บริษัทไทย companies operating in one industry: Engineering & Construction

The list below has บริษัทไทย that operate under the same industry, Engineering & Construction. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALTALT TELECOM PCL
1.60 THB+0.63%25.205K0.071.812B THB−0.10 THB−149.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALT.RALT TELECOM PCL NON-VOTING
DR
1.60 THB+0.63%25.2K0.071.812B THB−0.10 THB−149.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APCSASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD
3.52 THB−2.22%10.3K0.442.323B THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APCS.RASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
3.52 THB−2.22%10.3K0.442.323B THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BJCHIBJC HEAVY INDUSTRIES PCL
1.20 THB+1.69%1.388M3.071.916B THB10.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BJCHI.RBJC HEAVY INDUSTRIES PCL NON-VOTING
DR
1.20 THB+1.69%1.388M3.071.916B THB10.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAZCAZ (THAILAND) PCL
3.54 THB0.00%85.405K0.651.041B THB5.340.66 THB−11.33%5.65%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAZ.RCAZ (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
3.54 THB0.00%85.4K0.651.041B THB5.340.66 THB−11.33%5.65%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CIVILCIVIL ENGINEERING PCL
2.00 THB0.00%96K0.481.4B THB10.800.19 THB+429.14%1.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
CIVIL.RCIVIL ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
2.00 THB0.00%96K0.4810.800.19 THB+429.14%1.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CKCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO
23.8 THB0.00%5.309M0.7339.458B THB27.530.86 THB+30.65%1.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CK.RCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO NON-VOTING
DR
23.8 THB0.00%5.309M0.7339.458B THB27.530.86 THB+30.65%1.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNTCHRISTIANI & NIELSEN(THAI)PUBL CO
1.06 THB−2.75%1.904M0.951.09B THB−0.21 THB−115.18%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNT.RCHRISTIANI & NIELSEN(THAI)PUBL CO NON-VOTING
DR
1.06 THB−2.75%1.904M0.951.09B THB−0.21 THB−115.18%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEMCODEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22 THB−0.89%167.106K1.391.621B THB110.450.02 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEMCO.RDEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.22 THB−0.89%167.1K1.391.621B THB110.450.02 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMCEMC PUBLIC COMPANY LTD
0.08 THB−11.11%324.2K0.20674.7M THB−0.04 THB−57.60%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMC.REMC PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
0.08 THB−11.11%324.2K0.20674.7M THB−0.04 THB−57.60%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FLOYDFLOYD PCL
1.23 THB+0.82%92.72K0.19492M THB15.530.08 THB+288.24%0.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FLOYD.RFLOYD PCL NON-VOTING
DR
1.23 THB+0.82%92.7K0.19492M THB15.530.08 THB+288.24%0.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HYDROHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.30 THB−3.23%278.6K1.44155.963M THB−0.20 THB+18.29%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HYDRO.RHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.30 THB−3.23%278.6K1.44155.963M THB−0.20 THB+18.29%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INDINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL
0.92 THB+1.10%642.401K1.12322M THB24.080.04 THB−58.79%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IND.RINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL NON-VOTING
DR
0.92 THB+1.10%642.4K1.1224.080.04 THB−58.79%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ITDITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
0.94 THB+30.56%557.202M38.254.963B THB−0.22 THB+53.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
ITD.RITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC NON-VOTING
DR
0.94 THB+30.56%557.199M38.254.963B THB−0.22 THB+53.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
JRJ.R.W. UTILITY PCL
4.60 THB0.00%118.7K0.493.496B THB56.580.08 THB−58.67%1.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JR.RJ.R.W. UTILITY PCL NON-VOTING
DR
4.60 THB0.00%118.7K0.493.496B THB56.580.08 THB−58.67%1.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KKINGSMEN C.M.T.I. PCL
1.28 THB0.00%36.305K0.23613.804M THB88.280.01 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
K.RKINGSMEN C.M.T.I. PCL NON-VOTING
DR
1.28 THB0.00%36.3K0.23613.804M THB88.280.01 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NLNL DEVELOPMENT PCL
2.64 THB0.00%85.796M1.32B THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NL.RNL DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
2.64 THB0.00%85.795Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NWRNAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO
0.41 THB+20.59%226.912M43.151.06B THB−0.32 THB−3162.24%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NWR.RNAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO NON-VOTING
DR
0.41 THB+20.59%226.912M43.151.06B THB−0.32 THB−3194.85%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLEPOWER LINE ENGINEERING PCL
0.58 THB+1.75%11.788M4.30789.854M THB13.210.04 THB+314.15%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLE.RPOWER LINE ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
0.58 THB+1.75%11.788M4.30789.854M THB13.210.04 THB+314.15%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPPPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD
1.86 THB+0.54%3.2K0.20558M THB−0.27 THB+30.70%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPP.RPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.86 THB+0.54%3.2K0.20558M THB−0.27 THB+30.70%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPSPROJECT PLANNING S
0.39 THB−2.50%4.471M1.34335.344M THB−0.00 THB−109.93%2.56%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPS.RPROJECT PLANNING S NON-VOTING
DR
0.39 THB−2.50%4.471M1.34335.344M THB−0.00 THB−109.93%2.56%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PROSPROSPER ENGINEERING PCL
1.30 THB−2.26%412.701K0.30702M THB−0.45 THB−150.19%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PROS.RPROSPER ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
1.30 THB−2.26%412.7K0.30702M THB−0.45 THB−150.19%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PSGPSG CORPORATION PCL
0.71 THB0.00%12.759M0.3246.145B THB75.530.01 THB+27.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PSG.RPSG CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
0.71 THB0.00%12.759M0.3246.145B THB75.530.01 THB+27.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PYLONPYLON PCL
2.54 THB0.00%145.9K0.461.905B THB23.920.11 THB−40.54%5.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
PYLON.RPYLON PCL NON-VOTING
DR
2.54 THB0.00%145.9K0.461.905B THB23.920.11 THB−40.54%5.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QLTQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76 THB−2.13%172.2K1.08272.049M THB−1.43 THB−891.34%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QLT.RQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.76 THB−2.13%172.2K1.08272.049M THB−1.43 THB−891.34%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RTRIGHT TUNNELLING PCL
0.89 THB+3.49%3.081M0.52979M THB−0.18 THB−139.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RT.RRIGHT TUNNELLING PCL NON-VOTING
DR
0.89 THB+3.49%3.081M0.52979M THB−0.18 THB−139.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAAMSAAM DEVELOPMENT PCL
7.70 THB+1.99%106.601K2.722.31B THB102.530.08 THB−68.14%0.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAAM.RSAAM DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
7.70 THB+1.99%106.6K2.722.31B THB102.530.08 THB−68.14%0.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SEAFCOSEAFCO PUBLIC CO L
2.70 THB+3.05%982.91K0.761.997B THB11.790.23 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SEAFCO.RSEAFCO PUBLIC CO L NON-VOTING
DR
2.70 THB+3.05%982.9K0.761.997B THB11.790.23 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SRICHASRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC CO
7.90 THB+3.27%228.8K1.192.448B THB22.350.35 THB2.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SRICHA.RSRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC CO NON-VOTING
DR
7.90 THB+3.27%228.8K1.192.448B THB22.350.35 THB2.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STECSINO THAI ENGINEERING & CONS CO
9.90 THB−1.00%2.835M0.3015.099B THB19.650.50 THB−16.40%3.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
STEC.RSINO THAI ENGINEERING & CONS CO NON-VOTING
DR
9.90 THB−1.00%2.835M0.3015.099B THB19.650.50 THB−16.40%3.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
STOWERSKY TOWER PCL
0.12 THB−7.69%2.951M1.49443.67M THB−0.02 THB+63.33%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STOWER.RSKY TOWER PCL NON-VOTING
DR
0.12 THB−7.69%2.951M1.49443.67M THB−0.02 THB+63.11%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SYNTECSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD
1.76 THB0.00%596.928K0.622.784B THB14.610.12 THB1.70%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SYNTEC.RSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
1.76 THB0.00%596.9K0.622.784B THB−0.03 THB+75.05%1.70%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TEKATEKA CONSTRUCTION PCL
2.50 THB+3.31%1.846M12.84750M THB9.800.26 THB−72.76%8.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TEKA.RTEKA CONSTRUCTION PCL NON-VOTING
DR
2.50 THB+3.31%1.845M12.849.800.26 THB−72.76%8.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPOLYTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD
0.83 THB−9.78%5.948M0.27475.39M THB−0.73 THB−125.35%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPOLY.RTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
0.83 THB−9.78%5.948M0.27475.39M THB−0.73 THB−125.32%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRCTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD
0.33 THB+10.00%120.702M7.313.955B THB−0.02 THB−134.09%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRC.RTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.33 THB+10.00%120.702M7.313.955B THB−0.02 THB−134.09%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TTCLTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.60 THB0.00%470.272K0.562.218B THB4.910.73 THB−26.95%2.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TTCL.RTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.60 THB0.00%470.2K0.562.218B THB4.910.73 THB−26.96%2.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UNIQUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
3.28 THB+0.61%491.9K0.893.546B THB41.100.08 THB+121.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UNIQ.RUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
DR
3.28 THB+0.61%491.9K0.893.546B THB41.100.08 THB+121.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WGEWELL GRADED ENGINEERING PCL
0.72 THB+2.86%440.7K0.85432M THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WGE.RWELL GRADED ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
0.72 THB+2.86%440.7K0.85432M THBบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม