ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
160.889B
เงินทุนของตลาด
4.463M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.17%
เปลี่ยนแปลง
−4.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
+71.14%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
12.10-1.63%-0.20ซื้อ9.759M7.496B28.560.45
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.10-1.63%-0.20ซื้อ9.759M7.496B28.560.45
KEX KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY
39.250.00%0.00แนะนำให้ขาย4.011M68.295B52.650.75
KEX.R KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.250.00%0.00แนะนำให้ขาย4.011M68.295B52.650.75
LEO LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY
11.900.00%0.00ซื้อ986.400K3.808B38.660.31
LEO.R LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.900.00%0.00ซื้อ986.400K38.660.31
SONIC SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.98-0.40%-0.02ขาย3.651M2.750B24.470.22
SONIC.R SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.98-0.40%-0.02ขาย3.651M2.750B24.470.22
โหลดเพิ่ม