สาธารณูปโภค (ภาค)

55
หุ้น
3361.900B
เงินทุนของตลาด
6.656M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.88%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.68%
เปลี่ยนแปลง
+5.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+43.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+47.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
18.500.00%0.00ซื้อ2.096M36.979B15.381.20ผลิตพลังงานเอกชน
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.500.00%0.00ซื้อ2.096M36.979B15.381.20ผลิตพลังงานเอกชน
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
48.751.56%0.75ซื้อ15.931M125.131B60.070.80671.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.751.56%0.75ซื้อ15.931M125.131B60.070.80671.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
18.600.54%0.10ขาย1.478M56.444B14.661.26968.00ผลิตพลังงานเอกชน
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.600.54%0.10ขาย1.478M56.444B14.661.26968.00ผลิตพลังงานเอกชน
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.100.00%0.00ซื้อ25.913M49.589B60.470.10260.00ผลิตพลังงานเอกชน
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.100.00%0.00ซื้อ25.913M49.589B60.470.10260.00ผลิตพลังงานเอกชน
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
51.00-0.49%-0.25ซื้อ8.609M191.162B40.701.26218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.00-0.49%-0.25ซื้อ8.609M191.162B40.701.26218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
12.000.84%0.10ขาย486.000K19.798B17.200.69221.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
12.000.84%0.10ขาย486.000K19.798B17.200.69221.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
360.000.00%0.00ซื้อ462.500K189.527B17.2920.82776.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
360.000.00%0.00ซื้อ462.500K189.527B17.2920.82776.00ผลิตพลังงานเอกชน
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
90.000.00%0.00ซื้อ54.000K131.658B16.545.44813.00ผลิตพลังงานเอกชน
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
90.000.00%0.00ซื้อ54.000K131.658B16.545.44813.00ผลิตพลังงานเอกชน
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
81.003.18%2.50ซื้อ38.893M221.349B38.712.03ผลิตพลังงานเอกชน
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
81.003.18%2.50ซื้อ38.893M221.349B38.712.03ผลิตพลังงานเอกชน
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
170.001.80%3.00ซื้อ12.057M356.261B76.542.18541.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
170.001.80%3.00ซื้อ12.057M356.261B76.542.18541.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.561.59%0.04ขาย23.600K756.000M14.600.17531.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.561.59%0.04ขาย23.600K756.000M14.600.17531.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
73.501.73%1.25ซื้อ8.542M104.763B17.384.16276.00ผลิตพลังงานเอกชน
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
73.501.73%1.25ซื้อ8.542M104.763B17.384.16276.00ผลิตพลังงานเอกชน
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.15-0.81%-0.05ขาย1.181M12.527B8.000.77312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05ขาย1.181M12.527B8.000.77312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.221.67%0.02แนะนำให้ขาย32.300K360.000M24.100.05สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.221.67%0.02แนะนำให้ขาย32.300K360.000M24.100.05สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-0.79%-0.02ขาย699.200K2.568B13.190.16564.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
3.981.02%0.04ขาย1.600K3.763B19.030.21191.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.981.02%0.04ขาย1.600K3.763B19.030.21191.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.223.74%0.08ขาย2.516M2.568B13.190.16564.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.223.74%0.08ขาย2.516M2.568B13.190.16564.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.110.91%0.01ขาย76.000K1.023B20.250.0573.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.110.91%0.01ขาย76.000K1.023B20.250.0573.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
21.500.47%0.10ซื้อ3.918M20.843B8.012.67179.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.500.47%0.10ซื้อ3.918M20.843B8.012.67179.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.950.00%0.00ซื้อ4.481M7.330B14.450.5524.00ผลิตพลังงานเอกชน
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.950.00%0.00ซื้อ4.481M7.330B14.450.5524.00ผลิตพลังงานเอกชน
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.621.64%0.01ขาย43.892M16.683B17.090.04310.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.621.64%0.01ขาย43.892M16.683B17.090.04310.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.480.00%0.00ขาย365.000K384.000M18.390.03354.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.480.00%0.00ขาย365.000K384.000M18.390.03354.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.800.00%0.00ซื้อ748.600K5.135B14.160.90155.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.800.00%0.00ซื้อ748.600K5.135B14.160.90155.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.54-0.44%-0.02ขาย8.749M38.304B9.090.501083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.54-0.44%-0.02ขาย8.749M38.304B9.090.501083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.543.25%0.08ขาย22.573M5.626B14.350.17138.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.543.25%0.08ขาย22.573M5.626B14.350.17138.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.30-0.75%-0.10ขาย5.583M53.466B18.130.74321.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.30-0.75%-0.10ขาย5.583M53.466B18.130.74321.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
6.60-0.75%-0.05ขาย4.006M25.436B10.150.66สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.60-0.75%-0.05ขาย4.006M25.436B10.150.66สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.400.00%0.00ขาย113.200K2.800B9.900.55อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.400.00%0.00ขาย113.200K2.800B9.900.55อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ