ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การยืนยันของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ตั้งอยู่ที่ www.tradingview.com (และไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกัน) หรือบริการ ("TradingView") เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ("ข้อกำหนดในการใช้งาน") ต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นด้วย อย่าใช้ TradingView TradingView เป็นสมบัติของบริษัท TradingView ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา")

 1. การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งาน
  เราสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ถ้าคุณยังคงใช้งาน TradingView หลังจากที่เราได้โพสต์การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว คุณได้ยอมรับว่าคุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานใหม่แล้ว
 2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ TradingView
  เราอาจระงับการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือฟีเจอร์ใดๆบน TradingView ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่ได้การันตีการใช้งานได้แบบย้อนหลังของบริการและ Application Programming Interface (API) ต่างๆ ของเราในกรณีนี้
 3. เป็นเจ้าของข้อมูล อนุญาตให้ใช้ tradingview กระจายข้อมูล
  เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น, สิทธิ, ชื่อและความสนใจต่างๆ ในและต่อ TradingView, และข้อมูลทั้งหมดที่มีผ่าน TradingView หรือบริการต่างๆ ของเรา, ในทุกภาษา, รูปแบบและสื่อต่างๆ ทั่วโลก, รวมทั้งลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวมา, เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ TradingView, บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ ของเรา (ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 6 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหา) ข้างล่าง)
  สิทธิ, ชื่อ และความสนใจทั้งหมดต่อข้อมูลต่างๆ และ/หรือสารสนเทศอื่นๆ ที่ถูกจัดหาให้โดย Interactive Data (IDCO) และข้อมูล/สารสนเทศทั้งหมดนี้ที่ถูกทำให้โดย Interactive Data (IDCO) ผ่าน TradingView หรือบริการต่างๆ ของเรา ในทุกภาษา รูปแบบ และสื่อทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในนั้น เป็นทรัพย์สินของ Interactive Data (IDCO) บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการด้านข้อมูลของเรา (ตามความเหมาะสม)
  คุณไม่สามารถใช้การทำเหมืองข้อมูลใดๆ, หุ่นยนต์, หรือเครื่องมือในแนวการรวบรวมข้อมูลและการดึงข้อมูลในเนื้อหาของ TradingView, เฟรมส่วนหนึ่งส่วนใดของ TradingView หรือเนื้อหา, อนุญาตให้ใช้สิทธิ, มอบหมาย, โอน, ขาย, ให้ยืม ,หรือแจกจ่ายแบบเก็บค่าใช้จ่าย ของเนื้อหาของ TrdaingView หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงกลไกใด ๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหาเพื่อป้องกันการทำซ้ำข้อมูลหรือเผยแพร่เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามเชิงพาณิชย์และความเป็นหุ้นส่วนกับ TradingView โปรดดู หน้าการติดต่อ
  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากวรรคก่อน, คุณตกลงที่จะไม่ขายบริการหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ในลักษณะใดหรือเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TradingView และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ทำการคัดลอกซอฟท์แวร์ใดๆ หรือเอกสารที่อาจจะถูกเตรียมให้ ทางอิเล็คทรอนิคส์ หรืออื่นๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงการแปล การแปลโปรแกรมย้อนกลับ (decompile), disassembling หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (Derivative Works) หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TradingView และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อตกลงเพิ่มเติม เราไม่อนุญาตให้ใช้บริการหรือ APIs ของเราในเชิงพาณิชย์ เราไม่ได้รับประกัน และไม่ได้มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ กับบริการหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม กรุณาดูมาตราที่ 19 (ซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม) ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 4. การแสดงที่มา
  TradingView ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทุกคนของ tradeview.com และทุกเวอร์ชันอื่น ๆ ของไซต์เพื่อใช้รูป Snapshots ของชาร์ทของ TradingView ในการวิเคราะห์, ข่าวประชาสัมพันธ์, หนังสือ, บทความ, บทความบล็อกและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับการใช้ TradingView ในด้านการศึกษา, การแสดงชาร์ทของ TradingView ระหว่างการทำวิดีโอบรอดคาสท์ รวมทั้งภาพรวม, ข่าว, การวิเคราะห์, หรือใช้หรือโปรโมตชาร์ทของ TradingView หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์ของ TradingView โดยมีเงื่อนไขว่าการระบุแหล่งที่มาของ TradingView จะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาที่ชาร์ทและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกนำมาใช้
  การระบุแหล่งที่มาต้องประกอบด้วยการอ้างอิงมายัง TradingView รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ได้กล่าวมาในที่นี้
  การใช้ชาร์ทของ TradingView ในระหว่างวิดีโอหรือการโปรโมทอื่นๆ ที่การแสดงแหล่งที่มาของ TradingView ไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องประกอบไปด้วยคำอธิบายของสินค้าที่ถูกใช้ในที่นั้น ตัวอย่างเช่น "แพลทฟอร์มชาร์ทที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้จัดทำโดย TradingView" หรือเพียงแค่ "ชาร์ทโดย TradingView" โดยขนาดตัวอักษรไม่ควรต่ำกว่า 10 PT = 13PX = 3.4มม.
  คุณสามารถใช้ปุ่ม "Snapshot" ในบาร์เครื่องมือด้านล่างของชาร์ทในการสร้างไฟล์รูปแบบทันทีของชาร์ทปัจจุบันของคุณ TradingView จะทำการ snapshot แบบอัตโนมัติ พร้อมการระบุแหล่งที่มาที่จำเป็น และเตรียมลิงค์ที่คุณสามารถดูชาร์ทของคุณได้ ดาวน์โหลดได้ หรือแชร์ก็ได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ของ TradingView ภายนอกเว็บไซต์ของ TradingView โดยไม่มีการระบุแหล่งที่มาของ TradingView ที่เหมาะสม ไม่ถูกอนุญาตให้ทำได้ ผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของการะบุแหล่งที่มาในที่นี้อาจถูกแบนอย่างถาวร และการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ อาจถูกนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงถึง การเตือนแบบ cease-and-desist คำสั่งศาล คำสั่ง ค่าปรับ การบรรเทาความเสียหาย และอื่นๆ
 5. ไซต์ของบุคคลที่สามและผู้โฆษณา
  TradingView อาจจะรวมลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไซต์เหล่านี้อาจประกอบไปด้วยวัสดุซึ่งไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่ถูกต้อง คุณเห็นชอบที่ TradingView จะไม่ต้องรับผิดสำหรับกิจกรรมการเทรดใดๆ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ใดๆที่คุณได้เข้าถึงผ่านลิ้งค์ของ TradingView เราจัดหาลิ้งค์เหล่านี้ให้เพื่ออำนวยความสะดวก และไม่รับรองเนื้อหาหรือบริการที่นำเสนอโดยไซต์อื่นๆ เหล่านี้ ข้อตกลงใดๆที่คุณทำกับผู้โฆษณาที่พบบน TradingView เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้โฆษณาและคุณรับทราบและเห็นชอบว่า เราไม่มีความรับผิดชอบและการอ้างสิทธิ์ใดๆ สำหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากผู้โฆษณาเหล่านั้น
  ห้ามเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TradingView เป็นอันขาดและอาจส่งผลในการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการห้ามชั่วคราวหรือถาวรของบัญชีที่พบว่ากระทำการละเมิดและจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอยู่สำหรับความเสียหายทางการเงินและอื่น ๆอย่างเหมาะสม
 6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหา
  TradingView ไม่สามารถ และไม่ได้เป็นตัวแทน หรือรับประกันได้ว่าข้อมูลข่าวสารใดๆ บนบริการต่างๆ ของเรา หรือบน TradingView นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำ เชือถือได้ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีอยู่ในบริการต่างๆ ของเรา หรือบน TradingView อาจได้รับมาอย่างพิเศษโดย TradingView จากธุรกิจหรือองค์กรมืออาชีพต่างๆ อย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการข่าว ผู้ให้บริการข้อมูลตลาด และผู้ให้บริการเนื้อหาอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น Cboe BZX และ ตลาดหลักทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เช่น ตลาดหุ้นนิวยอร์ค แนสแดค ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า NYMEX และดาวโจนส์) ผู้ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการข้อมูล") อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากปัจจัยที่หลากหลาย - รวมถึงความเป็นไปได้โดยธรรมชาติที่จะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์และกลไกการทำงานใดๆ - ความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความทันการณ์ตรงต่อเวลา ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการนำไปใช้ และความถูกต้องในลำดับของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในบริการต่างๆ ของเรา และบนเว็บไซต์ จะไม่และไม่สามารถที่จะรับประกันได้จาก TradingView
 7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนและการเทรด
  การตัดสินใจเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์และการลงทุนอื่นๆ มีความเสี่ยง และได้ทำขึ้นมาอย่างที่ดีที่สุดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ผ่านการรับรอง ในการซื้อขายในหลักทรัพย์ใดๆ หรือการลงทุนอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างมาก การปฏิบัติการของ "การซื้อและขายที่จบการซื้อขายในระหว่างวัน" มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งและอาจทำให้คุณเสียเงินเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายใดๆ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ผ่านการรับรอง โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในแง่ของสภาพทางการเงินและความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินของคุณ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับคุณหรือบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากการซื้อขายหรือการลงทุนที่คุณหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมในการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณได้รับผ่าน TradingView หรือบริการต่างๆ ของเรา
 8. ปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานสมมุติ
  ผลการปฏิบัติงานสมมุติมีข้อจำกัดอยู่จำนวนมากซึ่งบางส่วนได้ถูกระบุไว้ด้านล่าง ไม่มีการแสดงบัญชีใด ๆ ที่จะหรือมีโอกาสที่จะบรรลุผลกำไรหรือขาดทุนที่คล้ายกันกับที่แสดง ในความเป็นจริงมีบ่อยครั้งที่เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในความสำเร็จระหว่างผลการปฏิบัติงานสมมุติและผลที่เกิดขึ้นจริงโดยโปรแกรมการเทรดเฉพาะใด ๆ
  หนึ่งในข้อ จำกัด ของผลการปฏิบัติงานสมมุติฐานก็คือพวกเขามักจะเตรียมพร้อมไว้เพื่อประโยชน์ในการมองย้อนกลับ,นอกจากนี้ ,การซื้อขายสมมุติไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินและไม่มีบันทึกการซื้อขายที่สมมุติไว้อย่างสมบูรณ์สามารถอธิบายถึงผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้,ตัวอย่างเช่นความสามารถในการทนต่อการสูญเสียหรือการปฏิบัติตามโปรแกรมการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าจะมีความเสียหายจากการซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม,ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ มีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั่วไปหรือการใช้โปรแกรมการซื้อขายเฉพาะใด ๆ ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำประมาณการผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
 9. แสดงมาตราข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดใน https://www.tradingview.com/shows/ ควรเป็นข้อมูลทางการศึกษาเท่านั้น
  ไม่มีเนื้อหาที่เผยแพร่ในhttps://www.tradingview.com/shows/เป็นข้อเสนอแนะว่าการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ,ผลงานของหลักทรัพย์,กลยุทธ์การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเหมาะสำหรับการลงทุนสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ. ไม่มีผู้ให้ข้อมูลหรือ บริษัท ในเครือจะให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับธรรมชาติ,ที่อาจเกิดขึ้น,มูลค่าหรือความเหมาะสมของการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ,ผลงานของหลักทรัพย์,การทำธุรกรรม,กลยุทธ์การลงทุนหรือเรื่องอื่น ๆ.
 10. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
  Certain services, such as saving charts, publishing them or the ability to comment on published charts, are available only to registered users of the TradingView website and require you to sign in with a username and password to use them. If you register as a user (a "Subscriber") of any of the features of TradingView, during the registration process you may be prompted to click "Register Now", "Submit" or a similar button; your clicking on such button will further confirm your agreement to be legally bound by these Terms of Use.
  ตามที่มีการใช้เว็บไซต์ TradingView ของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอายุครบตามกฎหมายในการทำสัญญาผูกพันและไม่ใช่บุคคลที่ห้ามไม่ให้รับบริการ TradingView ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณยังยินยอมที่จะ: (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเองตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ TradingView ("ข้อมูลการลงทะเบียน") และ (ข) รักษาและอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อให้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ หากคุณให้คุณข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือ TradingView มีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ TradingView มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการให้ใช้งานบริการต่างๆ ทั้งหมดของ TradingView (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ในปัจจุบันหรือในอนาคต
 11. สถานะสมาชิกที่ไม่ใช่มืออาชีพ
  ในฐานะผู้ขายข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์อย่างเป็นทางการจากตลาดหลักทรัพย์ (เช่น Nasdaq) สำหรับผู้ใช้งานจริง เราจำเป็นต้องระบุสถานะ "Non-Professional" ให้กับสมาชิก โดยการสั่งซื้อการสมัครรับข้อมูลการตลาดใน TradingView (ยกเว้นการสมัครรับข้อมูลต่อไปนี้: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) คุณยืนยันข้อมูลต่อไปนี้:
  1. คุณใช้ข้อมูลการตลาดเพื่อการใช้งานส่วนตัวเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณหรือนิติบุคคลอื่นๆ
  2. คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)
  3. คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือมีคุณสมบัติกับ บริษัท หลักทรัพย์ใด ๆ,การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์,สมาคมหรือหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศใด ๆ
  4. คุณจะไม่ได้ทำหน้าที่ใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับผู้ที่ต้องการให้บุคคลลงทะเบียนหรือมีคุณสมบัติกับ SEC,CFTC,จากสำนักงานหลักทรัพย์อื่นใด,การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใดๆ,หรือสมาคม,หรือหน่วยงานกำกับดูแล,หรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า,หรือสมาคมหรือหน่วยงานกำกับดูแล.
  5. คุณไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 202 (a) (11) แห่งพระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุน ปี ค.ศ.1940) หรือผู้จัดการสินทรัพย์และคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำในการลงทุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
  6. คุณไม่ได้สมัครรับบริการในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ,เจ้าหน้าที่, หุ้นส่วน, ลูกจ้าง,หรือตัวแทนของธุรกิจใด ๆ หรือในนามของบุคคลอื่นใด.
  7. คุณใช้เงินทุนของคุณเอง,ไม่ได้มาจากบุคคลหรือกิจการอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ.
  8. คุณไม่ได้ดำเนินการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของ บริษัท ,ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ.
  9. คุณไม่ได้ทำข้อตกลงใด ๆ ในการแบ่งปันผลกำไรของกิจกรรมการค้าของคุณหรือได้รับค่าชดเชยสำหรับกิจกรรมการค้าของคุณ.
  10. คุณไม่ได้รับพื้นที่สำนักงาน, และอุปกรณ์หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการค้าหรือการทำงานของคุณในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับบุคคล บริษัท หรือ บริษัท ใด ๆ.
 12. การเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัย
  คุณยอมรับที่จะรับผิดชอบในการรักษาความลับและการใช้ชื่อผู้ใช้และอีเมลใดๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อการเข้าถึงและการใช้บริการต่างๆ ของเราของคุณได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้ TradingView ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการใช้งานแต่ละครั้ง TradingView ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตาม
 13. การชำระค่าบริการและการยกเลิกบริการ
  1. เมื่อสั่งซื้อการสมัครรับข้อมูลใด ๆ ใน www.tradingview.com (รวมระยะเวลาทดลองใช้ฟรี) คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเราแล้วและอนุญาตให้ TradingView เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตธนาคารหรือบัญชี PayPal ของคุณโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่เรียกเก็บเงินที่คุณเลือกเอง
  2. ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถทดลองใช้งานแผนแบบมีค่าใช้จ่ายของเราเป็นเวลา 30 วันแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณไม่ยกเลิกการทดลองใช้งานก่อนที่จะสิ้นสุด คุณจะใช้งานแผนแบบจ่ายรายเดือนต่อเนื่องไปแบบอัตโนมัติหลังจากการทดลองใช้งาน เราไม่มีการให้ข้อเสนอการคืนเงินสำหรับการชำระเค่าบริการแบบอัตโนมติหลังจากระยะการทดลองใช้งาน แม้ว่าการสมัครจะได้ถูกยกเลิกในวันเดียวกับที่ได้มีการชำระเงินไป คุณสามารถดูได้ว่าตลาดใดบ้างที่มีให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และตลาดใดบ้างที่จำเป็นต้องซื้อแยก ได้ที่ หน้า TradingView GoPro การยกเลิกการทดลองใช้งานจะเป็นการยกเลิกการเข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ได้จ่ายเงินซื้อไปทั้งหมดแบบทันที
  3. บริการถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าทุกเดือน ทุกปี หรือทุก 2 ปี จะไม่มีการคืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับบางเดือนของการให้บริการ หรือคืนเงินสำหรับเดือนที่ไม่ได้ใช้กับบัญชีผู้ใช้งานที่ได้จ่ายเงินไปแล้วและยังใช้บริการอยู่
  4. การเรียกเก็บเงินแบบเป็นรอบๆ หมายความว่าคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณต้องรับผิดชอบในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของ TradingView ทั้งหมดเอง การแจ้งทางอีเมล์หรือเปิดทิกเก็ตมายังฝ่ายสนับสนุนเพื่อแจ้งขอยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่ถือว่าได้ทำการยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาโดยการไปที่ส่วนการเรียกเก็บเงินในหน้า การตั้งค่าโปรไฟล์ ของคุณ
  5. หากคุณยกเลิกบริการก่อนการสิ้นสุดของระยะเวลาปัจจุบันที่คุณได้จ่ายไปแล้ว การเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงอยู่ไปจนกระทั่งวันครบกำหนดถัดไป หลังจากวันครบกำหนด หากไม่มีการชำระเงิน การเป็นสมาชิกของคุณจะถูกหยุดลง
  6. เราไม่มีการให้ข้อเสนอในการคืนเงินของการชำระเงินครั้งแรก ถ้าคุณสั่งซื้อบริการเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำสั่งซื้อดังกล่าวถูกต้องก่อนที่จะทำการชำระเงิน
  7. เราไม่ได้มีการคืนเงินสำหรับการชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ถ้าคุณได้รับการเรียกเก็บเงินเพื่อต่ออายุของบริการรายเดือนอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกการสมัครเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินสำหรับเดือนถัดไป
  8. เราไม่มีการให้ข้อเสนอในการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ "ส่วนการศึกษา" หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไป มันเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อถูกต้องก่อนที่จะทำการชำระเงิน
  9. We do not offer refunds for upgrades to a more expensive plan or a longer billing cycle. Remaining days are converted into an equivalent value of days on the new subscription.
  10. เราเสนอการคืนเงินให้สำหรับการชำระเงินแบบรายปี และ 2 ปีแบบต่อเนื่องตามต้องการ หากคุณได้ถูกเรียกเก็บเงินการต่ออายุของบริการแบบรายปี และ 2 ปีแบบอัตโนมัติ คุณมีเวลา 14 วันปฏิทิน (หลังจากการชำระเงินได้เกิดขึ้น) ในการติดต่อทีมสนับสนุนของเรา หากคุณไม่ได้ดำเนินการนี้ TradingView จะคิดว่าการต่ออายุของบริการเป็นตามนั้น และการชำระเงินนี้จะไม่ถูกคืนเงินได้อีก
  11. ผู้ดูแลระบบ ของเรา คือตัวแทน TradingView อย่างเป็นทางการ พร้อมกับการมีสิทธิที่จะเดือนหรือห้ามผู้ใช้ (รวมไปถึงผู้ใช้ที่ชำระเงิน) เมื่อพวกเเขาไม่ยึดถือ กฎ เราไม่เสนอการคืนเงินในกรณีที่คุณถูกห้ามจากการเผยแพร่เนื้อหาและตอบโต้กับผู้ใช้อื่น เพราะการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของคุณและข้อมูลทั้งหมด และ/หรือคุณสมบัติยังคงใช้งานได้ในระหว่างช่วงเวลาห้ามนั้น
 14. ข้อเสนอแนะต่อ TradingView
  ในการกดส่งไอเดีย เนื้อหา ข้อเสนอแนะ เอกสาร และ/หรือการเสนอความเห็น ("ผลงาน") มายัง TradingView ผ่านการติดต่อของเรา หรือหน้าเว็บ ข้อเสนอแนะ คุณรับรู้และยอมรับว่า (a) ผลงานของคุณไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ (b) TradingView ไม่ได้มีภาระผูกพันใดๆ ต่อความลับ การแสดงออก การบอกถึง ต่อผลงานนั้น (c) TradingView มีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่ (หรือเลือกที่จะไม่ใช้ หรือเผยแพร่) ผลงานนั้น ในจุดประสงค์ต่างๆ ในวิธีต่างๆ ในสื่อต่างๆ ทั่วโลก (d) TradingView อาจมีสิ่งที่คล้ายกับผลงานนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในการพิจารณาอยู่หรือพัฒนาอยู่ (e) ผลงานของคุณจะกลายเป็นทรัพย์สินของ TradingView แบบอัตโนมัติโดยปราศจากภาระผูกพันของ TradingView ต่อคุณ และ (f) คุณไม่มีสิทธิในค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆ ในรูปแบบใดๆ จาก TradingView ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม
 15. การป้องกัน
  คุณตกลงที่จะไม่ให้ TradingView และบริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน พาร์ทเนอร์ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องรับผิด หรือจ่ายค่าเสียหายจากการร้องขอ และเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าทนายอย่างเหมาะสมที่เกิดจากบุคคลที่สามใดๆ หรือเกิดจากเนื้อหาที่คุณได้ส่ง โพสต์ ส่งต่อ แก้ไข หรืออื่นใดที่เกิดผ่านบริการต่างๆ ของ TradingView การใช้บริการต่างๆ ของ TraingView ของคุณ การเชื่อมต่อของคุณมายังบริการต่างๆ ของ TradingView การฝ่าฝืนของคุณต่อข้อกำหนดการใช้งาน หรือการฝ่าฝืนของคุณต่อสิทธิอื่นๆ ใดๆ
 16. ระงับ
  ตามการร้องขอของคุณ บัญชีของคุณสามารถถูกลบออกจาก TradingView ได้ คุณอาจยื่นคำร้องขอลบบัญชีของมาที่ privacy@tradingview.com กรุณาส่งคำร้องขอของคุณมาจากอีเมลที่ผูกเชื่อมกับบัญชีผู้ใช้งานที่อ้างถึง หากคุณได้ร้องขอให้บัญชีของคุณถูกลบ เราจะทำการลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณด้วย อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจะยังคงถูกเก็บไว้ ถ้ามันได้ถูกรวมเข้าไปกับข้อมูลที่มีความสำคัญกับระบบต่างๆ และไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลในการติดต่อสื่อสารที่คุณได้ส่งผ่านไซต์ของเรา ข้อมูลนี้มีความจำเป็นที่ต้องถูกเก็บไว้ เพื่อความซื่อสัตย์ของข้อมูลบนไซต์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ ความปลอดภัย และผลประโยชน์ทางกฎหมายอื่นๆ (กรุณาอ้างถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) ผลงานที่ได้เผยแพร่ของคุณจะยังคงอยู่บนไซต์ตามดุลพินิจของเรา เมื่อผลงานได้ถูกเผยแพร่แล้ว มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลความรู้การซื้อขายของกลุ่มสังคม และควรอยู่ไปแบบนั้น นโยบายนี้ป้องกันผู้ใช้งานทำการเก็บไว้เฉพาะไอเดียที่ดีที่สุดของพวกเขาแบบเป็นสาธารณะ ดังนั้นเพื่อรักษาให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์และรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณะในเรื่องชื่อเสียงและความซื่อสัตย์ของไซต์
  คุณตกลงว่า TradingView อาจจะยกเลิก จำกัดการเข้าใช้งานของคุณ หรือระงับบัญชี TradingView ของคุณ อีเมล์ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของ TradingView แบบทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สาเหตุในการยกเลิก จำกัดการเข้าใช้งาน หรือการระงับนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (a) การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือคำแนะนำ (b) คำร้องขอจากผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล (c) ความไม่ต่อเนื่องหรือการแก้ไขสิ่งต่างๆ ต่อบริการต่างๆ ของ TradingView (หรือส่วนใดๆ) (d) ประเด็นหรือปัญหาที่ไม่คาดฝันทางเทคนิคหรือความปลอดภัย (e) ช่วงเวลาที่ไม่ได้ให้บริการที่ยาวนานขึ้น (f) และ/หรือ การเกี่ยวข้องของคุณในเรื่องของการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้นคุณยอมรับว่า การยกเลิก การจำกัดการเข้าใช้งานและการระงับทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นจากดุลพินิจของทาง TradingView เท่านั้น และ TradingView ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ หรือบุคคลที่สามใดๆ ต่อการยกเลิกบัญชีของคุณ อีเมล์ที่เกี่ยวข้อง หรือการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของ TradingView
 17. อีเมล์
  โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ TradingView นั้น คุณยินยอมให้ TradingView สามารถใช้รหัสอีเมล์ของคุณเพื่อส่งสื่อทางด้านการตลาด, การแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับบริการ, ข้อความข่าวสารที่สำคัญ, ข้อเสนอพิเศษ ฯลฯ คุณสามารถยกเลิกการสมัครบริการได้โดยคลิกลิ๊งค์ที่ระบุไว้ในอีเมล์
 18. กฎของบ้าน
  โดยการสร้างและใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบนเทรดดิ้งวิว คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงและปฏิบัติตาม กฎของบ้าน ของเรา
 19. ซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม
  ซอฟท์แวร์ เว็บไซต์ และ/หรือบริการต่างๆ ของเราอาจประกอบไปด้วยส่วนประกอบของซอฟท์แวร์ที่ได้มาจากบุคคลที่สาม ซึ่งถูกนำมาใช้โดยการอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ และ/หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ ในข้อกำหนดที่ให้ไว้โดยบุคคลนั้น ("ซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม") TradingView ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันหรือความแน่นอนต่อคุณในเรื่องของซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม กรุณารับทราบว่าการใช้งานของคุณของซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามจะถูกควบคุมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม และไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ