เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

14
หุ้น
116.023B
เงินทุนของตลาด
1.919M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.33%
เปลี่ยนแปลง
+10.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.28%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.74%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BISBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY
8.20THB1.23%0.10THB
มีแรงขาย
129.7K1.064M2.575BTHB33.290.24THB140
BIS.RBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
8.20THB1.23%0.10THB
มีแรงขาย
129.7K1.064M2.575BTHB33.290.24THB140
DODDOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.94THB0.82%0.04THB
มีแรงซื้อ
404.601K1.999M2.025BTHB462.260.01THB
DOD.RDOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.94THB0.82%0.04THB
มีแรงซื้อ
404.6K1.999M2.025BTHB457.940.01THB
IPINTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
14.8THB2.07%0.3THB
มีแรงขาย
312.485K4.625M4.411BTHB35.040.41THB
IP.RINTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
14.8THB2.07%0.3THB
มีแรงขาย
312.4K4.624M4.411BTHB35.040.41THB
JCTJACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
81.00THB0.62%0.50THB
มีแรงซื้อรุนแรง
20016.2K1.094BTHB14.005.79THB
JCT.RJACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
DR
81.00THB0.62%0.50THB
มีแรงซื้อรุนแรง
20016.2K1.094BTHB14.005.79THB
JSPJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND)
3.74THB1.08%0.04THB
มีแรงซื้อ
518.884K1.941M1.702BTHB−0.05THB
JSP.RJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) NON-VOTING
DR
3.74THB1.08%0.04THB
มีแรงซื้อ
518.8K1.94M1.702BTHB−0.05THB
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
51.00THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
2.404M122.609M44.465BTHB19.022.68THB
MEGA.RMEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
51.00THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
2.404M122.599M44.465BTHB19.022.68THB
NVNOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90THB1.40%0.04THB
มีแรงซื้อ
586.805K1.702M1.74BTHB−0.09THB
NV.RNOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.90THB1.40%0.04THB
มีแรงซื้อ
586.8K1.702M1.74BTHB−0.09THB