การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

146
หุ้น
531.627B
เงินทุนของตลาด
3.850M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.96%
เปลี่ยนแปลง
−0.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.50%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
24.40-1.61%-0.40ขาย2.630M64174440.008.658B8.452.94
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.40-1.61%-0.40ขาย2.630M64174440.008.658B8.452.94
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.85-1.44%-0.10ขาย1.178M8067930.004.795B8.810.79
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.85-1.44%-0.10ขาย1.178M8067930.004.795B8.810.79
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.110.00%0.00ซื้อ16.514M18330651.001.491B12.240.09
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.110.00%0.00ซื้อ16.514M18330651.001.491B12.240.09
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.72-2.82%-0.05มีแรงขายรุนแรง1.623M2791216.001.032B46.460.04
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.72-2.82%-0.05มีแรงขายรุนแรง1.623M2791216.001.032B46.460.04
ALPHAX ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.061.98%0.04ซื้อ35.749M73643146.002.485B34.470.06
ALPHAX.R ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.061.98%0.0435.749M73643146.002.485B34.410.06
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.88%0.05ซื้อ4.076M23435275.003.795B14.710.39
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.88%0.05ซื้อ4.076M23435275.003.795B14.710.39
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.380.92%0.04ซื้อ289.200K1266696.002.390B12.720.34
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.380.92%0.04ซื้อ289.200K1266696.002.390B12.720.34
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.04-5.56%-0.12มีแรงขายรุนแรง3.280M6691608.00526.914M22.810.09
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.04-5.56%-0.12มีแรงขายรุนแรง3.280M6691608.00526.914M22.810.09
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
5.201.96%0.10มีแรงซื้อรุนแรง43.090M224069040.002.454B29.190.20
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.201.96%0.10มีแรงซื้อรุนแรง43.090M224069040.002.454B29.180.20
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01มีแรงขายรุนแรง2.224M889440.00852.203M-0.04
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01มีแรงขายรุนแรง2.224M889440.00852.203M-0.04
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.94-1.05%-0.01ขาย2.394M2249984.00710.640M-0.11
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.94-1.05%-0.01ขาย2.394M2249984.00710.640M-0.11
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.070.94%0.01ซื้อ167.230M178936100.001.414B-0.26
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.070.94%0.01ซื้อ167.230M178936100.001.414B-0.26
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.770.00%0.00ขาย1.529M1177176.00665.886M-0.13
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.770.00%0.00ขาย1.529M1177176.00665.886M-0.13
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10-1.27%-0.04ขาย227.000K703700.00930.000M-0.04
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.10-1.27%-0.04ขาย227.000K703700.00930.000M-0.04
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.263.67%0.08มีแรงซื้อรุนแรง10.806M24421560.001.331B19.310.11
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.263.67%0.08มีแรงซื้อรุนแรง10.806M24421560.001.331B19.310.11
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
3.920.00%0.00ขาย36.800K144256.00780.080M10.610.37
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.920.00%0.00ขาย36.800K144256.00780.080M10.610.37
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
8.40-0.59%-0.05ขาย36.200K304080.003.342B46.610.18
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
8.40-0.59%-0.05ขาย36.200K304080.003.342B-0.03
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.980.00%0.00ซื้อ10.321M30757176.0027.194B15.680.20
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.980.00%0.00ซื้อ10.321M30757176.0027.194B15.680.20
FMT FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
31.250.00%0.00มีแรงซื้อรุนแรง12.000K375000.001.500B7.054.43
FMT.R FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.250.00%0.00มีแรงซื้อรุนแรง12.000K375000.001.500B7.054.43
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.584.07%0.14ซื้อ3.083M11035708.005.273B23.560.15
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.584.07%0.14ซื้อ3.083M11035708.005.273B23.560.15
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.79-0.56%-0.01มีแรงขายรุนแรง1.538M2752483.001.074B18.130.10
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.79-0.56%-0.01มีแรงขายรุนแรง1.538M2752483.001.074B18.130.10
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.500.00%0.00ซื้อ20.708M31062150.00847.714M-0.05
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.500.00%0.00ซื้อ20.708M31062150.00847.714M-0.05
GC Global Connections Public Company
11.10-0.89%-0.10ซื้อ135.100K1499610.002.220B11.580.97
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.10-0.89%-0.10ซื้อ135.100K1499610.002.220B11.580.97
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-3.00%-0.03ขาย5.090M4937106.00931.200M-0.06
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-3.00%-0.03ขาย5.090M4937106.00931.200M-0.06
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.36-0.84%-0.02มีแรงขายรุนแรง147.600K348336.001.379B18.990.13
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.36-0.84%-0.02มีแรงขายรุนแรง147.600K348336.001.379B18.990.13
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
5.90-2.48%-0.15ขาย3.490M20591000.001.770B15.100.40
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.90-2.48%-0.15ขาย3.490M20591000.001.770B15.100.40
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84-2.04%-0.08มีแรงขายรุนแรง317.200K1218048.002.276B20.340.19
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.84-2.04%-0.08มีแรงขายรุนแรง317.200K1218048.002.276B20.340.19
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.900.00%0.00ซื้อ3.503M3152880.001.302B-0.12
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.900.00%0.00ซื้อ3.503M3152880.001.302B-0.12
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.07-0.93%-0.01ซื้อ2.352M2516640.00727.600M-0.01
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.07-0.93%-0.01ซื้อ2.352M2516640.00727.600M-0.01
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-0.95%-0.01ขาย696.700K724568.001.560B-0.28
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01ขาย696.700K724568.001.560B-0.28
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.94-4.08%-0.04มีแรงขายรุนแรง43.727M41103004.00866.680M-0.06
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.94-4.08%-0.04มีแรงขายรุนแรง43.727M41103004.00866.680M-0.06
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.92-2.01%-0.06มีแรงขายรุนแรง1.219M3559772.001.256B26.260.11
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.92-2.01%-0.06มีแรงขายรุนแรง1.219M3559772.001.256B26.260.11
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90-2.50%-0.10ขาย4.649M18130710.001.841B22.250.19
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.90-2.50%-0.10ขาย4.649M18130710.001.841B22.250.19
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.04-0.97%-0.02ขาย25.800K52632.001.004B40.080.05
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.04-0.97%-0.02ขาย25.800K52632.001.004B40.080.05
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-1.37%-0.10ขาย14.023M100963440.0011.088B7.521.05
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-1.37%-0.10ขาย14.023M100963440.0011.088B7.521.05
NOVA NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-1.94%-0.20มีแรงขายรุนแรง24.700K249470.001.414B-0.51
NOVA.R NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-1.94%-0.20มีแรงขายรุนแรง24.700K249470.001.414B-0.51
PACO PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES
2.98-3.25%-0.10มีแรงขายรุนแรง8.503M25338046.002.980B
PACO.R PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES NON-VOTING
2.98-3.25%-0.10มีแรงขายรุนแรง8.503M25338046.00
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
5.05-0.98%-0.05ขาย58.500K295425.007.701B11.750.43
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
5.05-0.98%-0.05ขาย58.500K295425.007.701B11.750.43
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.000.00%0.00ซื้อ62.100K248400.001.080B16.910.24
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.000.00%0.00ซื้อ62.100K248400.001.080B16.910.24
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.54-1.12%-0.04ขาย3.118M11036304.002.182B26.090.15
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.54-1.12%-0.04ขาย3.118M11036304.002.182B26.090.15
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.46-0.81%-0.02ขาย1.969M4843740.001.281B13.790.20
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.46-0.81%-0.02ขาย1.969M4843740.001.281B13.790.20
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.401.59%0.10ซื้อ2.585M16546560.002.183B18.500.34
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.401.59%0.10ซื้อ2.585M16546560.002.183B18.500.34
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00ขาย101.100K1041330.00206.000M-3.41
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00ขาย101.100K1041330.00206.000M-3.41
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
1.61-0.62%-0.01ขาย1.266M2038582.00491.674M116.550.01
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
1.61-0.62%-0.01ขาย1.266M2038582.00491.674M116.550.01
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
22.30-2.19%-0.50ขาย3.338M74432936.669.482B9.572.38
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
22.30-2.19%-0.50ขาย3.338M74432936.669.482B9.572.38
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-2.91%-0.06ซื้อ3.589M7177200.001.500B-0.26
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-2.91%-0.06ซื้อ3.589M7177200.001.500B-0.26
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.982.06%0.04ซื้อ335.700K664686.001.174B6.040.32
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.982.06%0.04ซื้อ335.700K664686.001.174B6.040.32
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-0.74%-0.01ขาย2.262M3031348.003.631B44.700.03
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-0.74%-0.01ขาย2.262M3031348.003.631B62.500.02
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
17.603.53%0.60ซื้อ1.580M27800960.006.375B8.931.90
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.603.53%0.60ซื้อ1.580M27800960.006.375B8.931.90
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
28.750.00%0.00ขาย7.897M227047375.0082.319B2.8410.63
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.750.00%0.00ขาย7.897M227047375.0082.319B2.8410.63
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-2.70%-0.15ขาย8.114M43816140.008.633B-0.21
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-2.70%-0.15ขาย8.114M43816140.008.633B-0.21
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.171.74%0.02ขาย25.603M29955159.001.497B56.650.02
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.171.74%0.02ขาย25.603M29955159.001.497B56.650.02
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46-0.89%-0.04ขาย114.400K510224.00470.958M-0.10
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.46-0.89%-0.04ขาย114.400K510224.00470.958M-0.10
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.77-3.80%-0.07มีแรงขายรุนแรง280.900K497193.00378.780M-0.01
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.77-3.80%-0.07มีแรงขายรุนแรง280.900K497193.00378.780M-0.01
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.290.78%0.01ขาย443.600K572244.00591.818M-0.07
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.290.78%0.01ขาย443.600K572244.00591.818M-0.07
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.100.92%0.01ขาย884.900K973390.00738.585M112.370.01
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.100.92%0.01ขาย884.900K973390.00738.585M112.370.01
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
39.50-0.63%-0.25ซื้อ2.600K102700.001.576B10.773.69
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.50-0.63%-0.25ซื้อ2.600K102700.001.576B10.773.69
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
8.750.00%0.00ขาย14.900K130375.002.625B16.140.54
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
8.750.00%0.00ขาย14.900K130375.002.625B16.140.54
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10-3.12%-0.10ซื้อ914.700K2835570.00954.826M6.270.51
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.10-3.12%-0.10ซื้อ914.700K2835570.00954.826M6.270.51
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
2.50-0.79%-0.02มีแรงขายรุนแรง5.607M14018250.002.044B4.250.59
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.50-0.79%-0.02มีแรงขายรุนแรง5.607M14018250.002.044B4.250.59
TRV T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY
4.080.00%0.00มีแรงขายรุนแรง464.100K1893528.00856.800M171.00
TRV.R T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.080.00%0.00มีแรงขายรุนแรง464.100K1893528.00
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
14.800.00%0.00ซื้อ21.300K315240.003.845B19.710.75
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.800.00%0.00ซื้อ21.300K315240.003.845B26.950.55
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.98-3.25%-0.10ขาย1.057M3148668.001.630B38.790.08
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.98-3.25%-0.10ขาย1.057M3148668.001.630B38.790.08
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
3.327.10%0.22ซื้อ300.100K996332.00837.076M6.980.44
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.327.10%0.22ซื้อ300.100K996332.00837.076M
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
3.48-1.69%-0.06มีแรงขายรุนแรง899.700K3130956.002.077B4.830.73
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
3.48-1.69%-0.06มีแรงขายรุนแรง899.700K3130956.002.077B4.830.73
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.32-0.85%-0.02ขาย833.300K1933256.001.324B29.580.08
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.32-0.85%-0.02ขาย833.300K1933256.001.324B29.580.08
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.91-1.04%-0.02ขาย1.865M3561195.001.598B-0.03
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.91-1.04%-0.02ขาย1.865M3561195.001.598B-0.03
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
24.00-3.23%-0.80ขาย1002400.00600.000M80.160.31
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.00-3.23%-0.80ขาย1002400.00600.000M80.130.31
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.663.91%0.10ซื้อ39.817M105912954.003.568B-0.06
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.663.91%0.10ซื้อ39.817M105912954.003.568B-0.05
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.100.00%0.00ซื้อ4002040.00509.501M-0.33
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.100.00%0.00ซื้อ4002040.00509.501M-0.33
WFX WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
8.500.59%0.05ซื้อ18.489M157156500.003.946B615.00
WFX.R WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.500.59%0.05ซื้อ18.489M157156500.00615.00
WIIK WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.00%0.00มีแรงขายรุนแรง1.088M2545686.001.960B12.370.19
WIIK.R WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.00%0.00มีแรงขายรุนแรง1.088M2545686.001.960B12.370.19
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
15.60-0.64%-0.10มีแรงขายรุนแรง6.800K106080.001.679B12.751.23
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.60-0.64%-0.10มีแรงขายรุนแรง6.800K106080.001.679B12.751.23
โหลดเพิ่ม