เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในราชอาณาจักรไทย โดยถูกก่อตั้งในปี 1975 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุด และเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SET ถูกกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบซื้อขายถูกดำเนินการผ่านระบบ SET CONNECT ซึ่งเป็นระบบซื้อขายที่ถูกเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2012 โดยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 688 บริษัท และมีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดกว่า 569 พันล้านเหรียญ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 23 ของโลก SET ยังมีให้บริการตราสารหนี้ ETFs และอนุพันธ์ และยังเป็นสมาชิกของ Sustainable Stock Exchange ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจ็คของสหประชาชาติ

บริษัทจดทะเบียนที่เป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยออยล์ ธนาคารกสิกรไทย และอินทัช โฮลดิ้งส์ ดัชนีหุ้นหลัก คือ ดัชนี SET Index ดัชนีที่ติดตามผลประกอบการของหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งเป็นดัชนีที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นดัชนีตัวแทนของตลาดหุ้นไทย ดัชนีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คือ SET 100 และ SET 50 ซึ่งติดตามผลประกอบการของบริษัทไทยที่มีขนาดใหญ่ และมีการซื้อขายมากสุด 100 และ 50 อันดับแรก ตามลำดับ บริษัทต่างๆ ในดัชนี จะถูกคัดเลือกตามเงื่อนไข และถูกพิจารณาใหม่เป็นระยะๆ SET ยังมีดัชนี Large Cap, Mid Cap และ Small Cap และยังมีดัชนีที่สะท้อนถึงผลประกอบการของหมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย