เซมิคอนดักเตอร์ (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
9911.457B
เงินทุนของตลาด
225.105K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.51%
เปลี่ยนแปลง
+0.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.34%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ASML01BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO
DR
20.4 THB+1.49%31.597K1.459.823T THBเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
46.75 THB+4.47%25.374M2.2037.628B THB13.883.37 THB+179.47%2.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
HANA.RHANA MICROELECTRONICS CO NON-VOTING
DR
46.75 THB+4.47%25.372M2.2037.628B THB13.883.37 THB+179.47%2.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SICTSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
7.00 THB+0.72%196.301K0.393.36B THB19.160.37 THB+96.03%0.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SICT.RSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
7.00 THB+0.72%196.3K0.393.36B THB19.160.37 THB+96.03%0.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SMTSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) P
3.76 THB0.00%1.566M0.643.164B THB10.470.36 THB+14.70%1.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SMT.RSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) P NON-VOTING
DR
3.76 THB0.00%1.566M0.643.164B THB10.480.36 THB+14.66%1.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์