สาธารณูปโภค (ภาค)

57
หุ้น
3409.423B
เงินทุนของตลาด
5.958M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.78%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−1.18%
เปลี่ยนแปลง
−2.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
+47.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+44.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
4.16-1.89%-0.08ขาย13.807M84.664B66.700.06สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.16-1.89%-0.08ขาย13.807M84.664B66.700.06สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
16.700.00%0.00ขาย834.800K33.381B20.050.8392.00ผลิตพลังงานเอกชน
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.700.00%0.00ขาย834.800K33.381B20.050.8392.00ผลิตพลังงานเอกชน
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-1.84%-1.00ซื้อ15.007M138.817B67.660.79671.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-1.84%-1.00ซื้อ15.007M138.817B67.660.79671.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-1.15%-0.20แนะนำให้ขาย1.293M52.478B13.621.26968.00ผลิตพลังงานเอกชน
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-1.15%-0.20แนะนำให้ขาย1.293M52.478B13.621.26968.00ผลิตพลังงานเอกชน
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.92-2.57%-0.13ขาย22.920M39.997B96.640.05260.00ผลิตพลังงานเอกชน
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.92-2.57%-0.13ขาย22.920M39.997B96.640.05260.00ผลิตพลังงานเอกชน
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
42.50-1.16%-0.50ขาย3.729M158.525B31.081.37218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.50-1.16%-0.50ขาย3.729M158.525B31.081.37218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
10.800.93%0.10ขาย766.200K17.968B16.570.65221.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
10.800.93%0.10ขาย766.200K17.968B16.570.65221.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
342.00-1.16%-4.00ขาย1.134M180.051B18.3018.69776.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
342.00-1.16%-4.00ขาย1.134M180.051B18.3018.69776.00ผลิตพลังงานเอกชน
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
74.50-2.93%-2.25ขาย23.500K108.983B14.345.20813.00ผลิตพลังงานเอกชน
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.50-2.93%-2.25ขาย23.500K108.983B14.345.20813.00ผลิตพลังงานเอกชน
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
84.25-0.59%-0.50ซื้อ7.064M237.562B40.332.09ผลิตพลังงานเอกชน
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
84.25-0.59%-0.50ซื้อ7.064M237.562B40.332.09ผลิตพลังงานเอกชน
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
169.50-1.17%-2.00ซื้อ4.912M361.594B77.692.18541.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
169.50-1.17%-2.00ซื้อ4.912M361.594B77.692.18541.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.221.83%0.04ซื้อ81.000K666.000M12.860.17531.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.221.83%0.04ซื้อ81.000K666.000M12.860.17531.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
69.50-1.07%-0.75ขาย4.548M100.775B17.653.94276.00ผลิตพลังงานเอกชน
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.50-1.07%-0.75ขาย4.548M100.775B17.653.94276.00ผลิตพลังงานเอกชน
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.20-3.70%-0.20ขาย7.371M10.506B5.460.95312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.20-3.70%-0.20ขาย7.371M10.506B5.460.95312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.040.00%0.00ขาย3.900K312.000M20.880.05สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.040.00%0.00ขาย3.900K312.000M20.880.05สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.28-2.56%-0.06ขาย2.770M2.472B12.700.16564.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
3.961.54%0.06ซื้อ2.300K3.782B22.410.18191.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.961.54%0.06ซื้อ2.300K3.782B22.410.18191.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-5.50%-0.12ขาย3.944M2.472B12.700.16564.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-5.50%-0.12ขาย3.944M2.472B12.700.16564.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.830.00%0.00ขาย994.500K771.900M22.050.0473.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.830.00%0.00ขาย994.500K771.900M22.050.0473.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
19.70-0.51%-0.10ขาย1.156M19.188B7.262.72179.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.70-0.51%-0.10ขาย1.156M19.188B7.262.72179.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.450.68%0.05ขาย321.600K6.869B13.540.5524.00ผลิตพลังงานเอกชน
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.450.68%0.05ขาย321.600K6.869B13.540.5524.00ผลิตพลังงานเอกชน
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.550.00%0.00ขาย28.023M15.042B7.430.07310.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.550.00%0.00ขาย28.023M15.042B7.430.07310.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.434.88%0.02เป็นกลาง238.700K344.000M15.460.03354.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.434.88%0.02เป็นกลาง238.700K344.000M15.460.03354.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.300.00%0.00ขาย405.100K4.935B13.420.92155.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.300.00%0.00ขาย405.100K4.935B13.420.92155.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.800.42%0.02ขาย3.356M40.320B9.360.511083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.800.42%0.02ขาย3.356M40.320B9.360.511083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.902.11%0.06ซื้อ27.253M6.141B13.660.21138.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.902.11%0.06ซื้อ27.253M6.141B13.660.21138.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.500.00%0.00ขาย4.235M53.865B18.780.72321.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.500.00%0.00ขาย4.235M53.865B18.780.72321.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
5.45-1.80%-0.10แนะนำให้ขาย4.651M20.846B8.930.61สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.45-1.80%-0.10แนะนำให้ขาย4.651M20.846B8.930.61สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.05-1.94%-0.10แนะนำให้ขาย172.200K2.618B7.940.64อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.05-1.94%-0.10แนะนำให้ขาย172.200K2.618B7.940.64อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ