บริการน้ำมันครบวงจร (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
3188.034B
เงินทุนของตลาด
43.442M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.15%
เปลี่ยนแปลง
+0.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.44%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PTTPTT PUBLIC COMPANY
35.25 THB+1.44%62.262M1.41992.564B THB10.373.40 THB−3.86%4.32%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTT.RPTT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
35.25 THB+1.44%62.258M1.41992.564B THB10.373.40 THB−3.86%4.32%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
148.5 THB−1.98%12.388M1.37601.453B THB8.1518.21 THB+9.19%6.11%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTTEP.RPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC NON-VOTING
DR
148.5 THB−1.98%12.384M1.37601.453B THB8.1518.21 THB+9.19%6.11%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ