บริการด้านบุคลากร (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
3.060B
เงินทุนของตลาด
295.325K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.96%
เปลี่ยนแปลง
−7.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.78%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PRTRPRTR GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20 THB+1.96%295.325K0.453.06B THB14.420.36 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PRTR.RPRTR GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
5.20 THB+1.96%295.3K0.4514.420.36 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์