โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
35.820B
เงินทุนของตลาด
441.641K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.06%
เปลี่ยนแปลง
−7.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
−26.93%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ASNASN BROKER PUBLIC COMPANY LTD
1.93 THB+1.58%2.7K0.18355.68M THB−0.00 THB−109.06%1.41%การเงิน
ASN.RASN BROKER PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.93 THB+1.58%2.7K0.18355.68M THB−0.00 THB−109.06%1.41%การเงิน
BVGBLUEVENTURE GROUP PCL
4.04 THB+0.50%71.902K0.121.809B THB29.680.14 THB+18.04%1.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BVG.RBLUEVENTURE GROUP PCL NON-VOTING
DR
4.04 THB+0.50%71.9K0.1229.680.14 THB+18.04%1.67%การเงิน
TQMTQM ALPHA PCL
27.75 THB0.00%471.107K0.7916.65B THB20.591.35 THB−1.83%3.60%การเงิน
มีแรงซื้อ
TQM.RTQM ALPHA PCL NON-VOTING
DR
27.75 THB0.00%471.1K0.7916.65B THB20.591.35 THB−1.84%3.60%การเงิน