ผู้จัดจำหน่ายอาหาร (อุตสาหกรรม)

10
หุ้น
64.278B
เงินทุนของตลาด
208.036K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.08%
เปลี่ยนแปลง
−0.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.51%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ASIANASIAN SEA CORP PCL
6.55 THB+0.77%1.167M0.575.292B THB11.430.57 THB−54.30%7.38%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ASIAN.RASIAN SEA CORP PCL NON-VOTING
DR
6.55 THB+0.77%1.167M0.575.292B THB11.430.57 THB−54.30%7.38%บริการการกระจายสินค้า
CHOTIKIANG HUAT SEAGULL TRADG FROZN FOOD
124.0 THB−1.59%1020.39945M THB10.0412.35 THB−39.36%6.75%บริการการกระจายสินค้า
CHOTI.RKIANG HUAT SEAGULL TRADG FROZN FOOD NON-VOTING
DR
124.0 THB−1.59%1000.38945M THB10.0412.35 THB−39.36%6.75%บริการการกระจายสินค้า
PMPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD
7.65 THB0.00%102.929K0.434.27B THB13.000.59 THB+8.50%8.24%บริการการกระจายสินค้า
PM.RPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
7.65 THB0.00%102.7K0.434.27B THB13.000.59 THB+8.48%8.24%บริการการกระจายสินค้า
SORKONS. KHONKAEN FOODS PCL
4.30 THB0.00%35.65K1.001.391B THB22.860.19 THB−54.19%2.33%บริการการกระจายสินค้า
SORKON.RS. KHONKAEN FOODS PCL NON-VOTING
DR
4.30 THB0.00%35.6K0.991.391B THB22.860.19 THB−54.19%2.33%บริการการกระจายสินค้า
SPCSAHA PATHANAPIBUL
62.00 THB0.00%1K0.3520.242B THB10.615.84 THB+17.18%2.58%บริการการกระจายสินค้า
SPC.RSAHA PATHANAPIBUL NON-VOTING
DR
62.00 THB0.00%1K0.3520.242B THB10.615.84 THB+17.18%2.58%บริการการกระจายสินค้า