บริษัทไทย engaged in one sector: Producer Manufacturing

These บริษัทไทย operate in the same sector, Producer Manufacturing. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
AKREKARAT ENGINEERING
0.93 THB0.00%818.9K0.221.339B THB7.090.13 THB+57.38%6.59%
AKR.REKARAT ENGINEERING NON-VOTING
DR
0.93 THB0.00%818.9K0.221.339B THB7.090.13 THB+57.38%6.59%
ALLAALLA PCL
1.80 THB+2.27%4.301M1.911.056B THB9.970.18 THB+103.84%3.98%
ALLA.RALLA PCL NON-VOTING
DR
1.80 THB+2.27%4.301M1.911.056B THB9.970.18 THB+103.84%3.98%
ALPHAXALPHA DIVISIONS PCL
0.54 THB0.00%11.377M0.725.204B THB−0.02 THB−845.45%0.00%
ALPHAX.RALPHA DIVISIONS PCL NON-VOTING
DR
0.54 THB0.00%11.377M0.725.204B THB−0.02 THB−823.53%0.00%
ASEFAASEFA PUBLIC CO LTD
3.98 THB0.00%34.01K0.172.128B THB12.640.31 THB+66.26%4.62%
ASEFA.RASEFA PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.98 THB0.00%34K0.172.128B THB12.640.31 THB+66.26%4.62%
ASIMARASIAN MARINE SERVICES PUBLIC CO
1.72 THB+16.22%9.818M2.74384.854M THB57.330.03 THB−23.27%2.68%
ASIMAR.RASIAN MARINE SERVICES PUBLIC CO NON-VOTING
DR
1.72 THB+16.22%9.818M2.74384.854M THB57.330.03 THB−23.47%2.68%
BMBANGKOK SHEET METAL PCL
2.92 THB−0.68%14K0.021.378B THB48.830.06 THB−42.83%3.42%
BM.RBANGKOK SHEET METAL PCL NON-VOTING
DR
2.92 THB−0.68%14K0.021.378B THB48.830.06 THB−42.83%3.42%
BSMBUILDERSMART PCL
2.60 THB0.00%4.5K0.17553.932M THB−0.25 THB−225.45%0.00%
BSM.RBUILDERSMART PCL NON-VOTING
DR
2.60 THB0.00%4.5K0.17553.932M THB−0.25 THB−225.45%0.00%
BTWBT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC CO LTD
0.30 THB+3.45%39.108K0.07226.8M THB−1.02 THB−2351.77%0.00%
BTW.RBT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.30 THB+3.45%39.1K0.07226.8M THB−1.02 THB−2351.77%0.00%
BYDCOM80BYD COMPANY LIMITED
DR
0.89 THB−1.11%4.11M0.362.591T THB18.240.05 THB+171.11%0.56%
CIGC I GROUP PUBLIC CO LIMITED
0.08 THB0.00%3.758M0.08215.297M THB−0.03 THB+75.57%0.00%
CIG.RC I GROUP PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
0.08 THB0.00%3.758M0.08215.297M THB−0.03 THB+75.49%0.00%
COLORSALEE COLOUR PCL
1.36 THB+0.74%25.6K0.25812.771M THB23.290.06 THB−34.16%5.80%
COLOR.RSALEE COLOUR PCL NON-VOTING
DR
1.36 THB+0.74%25.6K0.25812.771M THB23.290.06 THB−34.16%5.80%
CPRCPR GOMU INDUSTRIAL
4.06 THB0.00%71.701K0.13792.02M THB19.030.21 THB−32.18%2.24%
CPR.RCPR GOMU INDUSTRIAL NON-VOTING
DR
4.06 THB0.00%71.7K0.13792.02M THB19.030.21 THB−32.18%2.24%
CTWCHAROONG THAI WIRE & CABLE CO
4.50 THB−0.88%1K0.111.783B THB−0.35 THB−662.87%1.12%
CTW.RCHAROONG THAI WIRE & CABLE CO NON-VOTING
DR
4.50 THB−0.88%1K0.111.783B THB−0.35 THB−661.95%1.12%
DCCDYNASTY CERAMIC CO
1.86 THB−1.59%4.16M0.3317.339B THB14.360.13 THB−27.57%2.95%
ปานกลาง
DCC.RDYNASTY CERAMIC CO NON-VOTING
DR
1.86 THB−1.59%4.16M0.3317.339B THB14.360.13 THB−27.57%2.95%
DTCIDTC INDUSTRIES
31.50 THB+1.61%5400.73315M THB21.501.47 THB+178.24%1.11%
DTCI.RDTC INDUSTRIES NON-VOTING
DR
31.50 THB+1.61%5000.69315M THB21.501.47 THB+178.18%1.11%
FMTFINE METAL TECHNOLOGIES PCL
37.00 THB+0.68%6.501K1.571.728B THB18.412.01 THB−2.52%7.64%
FMT.RFINE METAL TECHNOLOGIES PCL NON-VOTING
DR
37.00 THB+0.68%6.5K1.581.728B THB18.412.01 THB−2.52%7.64%
FPIFORTUNE PARTS INDUSTRY PCL
2.54 THB−3.79%519.701K1.493.918B THB10.750.24 THB−24.27%5.26%
FPI.RFORTUNE PARTS INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
2.54 THB−3.79%519.7K1.493.918B THB10.750.24 THB−24.21%5.26%
FTEFIRETRADE ENGINEERING PCL
1.70 THB+5.59%6.091M38.911.056B THB9.010.19 THB+163.04%8.13%
FTE.RFIRETRADE ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
1.70 THB+5.59%6.091M38.921.056B THB9.010.19 THB+162.67%8.13%
FVCFILTER VISION PCL
0.80 THB−1.23%159.7K0.19452.114M THB20.670.04 THB−47.98%0.00%
FVC.RFILTER VISION PCL NON-VOTING
DR
0.80 THB−1.23%159.7K0.19452.114M THB20.670.04 THB−47.98%0.00%
GCGLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY
5.40 THB−0.92%44.9K0.682.42B THB12.750.42 THB+14.03%6.36%
GC.RGLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
5.40 THB−0.92%44.9K0.682.42B THB12.750.42 THB+14.03%6.36%
GTBGETABEC PCL
0.69 THB+1.47%63.5K0.25672M THB10.970.06 THB+35.85%2.86%
GTB.RGETABEC PCL NON-VOTING
DR
0.69 THB+1.47%63.5K0.25672M THB10.970.06 THB+35.85%2.86%
HTECHHALCYON TECHNOLOGY PCL
2.32 THB−0.85%28.3K0.16708.001M THB24.870.09 THB−79.18%2.75%
HTECH.RHALCYON TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
2.32 THB−0.85%28.3K0.16708.001M THB24.870.09 THB−79.18%2.75%
IHLINTERHIDES PUBLIC
2.22 THB−0.89%116.422K1.651.387B THB78.170.03 THB−83.16%4.27%
IHL.RINTERHIDES PUBLIC NON-VOTING
DR
2.22 THB−0.89%116.4K1.651.387B THB78.170.03 THB−83.16%4.27%
INGRSINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) PCL
0.54 THB0.00%184.909K0.09810.288M THB−0.05 THB+72.34%0.00%
INGRS.RINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
0.54 THB0.00%184.9K0.09810.288M THB−0.05 THB+72.34%0.00%
KCMK.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LTD
0.40 THB+2.56%155.705K0.14272M THB−0.00 THB+78.97%0.00%
KCM.RK.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
0.40 THB+2.56%155.7K0.14272M THB−0.02 THB−90.00%0.00%
KJLKIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PCL
7.85 THB+0.64%83.24K0.271.798B THB11.950.66 THB+15.81%6.00%
KJL.RKIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PCL NON-VOTING
DR
7.85 THB+0.64%83.2K0.27
KKCKULTHORN KIRBY PUBLIC CO LTD
0.19 THB−5.00%149.701K3.28270M THB−0.73 THB−36.15%0.00%
KKC.RKULTHORN KIRBY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.19 THB−5.00%149.7K3.28270M THB−0.73 THB−36.13%0.00%
KOOLMASTERKOOL INTERNATIONAL PCL
0.40 THB0.00%2.229M1.20964.186M THB11.240.04 THB+156.12%2.56%
KOOL.RMASTERKOOL INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
0.40 THB0.00%2.229M1.20964.186M THB11.240.04 THB+156.12%2.56%
KUMWELKUMWELL CORPORATION PCL
1.80 THB+2.86%45.4K0.92761.1M THB13.390.13 THB+2.44%3.95%
KUMWEL.RKUMWELL CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.80 THB+2.86%45.4K0.92761.1M THB13.390.13 THB+2.44%3.95%
KWMK. W. METAL WORK PCL
1.50 THB+0.67%240.2K0.19727.933M THB39.470.04 THB−54.55%3.89%
KWM.RK. W. METAL WORK PCL NON-VOTING
DR
1.50 THB+0.67%240.2K0.19727.933M THB39.370.04 THB−54.43%3.89%
L&ELIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC CO
1.21 THB−0.82%5.3K0.24605.209M THB−0.05 THB−176.68%4.96%
L&E.RLIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
1.21 THB−0.82%5.3K0.24605.209M THB−0.05 THB−176.53%4.96%
NERNORTH EAST RUBBERS PCL
5.90 THB+0.85%22.81M2.2010.532B THB7.510.79 THB−28.25%6.32%
มีแรงซื้อ
NER.RNORTH EAST RUBBERS PCL NON-VOTING
DR
5.90 THB+0.85%22.81M2.2010.532B THB7.510.79 THB−28.25%6.32%
NOVANOVA EMPIRE PCL
10.7 THB−1.83%30.033K0.321.852B THB5.262.03 THB+96.01%10.18%
NOVA.RNOVA EMPIRE PCL NON-VOTING
DR
10.7 THB−1.83%30K0.321.852B THB5.262.03 THB+95.99%10.18%
PACOPRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES PCL
1.78 THB0.00%1.078M1.251.78B THB24.320.07 THB−11.27%0.00%
PACO.RPRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES PCL NON-VOTING
DR
1.78 THB0.00%1.078M1.251.78B THB24.320.07 THB−11.27%0.00%
PANELPANELESMATIC SOLUTIONS PUBLIC COMPA
2.88 THB0.00%8.948M
PANEL.RPANELESMATIC SOLUTIONS PUBLIC COMPA NON-VOTING
DR
2.88 THB0.00%8.948M
PCSGHPCS MACHINE GROUP HOLDING PCL
5.05 THB0.00%302.1K3.487.854B THB10.500.48 THB+10.42%7.77%
PCSGH.RPCS MACHINE GROUP HOLDING PCL NON-VOTING
DR
5.05 THB0.00%302.1K3.487.854B THB10.500.48 THB+10.42%7.77%
PDGPRODIGY PCL
2.50 THB−1.57%5.832K0.12742.5M THB25.690.10 THB−29.13%2.40%
PDG.RPRODIGY PCL NON-VOTING
DR
2.50 THB−1.57%5.8K0.12742.5M THB25.690.10 THB−29.13%2.40%
PIMOPIONEER MOTOR PUBLIC CO LTD
1.49 THB+0.68%277.906K0.281.009B THB16.280.09 THB−45.18%3.44%
PIMO.RPIONEER MOTOR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.49 THB+0.68%277.9K0.281.009B THB16.300.09 THB−45.24%3.44%
PKPATKOL CO
0.96 THB−2.04%98.717K0.48541.587M THB−0.29 THB−13.85%0.00%
PK.RPATKOL CO NON-VOTING
DR
0.96 THB−2.04%98.7K0.48541.587M THB−0.12 THB+47.51%0.00%
QTCQTC ENERGY PUBLIC CO LTD
4.08 THB−0.49%34.9K0.591.405B THB20.810.20 THB+322.63%4.85%
QTC.RQTC ENERGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.08 THB−0.49%34.9K0.591.405B THB20.810.20 THB+322.63%4.85%
ROCKROCKWORTH PUBLIC CO
9.50 THB0.00%2000.00190M THB62.500.15 THB0.00%
ROCK.RROCKWORTH PUBLIC CO NON-VOTING
DR
9.50 THB0.00%2000.00190M THB62.500.15 THB0.00%
SALEESALEE INDUSTRY PUBLIC CO.LTD
0.75 THB0.00%119.805K0.061.171B THB23.510.03 THB−31.55%9.09%
SALEE.RSALEE INDUSTRY PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
0.75 THB0.00%119.8K0.061.171B THB23.510.03 THB−31.55%9.09%
SANKOSANKO DIECASTING (THAILAND) PCL
1.81 THB−0.55%20.977M1.63519.326M THB10.490.17 THB+150.36%1.28%
SANKO.RSANKO DIECASTING (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
1.81 THB−0.55%20.977M1.63519.326M THB10.490.17 THB+150.36%1.28%
SATSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
18.8 THB+0.00%530.819K0.477.994B THB8.172.30 THB+4.11%7.98%
มีแรงซื้อ
SAT.RSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
DR
18.8 THB+0.00%530.4K0.477.994B THB8.172.30 THB+4.11%7.98%
SBNEXTSABUY CONNEXT TECH PCL
0.79 THB0.00%1.049M0.26493.599M THB−0.01 THB−109.07%1.23%
SBNEXT.RSABUY CONNEXT TECH PCL NON-VOTING
DR
0.79 THB0.00%1.049M0.26493.599M THB−0.01 THB−109.15%1.23%
SCGDSCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED
7.95 THB−1.85%1.716M1.2913.86B THB0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SCGD.RSCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
7.95 THB−1.85%1.716M1.290.00%
SCISCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.85 THB+2.41%3.699M0.11690M THB−0.75 THB−179.87%0.00%
SCI.RSCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.85 THB+2.41%3.699M0.11690M THB−0.19 THB+8.33%0.00%
SESIAMEAST SOLUTIONS PCL
0.93 THB+1.09%501.451K0.26638.687M THB9.690.10 THB−1.74%4.10%
SE.RSIAMEAST SOLUTIONS PCL NON-VOTING
DR
0.93 THB+1.09%501.3K0.26638.687M THB9.690.10 THB−1.74%3.96%
SIAMSIAM STEEL INTERNATIONAL
1.26 THB+1.61%202.39K0.97765.132M THB55.260.02 THB2.33%
SIAM.RSIAM STEEL INTERNATIONAL NON-VOTING
DR
1.26 THB+1.61%201.4K0.97765.132M THB55.510.02 THB2.33%
SITHAISRITHAI SUPERWARE
1.21 THB+0.83%506.6K0.563.225B THB8.810.14 THB+6.35%5.04%
SITHAI.RSRITHAI SUPERWARE NON-VOTING
DR
1.21 THB+0.83%506.6K0.563.225B THB8.810.14 THB+6.35%5.04%
SNCSNC FORMER PUBLIC CO LIMITED
7.20 THB−0.69%131.475K0.362.717B THB−0.05 THB−102.45%8.67%