต์/บันเทิง
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
11.301.80%0.20ซื้อ3.261M4.813B36.660.30ภาพยนต์/บันเทิง
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.301.80%0.20ซื้อ3.261M4.813B30.180.36ภาพยนต์/บันเทิง
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.051.00%0.05ซื้อ49.500K909.000M11.77ภาพยนต์/บันเทิง
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.051.00%0.05ซื้อ49.500Kภาพยนต์/บันเทิง
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
9.10-0.55%-0.05ซื้อ221.100K2.760B92.370.10ร้านอาหาร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.10-0.55%-0.05ซื้อ221.100K2.760B92.370.10ร้านอาหาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ