บริการผู้บริโภค (ภาค)

105
หุ้น
1075.887B
เงินทุนของตลาด
23.970M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.16%
เปลี่ยนแปลง
+19.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.46%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
3.72-2.62%-0.10ซื้อ44.000K3.813B25.830.15สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
3.72-2.62%-0.10ซื้อ44.000K3.813B25.830.15สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
5.45-0.91%-0.05ซื้อ2.611M2.254B8.850.63ภาพยนต์/บันเทิง
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.45-0.91%-0.05ซื้อ2.611M2.254B8.850.63ภาพยนต์/บันเทิง
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.90-1.61%-0.08แนะนำให้ซื้อ11.700K1.594Bธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.90-1.61%-0.08แนะนำให้ซื้อ11.700K1.594Bธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.701.04%0.10แนะนำให้ซื้อ1.372M7.830Bร้านอาหาร
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.701.04%0.10แนะนำให้ซื้อ1.372M7.830B89.30ร้านอาหาร
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.991.02%0.01ซื้อ270.600K496.860M-0.38ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.991.02%0.01ซื้อ270.600K496.860M-0.38ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
6.8510.48%0.65ซื้อ46.093M12.400B-0.37การออกอากาศกระจายเสียง
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.8510.48%0.65ซื้อ46.093M12.400B-0.37การออกอากาศกระจายเสียง
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
24.900.40%0.10ซื้อ5.738M33.480B-0.69ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.900.40%0.10ซื้อ5.738M33.480B-0.69ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
0.91-1.09%-0.01ซื้อ56.100K235.026M-0.19ภาพยนต์/บันเทิง
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01ซื้อ56.100K235.026M-0.19ภาพยนต์/บันเทิง
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
69.250.73%0.50ขาย2001.409B40.631.69ภาพยนต์/บันเทิง
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
69.250.73%0.50ขาย2001.409B40.631.69ภาพยนต์/บันเทิง
DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.75-0.64%-0.05แนะนำให้ซื้อ121.100K6.593B-0.72ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
DTC.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.75-0.64%-0.05แนะนำให้ซื้อ121.100K6.593B-0.72ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
EP EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-0.41%-0.02ซื้อ2.232M4.442B3.071.57สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
EP.R EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.80-0.41%-0.02ซื้อ2.232M4.442B3.081.57สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.58-0.56%-0.02แนะนำให้ซื้อ13.860M9.063B-0.42ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.58-0.56%-0.02แนะนำให้ซื้อ13.860M9.063B-0.42ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
7.15-1.38%-0.10ซื้อ1.069M5.460B10.93บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.15-1.38%-0.10ซื้อ1.069M5.460B10.93บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.380.00%0.00ซื้อ1.094M828.000M33.990.04สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.380.00%0.00ซื้อ1.094M828.000M33.990.04สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.100.00%0.00ขาย55.100K7.462B31.430.29ภาพยนต์/บันเทิง
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.100.00%0.00ขาย55.100K7.462B31.430.29ภาพยนต์/บันเทิง
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.611.67%0.01ซื้อ129.000K2.170B-0.21ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.611.67%0.01ซื้อ129.000K2.170B-0.21ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.28-6.67%-0.02ขาย689.300K225.100M-0.18ร้านอาหาร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.28-6.67%-0.02ขาย689.300K225.100M-0.18ร้านอาหาร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-1.14%-0.10ขาย8.022M5.346B17.520.52ภาพยนต์/บันเทิง
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-1.14%-0.10ขาย8.022M5.346B17.520.52ภาพยนต์/บันเทิง
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
27.750.91%0.25ซื้อ8.900K4.584B-2.23ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.750.91%0.25ซื้อ8.900K4.584B-2.23ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
55.250.00%0.00ซื้อ969.000K50.879B41.911.32ร้านอาหาร
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
55.250.00%0.00ซื้อ969.000K50.879B41.911.32ร้านอาหาร
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
19.700.00%0.00แนะนำให้ซื้อ7.528M17.625B-0.66ภาพยนต์/บันเทิง
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.700.00%0.00แนะนำให้ซื้อ7.528M17.625B-0.66ภาพยนต์/บันเทิง
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
30.000.00%0.00ซื้อ4.200K807.168M-1.99ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.000.00%0.00ซื้อ4.200K807.168M-1.99ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.52-1.94%-0.03แนะนำให้ขาย10.500K1.188B-0.19ภาพยนต์/บันเทิง
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.52-1.94%-0.03แนะนำให้ขาย10.500K1.188B-0.19ภาพยนต์/บันเทิง
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.440.00%0.00ซื้อ7.000K822.950M-0.20สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.440.00%0.00ซื้อ7.000K822.950M-0.20สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.82-0.82%-0.04ซื้อ1.846M3.339B-2.51การออกอากาศกระจายเสียง
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.82-0.82%-0.04ซื้อ1.846M3.339B-2.51การออกอากาศกระจายเสียง
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
26.250.00%0.00ซื้อ29.483M136.035B-2.81ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MINT.F MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
24.90-2.35%-0.60ขาย13.300K129.039B-2.81ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.250.00%0.00ซื้อ29.483M136.035B-2.81ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.082.97%0.06แนะนำให้ซื้อ42.500K2.128B-0.10ร้านอาหาร
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.082.97%0.06แนะนำให้ซื้อ42.500K2.128B-0.10ร้านอาหาร
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.300.00%0.00ซื้อ5.001M293.326M-0.03ภาพยนต์/บันเทิง
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.300.00%0.00ซื้อ5.001M293.326M-0.03ภาพยนต์/บันเทิง
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.710.59%0.01ซื้อ13.500K2.210B-0.07ภาพยนต์/บันเทิง
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.710.59%0.01ซื้อ13.500K2.210B-0.07ภาพยนต์/บันเทิง
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.512.00%0.01ขาย286.600K401.577M-0.07การออกอากาศกระจายเสียง
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.512.00%0.01ขาย286.600K401.577M-0.07การออกอากาศกระจายเสียง
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
1.550.00%0.00ขาย4.700K566.601Mสิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
1.550.00%0.00ขาย4.700Kสิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
330.000.00%0.00ขาย5004.982B-29.31ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
330.000.00%0.00ขาย5004.982B-29.31ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
43.250.00%0.00ซื้อ21.000K16.219B15.162.85ร้านอาหาร
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.250.00%0.00ซื้อ21.000K16.219B15.162.85ร้านอาหาร
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.270.79%0.01ขาย1.000K630.000M-0.42สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.270.79%0.01ขาย1.000K630.000M-0.42สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
36.25-4.61%-1.75ขาย2003.398B-0.61ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
36.25-4.61%-1.75ขาย2003.398B-0.61ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
18.601.64%0.30ซื้อ5.066M17.522B35.940.51ภาพยนต์/บันเทิง
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.601.64%0.30ซื้อ5.066M17.522B35.940.51ภาพยนต์/บันเทิง
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.520.66%0.01ซื้อ10.900K591.835M-0.02สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.520.66%0.01ซื้อ10.900K591.835M-0.02สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.004.59%2.50ซื้อ8.700K7.085B-0.12ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.004.59%2.50ซื้อ8.700K7.085B-0.12ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.680.75%0.02ซื้อ42.009M9.559B-0.37ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.680.75%0.02ซื้อ42.009M9.559B-0.37ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
9.00-0.55%-0.05ซื้อ2.380M8.507B53.90บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.00-0.55%-0.05ซื้อ2.380M8.507B53.90บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.203.39%0.40ซื้อ50.000K5.903B35.740.33ร้านอาหาร
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.203.39%0.40ซื้อ50.000K5.903B35.730.33ร้านอาหาร
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
7.30-0.68%-0.05แนะนำให้ซื้อ1.800M6.284B-0.07บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.30-0.68%-0.05แนะนำให้ซื้อ1.800M6.284B-0.07บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.920.00%0.00ซื้อ155.375M45.721B36.990.05สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.920.00%0.00ซื้อ155.375M45.721B36.990.05สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.472.17%0.01ขาย112.300K443.916M14.940.03สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.472.17%0.01ขาย112.300K443.916M14.940.03สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.360.00%0.00ซื้อ5.657M3.468B35.290.01ภาพยนต์/บันเทิง
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.360.00%0.00ซื้อ5.657M3.468B35.640.01ภาพยนต์/บันเทิง
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
3.58-0.56%-0.02ซื้อ57.500K2.127B-0.14บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.58-0.56%-0.02ซื้อ57.500K2.127B-0.14บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.601.69%0.01ขาย374.000K472.018M-0.00การออกอากาศกระจายเสียง
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.601.69%0.01ขาย374.000K472.018M-0.00การออกอากาศกระจายเสียง
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-0.81%-0.05แนะนำให้ซื้อ27.900K1.982B121.810.05ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05แนะนำให้ซื้อ27.900K1.982B121.810.05ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
0.656.56%0.04ขาย12.253M713.627M-0.11ภาพยนต์/บันเทิง
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.656.56%0.04ขาย12.253M713.627M-0.11ภาพยนต์/บันเทิง
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
14.908.76%1.20ซื้อ10.863M6.049B65.210.21ภาพยนต์/บันเทิง
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.908.76%1.20ซื้อ10.863M6.049B65.240.21ภาพยนต์/บันเทิง
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.20-2.22%-0.30ซื้อ1.034M2.430B55.030.25ภาพยนต์/บันเทิง
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.20-2.22%-0.30ซื้อ1.034M2.430B55.030.25ภาพยนต์/บันเทิง
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
12.000.00%0.00ซื้อ158.300K3.600B-0.20ร้านอาหาร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.000.00%0.00ซื้อ158.300K3.600B-0.20ร้านอาหาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ