บริษัทไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: บริการด้านโฆษณา/การตลาด

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการด้านโฆษณา/การตลาด รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น FAR EAST FAME LINE หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ROCTEC GLOBAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
PLANB.RPLAN B MEDIA PCL NON-VOTING
DR
30.383 B THB7.10 THB0.00%10.909 M0.7031.740.22 THB+30.82%1.05%บริการเชิงพาณิชย์
PLANBPLAN B MEDIA PCL
30.383 B THB7.10 THB0.00%10.909 M0.7031.740.22 THB+30.82%1.05%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
VGIVGI PCL
18.695 B THB1.64 THB−1.80%50.342 M0.57−0.31 THB−5,272.41%4.79%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
VGI.RVGI PCL NON-VOTING
DR
18.695 B THB1.64 THB−1.80%50.342 M0.57−0.31 THB−5,272.41%4.79%บริการเชิงพาณิชย์
ROCTECROCTEC GLOBAL PUBLIC CO LTD
6.738 B THB0.83 THB0.00%7.224 M0.3328.920.03 THB+73.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ROCTEC.RROCTEC GLOBAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
6.738 B THB0.83 THB0.00%7.224 M0.3328.920.03 THB+73.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AQUA.RAQUA CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
2.069 B THB0.34 THB−2.86%1.293 M0.4515.740.02 THB−72.31%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AQUAAQUA CORPORATION PCL
2.069 B THB0.34 THB−2.86%1.293 M0.4515.670.02 THB−72.18%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
FFEFAR EAST FAME LINE
1.456 B THB185.0 THB−2.63%3380.1313.5813.62 THB+278.82%4.59%บริการเชิงพาณิชย์
FFE.RFAR EAST FAME LINE NON-VOTING
DR
1.456 B THB185.0 THB−2.63%3000.2213.5813.62 THB+278.82%4.59%บริการเชิงพาณิชย์
RREADYREADYPLANET PCL
858 M THB7.00 THB−2.10%12 K0.4522.650.31 THB+68.08%2.33%บริการเชิงพาณิชย์
PPRAKIT.RPRAKIT HOLDINGS NON-VOTING
DR
622.638 M THB10.1 THB−1.94%13.9 K0.67−2.00 THB−142.32%9.71%บริการเชิงพาณิชย์
PPRAKITPRAKIT HOLDINGS
622.638 M THB10.1 THB−1.94%13.9 K0.67−2.00 THB−142.32%9.71%บริการเชิงพาณิชย์
TVDHTVD HOLDINGS PCL
496.363 M THB0.28 THB−3.45%240.022 K0.18−0.24 THB−61.84%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TVDH.RTVD HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
496.363 M THB0.28 THB−3.45%240 K0.18−0.24 THB−61.84%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MMCAMARKET CONNECTIONS ASIA PCL
487.6 M THB2.00 THB−6.13%4.169 M1.0015.860.13 THB+40.38%2.12%บริการเชิงพาณิชย์
AARIP.RARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
293.58 M THB0.61 THB−3.17%1.246 M0.5126.750.02 THB−27.16%3.41%บริการเชิงพาณิชย์
AARIPARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
293.58 M THB0.61 THB−3.17%1.246 M0.5126.750.02 THB−27.16%3.41%บริการเชิงพาณิชย์
RREADY.RREADYPLANET PCL NON-VOTING
DR
7.00 THB−2.10%12 K0.4522.650.31 THB+68.08%2.33%บริการเชิงพาณิชย์
MMCA.RMARKET CONNECTIONS ASIA PCL NON-VOTING
DR
2.00 THB−6.13%4.169 M1.0015.860.13 THB+40.38%2.12%บริการเชิงพาณิชย์