เคมีทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
8.931B
เงินทุนของตลาด
8.404K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.48%
เปลี่ยนแปลง
+0.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.97%
ประสิทธิภาพ ปี
−18.42%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PATOPATO CHEMICAL INDUSTRY
9.40 THB0.00%1.3K0.201.338B THB29.850.31 THB−42.46%4.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PATO.RPATO CHEMICAL INDUSTRY NON-VOTING
DR
9.40 THB0.00%1.3K0.201.338B THB29.850.31 THB−42.46%4.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PMTAPM THORESEN ASIA HOLDINGS PCL
8.80 THB+3.53%2000.06860.2M THB49.470.18 THB−85.13%3.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PMTA.RPM THORESEN ASIA HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
8.80 THB+3.53%2000.06860.2M THB49.470.18 THB−85.13%3.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SWCSHERWOOD CORP THAILAND PCL
4.98 THB−0.40%15.723K1.102.267B THB48.920.10 THB−31.95%7.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SWC.RSHERWOOD CORP THAILAND PCL NON-VOTING
DR
4.98 THB−0.40%15.7K1.102.267B THB48.870.10 THB−31.89%7.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ