ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ (อุตสาหกรรม)

10
หุ้น
34.061B
เงินทุนของตลาด
1.748M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.72%
เปลี่ยนแปลง
−8.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
−53.87%
ประสิทธิภาพ ปี
−50.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
IIITRIPLE I LOGISTICS PUBLIC CO LTD
10.2 THB−1.92%1.763M1.257.109B THB8.441.21 THB+73.93%5.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
III.RTRIPLE I LOGISTICS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
10.2 THB−1.92%1.763M1.257.109B THB8.441.21 THB+73.93%5.77%ระบบขนส่ง
KEXKERRY EXPRESS (THAILAND) PCL
3.94 THB+1.03%2.297M0.406.796B THB−2.10 THB−46.14%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
KEX.RKERRY EXPRESS (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
3.94 THB+1.03%2.297M0.406.796B THB−2.10 THB−46.12%0.00%ระบบขนส่ง
LEOLEO GLOBAL LOGISTICS PCL
4.60 THB−3.77%736.969K4.721.53B THB23.540.20 THB−83.05%8.37%ระบบขนส่ง
LEO.RLEO GLOBAL LOGISTICS PCL NON-VOTING
DR
4.60 THB−3.77%736.7K4.721.53B THB23.540.20 THB−83.05%8.37%ระบบขนส่ง
SONICSONIC INTERFREIGHT PCL
1.69 THB+0.60%381.903K0.611.218B THB10.700.16 THB−63.08%6.55%ระบบขนส่ง
SONIC.RSONIC INTERFREIGHT PCL NON-VOTING
DR
1.69 THB+0.60%381.9K0.611.218B THB10.700.16 THB−63.11%6.55%ระบบขนส่ง
TPLTHAI PARCELS PCL
1.42 THB−1.39%115.605K0.26754.56M THB110.080.01 THB0.00%ระบบขนส่ง
TPL.RTHAI PARCELS PCL NON-VOTING
DR
1.42 THB−1.39%115.6K0.26ระบบขนส่ง