ระบบขนส่ง (ภาค)

63
หุ้น
3565.487B
เงินทุนของตลาด
16.793M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.42%
เปลี่ยนแปลง
−6.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+66.41%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38-0.83%-0.02ขาย17.504M11.543B-1.23สายการบิน
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.38-0.83%-0.02ขาย17.504M11.543B-1.23สายการบิน
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20-3.70%-0.20แนะนำให้ขาย680.000K2.693B16.120.34การขนส่งทางทะเล
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.20-3.70%-0.20แนะนำให้ขาย680.000K2.693B16.120.34การขนส่งทางทะเล
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
56.50-1.31%-0.75แนะนำให้ขาย11.893M807.142B-0.96การขนส่งอื่นๆ
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
56.50-1.31%-0.75แนะนำให้ขาย11.893M807.142B-0.96การขนส่งอื่นๆ
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.23-0.81%-0.01ขาย1.104M759.291M23.310.05การขนส่งอื่นๆ
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.23-0.81%-0.01ขาย1.104M759.291M23.310.05การขนส่งอื่นๆ
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.64-3.03%-0.02ขาย59.669M978.842M34.020.02การขนส่งอื่นๆ
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.64-3.03%-0.02ขาย59.669M978.842M34.020.02การขนส่งอื่นๆ
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.750.52%0.05เป็นกลาง3.232M20.085B-2.76สายการบิน
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.750.52%0.05เป็นกลาง3.232M20.085B-2.76สายการบิน
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
7.65-1.29%-0.10แนะนำให้ขาย39.176M116.930B64.050.12การขนส่งอื่นๆ
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
7.65-1.29%-0.10แนะนำให้ขาย39.176M116.930B64.050.12การขนส่งอื่นๆ
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.50-1.16%-0.10แนะนำให้ขาย60.407M111.814B24.730.35การขนส่งอื่นๆ
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.50-1.16%-0.10แนะนำให้ขาย60.407M111.814B24.730.35การขนส่งอื่นๆ
DMT DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.50-3.36%-0.40แนะนำให้ขาย2.507M13.584B20.260.59การขนส่งอื่นๆ
DMT.R DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.50-3.36%-0.40แนะนำให้ขาย2.507M20.260.59การขนส่งอื่นๆ
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
10.80-4.42%-0.50ขาย30.332M6.495B31.510.36ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.80-4.42%-0.50ขาย30.332M6.495B31.510.36ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.64-4.09%-0.07ซื้อ12.245M692.425M-0.83การขนส่งทางทะเล
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.64-4.09%-0.07ซื้อ12.245M692.425M-0.83การขนส่งทางทะเล
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
16.30-2.98%-0.50ซื้อ8.386M16.626B50.800.33การขนส่งอื่นๆ
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.30-2.98%-0.50ซื้อ8.386M16.626B50.800.33การขนส่งอื่นๆ
KEX KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY
40.25-3.01%-1.25ซื้อ5.977M70.035B54.680.76ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
KEX.R KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.25-3.01%-1.25ซื้อ5.977M70.035B54.680.76ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.58-1.69%-0.01แนะนำให้ขาย15.151M1.792B14.500.04การบรรทุก
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.58-1.69%-0.01แนะนำให้ขาย15.151M1.792B14.500.04การบรรทุก
LEO LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY
11.00-2.65%-0.30ซื้อ2.297M3.520B48.500.23ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
LEO.R LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.00-2.65%-0.30ซื้อ2.297M48.500.23ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
MENA MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.60-4.19%-0.07ขาย10.302Mการบรรทุก
MENA.R MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.60-4.19%-0.07ขาย10.302Mการบรรทุก
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS
3.883.74%0.14แนะนำให้ซื้อ59.119M1.762B-0.01การขนส่งอื่นๆ
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
3.883.74%0.14แนะนำให้ซื้อ59.119M1.762B-0.01การขนส่งอื่นๆ
NYT NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.052.64%0.13ซื้อ22.210M6.262B25.910.19การขนส่งทางทะเล
NYT.R NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.052.64%0.13ซื้อ22.210M6.262B25.910.19การขนส่งทางทะเล
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.82-1.40%-0.04แนะนำให้ขาย1.440M1.712B29.70475.00การขนส่งอื่นๆ
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.82-1.40%-0.04แนะนำให้ขาย1.440M1.712B29.70475.00การขนส่งอื่นๆ
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.650.76%0.05ขาย6.679M16.625B9.900.67676.00การขนส่งทางทะเล
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.650.76%0.05ขาย6.679M16.625B9.900.67676.00การขนส่งทางทะเล
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
23.301.30%0.30ซื้อ34.715M36.331B-0.51การขนส่งทางทะเล
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.301.30%0.30ซื้อ34.715M36.331B-0.51การขนส่งทางทะเล
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
57.501.77%1.00แนะนำให้ซื้อ12.208M47.653B10.025.64การขนส่งทางทะเล
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.501.77%1.00แนะนำให้ซื้อ12.208M47.653B10.025.64การขนส่งทางทะเล
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-1.83%-0.04ขาย213.300K429.737M-0.53การขนส่งทางทะเล
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-1.83%-0.04ขาย213.300K429.737M-0.53การขนส่งทางทะเล
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-2.65%-0.08ซื้อ4.058M1.910B90.42การขนส่งทางทะเล
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-2.65%-0.08ซื้อ4.058M1.910B90.42การขนส่งทางทะเล
SONIC SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20-4.59%-0.25ซื้อ24.452M2.860B34.380.16ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
SONIC.R SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.20-4.59%-0.25ซื้อ24.452M2.860B34.380.16ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.95%0.04ซื้อ20.400K2.232B-0.50การขนส่งอื่นๆ
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.95%0.04ซื้อ20.400K2.232B-0.50การขนส่งอื่นๆ
TSTE THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY
7.10-3.40%-0.25ซื้อ9.000K2.722B18.830.39การขนส่งอื่นๆ
TSTE.R THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.10-3.40%-0.25ซื้อ9.000K2.722B18.830.39การขนส่งอื่นๆ
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
15.702.61%0.40ซื้อ66.486M28.613B-0.71การขนส่งทางทะเล
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.702.61%0.40ซื้อ66.486M28.613B-0.71การขนส่งทางทะเล
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-2.91%-0.06แนะนำให้ขาย7.227M1.600B27.210.08การขนส่งทางทะเล
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-2.91%-0.06แนะนำให้ขาย7.227M1.600B27.210.08การขนส่งทางทะเล
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.061.32%0.04ขาย74.773M45.737B17.640.17การขนส่งอื่นๆ
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.061.32%0.04ขาย74.773M45.737B17.640.17การขนส่งอื่นๆ
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-1.94%-0.20ซื้อ37.124M6.584B26.600.39การขนส่งอื่นๆ
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-1.94%-0.20ซื้อ37.124M6.584B26.600.39การขนส่งอื่นๆ
โหลดเพิ่ม