ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อุตสาหกรรม)

9
หุ้น
2341.488B
เงินทุนของตลาด
10.736K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.67%
เปลี่ยนแปลง
−7.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.97%
ประสิทธิภาพ ปี
+25.97%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ASASPHERE INNOVATIONS PCL
7.80 THB+1.30%92.603K0.193.663B THB24.140.32 THB−61.63%6.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AS.RASPHERE INNOVATIONS PCL NON-VOTING
DR
7.80 THB+1.30%92.6K0.193.663B THB24.140.32 THB−61.63%6.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DTCENTD.T.C. ENTERPRISE PCL
1.45 THB−1.36%3.51M1.251.817B THB21.740.07 THB+11.73%0.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DTCENT.RD.T.C. ENTERPRISE PCL NON-VOTING
DR
1.45 THB−1.36%3.51M1.25บริการทางด้านเทคโนโลยี
NETBAYNETBAY PUBLIC CO LTD
18.5 THB0.00%103.657K0.983.7B THB18.710.99 THB+27.88%4.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
NETBAY.RNETBAY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
18.5 THB0.00%103.6K0.983.7B THB18.710.99 THB+27.88%4.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NETEASE80NETEASE INC
DR
7.45 THB+0.68%7.413K0.672.323T THBบริการทางด้านเทคโนโลยี
TBNTBN CORPORATION PCL
14.6 THB−0.68%62.81K0.341.46B THB18.660.78 THB0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TBN.RTBN CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
14.6 THB−0.68%62.8K0.3418.660.78 THB0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี