ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
32.400B
เงินทุนของตลาด
1.585M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.39%
เปลี่ยนแปลง
+4.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.81%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.42%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ASASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
16.1THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
325.886K5.247M7.561BTHB19.120.88THB
AS.RASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
16.1THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
325.7K5.244M7.561BTHB19.120.88THB
DTCENTD.T.C. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26THB0.89%0.02THB
มีแรงซื้อ
12.224M27.626M2.723BTHB
DTCENT.RD.T.C. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.26THB0.89%0.02THB
มีแรงซื้อ
12.224M27.626M
NETBAYNETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25THB0.89%0.25THB
มีแรงซื้อรุนแรง
1.147M32.408M5.65BTHB36.210.77THB
NETBAY.RNETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
28.25THB0.89%0.25THB
มีแรงซื้อรุนแรง
1.147M32.403M5.65BTHB36.210.77THB
VCOMVINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
50.944K270.003K1.627BTHB14.140.37THB
VCOM.RVINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
5.30THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
50.9K269.77K1.627BTHB14.140.37THB