บริการผู้บริโภค (ภาค)

107
หุ้น
1134.477B
เงินทุนของตลาด
3.292M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.20%
เปลี่ยนแปลง
−6.23%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.28%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
3.500.57%0.02ขาย11.500K3.474B26.240.13สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
3.500.57%0.02ขาย11.500K3.474B26.240.13สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.450.00%0.00ซื้อ29.600K594.322M25.090.06ภาพยนต์/บันเทิง
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.450.00%0.00ซื้อ29.600K594.322M25.090.06ภาพยนต์/บันเทิง
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.150.00%0.00ขาย7.700K1.648B-0.17ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.150.00%0.00ขาย7.700K1.648B-0.17ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-3.33%-0.30ขาย7.359M7.341B31.070.29ร้านอาหาร
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-3.33%-0.30ขาย7.359M7.341B31.070.29ร้านอาหาร
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-1.33%-0.02ขาย324.600K760.500Mธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-1.33%-0.02ขาย324.600Kธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.00%0.00ขาย2.652M10.000B-0.20การออกอากาศกระจายเสียง
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.00%0.00ขาย2.652M10.000B-0.20การออกอากาศกระจายเสียง
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
20.90-1.42%-0.30ขาย3.582M28.620B16.311.30ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.90-1.42%-0.30ขาย3.582M28.620B16.311.30ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-0.93%-0.01ขาย15.300K273.345M2.810.38ภาพยนต์/บันเทิง
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.06-0.93%-0.01ขาย15.300K273.345M7.290.15ภาพยนต์/บันเทิง
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
71.755.51%3.75ขาย1001.394B29.242.33ภาพยนต์/บันเทิง
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
71.755.51%3.75ขาย1001.394B29.242.33ภาพยนต์/บันเทิง
DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
8.95-1.10%-0.10ขาย48.500K7.650B44.760.20ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
DTC.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.95-1.10%-0.10ขาย48.500K7.650B44.760.20ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.620.00%0.00ขาย209.500K3.336B8.380.43สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.620.00%0.00ขาย209.500K3.336B8.380.43สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.32-0.46%-0.02ขาย13.036M10.926B24.340.18ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.32-0.46%-0.02ขาย13.036M10.926B24.340.18ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
7.053.68%0.25แนะนำให้ซื้อ2.625M5.304B9.130.74บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.053.68%0.25แนะนำให้ซื้อ2.625M5.304B9.130.74บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.700.59%0.01แนะนำให้ขาย82.600K1.014B9.920.17สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.700.59%0.01แนะนำให้ขาย82.600K1.014B9.920.17สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.602.67%0.25ขาย1.100K7.667B43.410.22ภาพยนต์/บันเทิง
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.602.67%0.25ขาย1.100K7.667B43.410.22ภาพยนต์/บันเทิง
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.671.52%0.01ขาย123.700K2.387B-0.09ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.671.52%0.01ขาย123.700K2.387B-0.09ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.234.55%0.01ขาย49.900K137.561M-0.262589.00ร้านอาหาร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.234.55%0.01ขาย49.900Kร้านอาหาร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.700.86%0.04ขาย1.508M2.516B10.120.46ภาพยนต์/บันเทิง
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.700.86%0.04ขาย1.508M2.516B10.120.46ภาพยนต์/บันเทิง
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
38.500.65%0.25ขาย5006.376B-0.12ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.500.65%0.25ขาย5006.376B-0.12ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
67.000.00%0.00ขาย289.700K61.699B24.162.77ร้านอาหาร
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.000.00%0.00ขาย289.700K61.699B24.162.77ร้านอาหาร
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
22.10-3.07%-0.70ขาย4.177M20.398B17.431.31ภาพยนต์/บันเทิง
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.10-3.07%-0.70ขาย4.177M20.398B17.511.30ภาพยนต์/บันเทิง
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
31.005.08%1.50ขาย100793.715M39.000.76ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.005.08%1.50ขาย100793.715M39.000.76ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.401.45%0.02ขาย1.000K1.094B-0.05ภาพยนต์/บันเทิง
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.401.45%0.02ขาย1.000K1.094B-0.05ภาพยนต์/บันเทิง
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.56-2.56%-0.12ขาย1.000K845.191M37.230.13สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.56-2.56%-0.12ขาย1.000K845.191M37.230.13สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15-1.81%-0.15ขาย213.000K5.703B51.970.16การออกอากาศกระจายเสียง
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.15-1.81%-0.15ขาย213.000K5.703B51.970.16การออกอากาศกระจายเสียง
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
32.001.59%0.50ขาย7.304M145.499B19.241.68ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MINT.F MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
33.00-0.75%-0.25ขาย2.100K152.427B20.311.68ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.001.59%0.50ขาย7.304M145.498B19.241.68ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00ซื้อ100.000K2.532B-0.05ร้านอาหาร
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00ซื้อ100.000K2.532B-0.05ร้านอาหาร
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.300.00%0.00แนะนำให้ขาย100293.326M-0.06ภาพยนต์/บันเทิง
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.300.00%0.00แนะนำให้ขาย100293.326M-0.06ภาพยนต์/บันเทิง
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.480.68%0.01ขาย8001.924B108.890.01ภาพยนต์/บันเทิง
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.480.68%0.01ขาย8001.924B82.120.02ภาพยนต์/บันเทิง
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.500.00%0.00ซื้อ843.500K401.577M0.660.76การออกอากาศกระจายเสียง
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.500.00%0.00ซื้อ843.500K401.577M0.660.76การออกอากาศกระจายเสียง
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
1.970.00%0.00ขาย200720.132M-0.29สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
1.970.00%0.00ขาย200สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
385.00-0.52%-2.00ขาย9005.813B-12.24ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
385.00-0.52%-2.00ขาย9005.813B-12.24ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
47.75-0.52%-0.25ขาย7.500K18.000B14.243.37ร้านอาหาร
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.75-0.52%-0.25ขาย7.500K18.000B14.243.37ร้านอาหาร
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.74-0.57%-0.01แนะนำให้ขาย500875.000M-0.73สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.74-0.57%-0.01แนะนำให้ขาย500875.000M-0.73สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
34.753.73%1.25ขาย1.200K3.258B21.301.57ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
34.753.73%1.25ขาย1.200K3.258B21.301.57ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.600.00%0.00แนะนำให้ขาย10.370M10.308B24.530.45ภาพยนต์/บันเทิง
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.600.00%0.00แนะนำให้ขาย10.370M10.308B24.530.45ภาพยนต์/บันเทิง
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.58-1.25%-0.02ขาย132.700K627.110M38.930.04สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.58-1.25%-0.02ขาย132.700K627.110M38.930.04สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.502.96%2.00ขาย1008.775B14.404.69ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.502.96%2.00ขาย1008.775B14.404.69ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.360.00%0.00ขาย15.952M8.481Bธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.360.00%0.00ขาย15.952M8.481Bธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00-0.99%-0.10ขาย6.127M9.494B50.800.20บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.00-0.99%-0.10ขาย6.127M9.494B50.800.20บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.50-0.79%-0.10ขาย5006.179B18.070.70ร้านอาหาร
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.50-0.79%-0.10ขาย5006.179B18.070.70ร้านอาหาร
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
12.00-1.64%-0.20ขาย1.364M6.954B30.850.40บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.00-1.64%-0.20ขาย1.364M6.954B30.850.40บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.08-20.00%-0.02ขาย527.000K70.957M-0.40สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.08-20.00%-0.02ขาย527.000K70.957M-0.39สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.200.92%0.02ซื้อ415.600K51.912B-0.99สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.200.92%0.02ซื้อ415.600K51.912B-0.99สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.58-1.69%-0.01แนะนำให้ขาย107.100K569.370Mสิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.58-1.69%-0.01แนะนำให้ขาย107.100K569.370Mสิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.28-3.45%-0.01ขาย4.698M2.794B63.040.01ภาพยนต์/บันเทิง
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.28-3.45%-0.01ขาย4.698M2.794B61.700.01ภาพยนต์/บันเทิง
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.440.45%0.02ซื้อ44.700K2.612B8.490.52บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.440.45%0.02ซื้อ44.700K2.612B8.490.52บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55-1.79%-0.01แนะนำให้ขาย372.300K448.017M19.930.03การออกอากาศกระจายเสียง
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.55-1.79%-0.01แนะนำให้ขาย372.300K448.017M19.930.03การออกอากาศกระจายเสียง
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.550.00%0.00ขาย222.300K2.094B12.980.50ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.550.00%0.00ขาย222.300K2.094B12.980.50ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.070.00%0.00ขาย97.400K500.707M-0.20ภาพยนต์/บันเทิง
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.070.00%0.00ขาย97.400K500.707M-0.20ภาพยนต์/บันเทิง
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
11.30-2.59%-0.30ขาย821.000K5.122B45.150.26ภาพยนต์/บันเทิง
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.30-2.59%-0.30ขาย821.000K5.122B45.150.26ภาพยนต์/บันเทิง
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.701.29%0.06แนะนำให้ขาย260.600K835.200Mภาพยนต์/บันเทิง
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.701.29%0.06แนะนำให้ขาย260.600Kภาพยนต์/บันเทิง
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
10.800.93%0.10ขาย1.395M3.210B26.070.41ร้านอาหาร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.800.93%0.10ขาย1.395M3.210B26.070.41ร้านอาหาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ