บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
152.666B
เงินทุนของตลาด
12.807M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.63%
เปลี่ยนแปลง
−5.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.68%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AQUAAQUA CORPORATION PCL
0.38 THB−2.56%1.261M2.306B THB−0.03 THB−124.69%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AQUA.RAQUA CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
0.38 THB−2.56%1.261M2.306B THB−0.03 THB−124.69%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ARIPARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99 THB0.00%976.5K461.34M THB40.910.02 THB−7.63%2.17%บริการเชิงพาณิชย์
ARIP.RARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.99 THB0.00%976.5K461.34M THB40.910.02 THB−7.63%2.17%บริการเชิงพาณิชย์
MACOMASTER AD PUBLIC CO LTD
0.56 THB0.00%1.355M4.546B THB32.000.02 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MACO.RMASTER AD PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.56 THB0.00%1.355M4.546B THB32.000.02 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PLANBPLAN B MEDIA PCL
8.70 THB−2.25%12.72M38.086B THB47.490.18 THB101.76%0.79%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
PLANB.RPLAN B MEDIA PCL NON-VOTING
DR
8.70 THB−2.25%12.72M38.086B THB47.490.18 THB101.76%0.79%บริการเชิงพาณิชย์
PRAKITPRAKIT HOLDINGS
11.1 THB−0.89%4.9K677.043M THB2.534.39 THB243561.11%8.93%บริการเชิงพาณิชย์
PRAKIT.RPRAKIT HOLDINGS NON-VOTING
DR
11.1 THB−0.89%4.9K677.043M THB2.534.39 THB230731.58%8.93%บริการเชิงพาณิชย์
READYREADYPLANET PCL
13.6 THB−1.45%69.002K1.38B THB55.280.25 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
READY.RREADYPLANET PCL NON-VOTING
DR
13.6 THB−1.45%69K55.280.25 THB0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TVDHTVD HOLDINGS PCL
0.35 THB−12.50%7.519M684.639M THB−0.21 THB51.65%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TVDH.RTVD HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
0.35 THB−12.50%7.519M684.639M THB−0.21 THB51.64%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
VGIVGI PCL
2.56 THB−0.78%16.567M28.882B THB−0.04 THB−226.40%3.10%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
VGI.RVGI PCL NON-VOTING
DR
2.56 THB−0.78%16.566M28.882B THB−0.04 THB−226.40%3.10%บริการเชิงพาณิชย์