สาธารณูปโภค (ภาค)

57
หุ้น
2962.357B
เงินทุนของตลาด
9.483M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.10%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+1.07%
เปลี่ยนแปลง
+1.54%
ประสิทธิภาพ เดือน
+39.58%
ประสิทธิภาพ ปี
+30.64%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
18.400.00%0.00ขาย3.724M36.774B15.301.20ผลิตพลังงานเอกชน
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.400.00%0.00ขาย3.724M36.774B15.301.20ผลิตพลังงานเอกชน
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
37.500.67%0.25ซื้อ8.469M97.759B46.930.80671.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.500.67%0.25ซื้อ8.469M97.759B46.930.80671.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
19.500.52%0.10ขาย3.192M59.495B15.451.26913.00ผลิตพลังงานเอกชน
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.500.52%0.10ขาย3.192M59.495B15.451.26913.00ผลิตพลังงานเอกชน
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.302.44%0.15ขาย20.935M50.175B62.450.10260.00ผลิตพลังงานเอกชน
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.302.44%0.15ขาย20.935M50.175B62.450.10260.00ผลิตพลังงานเอกชน
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
48.250.52%0.25ขาย14.578M179.972B38.321.26218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.250.52%0.25ขาย14.578M179.972B38.321.26218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
12.904.88%0.60ซื้อ2.687M21.462B18.380.70161.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
12.904.88%0.60ซื้อ2.687M21.462B18.380.70161.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
334.000.60%2.00แนะนำให้ซื้อ669.000K175.839B16.0420.82776.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
334.000.60%2.00แนะนำให้ซื้อ669.000K175.839B16.0420.82776.00ผลิตพลังงานเอกชน
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.500.00%0.00ซื้อ29.500K130.926B16.455.44800.00ผลิตพลังงานเอกชน
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.500.00%0.00ซื้อ29.500K130.926B16.455.44800.00ผลิตพลังงานเอกชน
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
73.251.38%1.00แนะนำให้ซื้อ9.602M109.751B32.182.28ผลิตพลังงานเอกชน
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
73.251.38%1.00แนะนำให้ซื้อ9.602M109.751B32.182.28ผลิตพลังงานเอกชน
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
138.501.47%2.00ซื้อ13.676M295.462B63.482.18541.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
138.501.47%2.00ซื้อ13.676M295.462B63.482.18541.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.700.00%0.00ขาย1.500K810.000M13.820.20531.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.700.00%0.00ขาย1.500K810.000M13.820.20531.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.780.00%0.00ซื้อ36.114M5.365B58.960.01116.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.780.00%0.00ซื้อ36.114M5.365B58.960.01116.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
72.003.97%2.75ซื้อ13.226M104.400B17.324.16276.00ผลิตพลังงานเอกชน
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
72.003.97%2.75ซื้อ13.226M104.400B17.324.16276.00ผลิตพลังงานเอกชน
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.803.03%0.20แนะนำให้ซื้อ17.488M13.739B14.770.46312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.803.03%0.20แนะนำให้ซื้อ17.488M13.739B14.770.46312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.300.00%0.00ขาย3.800K390.000M22.420.06สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.300.00%0.00ขาย3.800K390.000M22.420.06สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.62-1.50%-0.04ขาย3.241M3.288B17.320.16675.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
4.000.00%0.00ขาย2003.820B19.320.21191.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.000.00%0.00ขาย2003.820B19.320.21191.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-0.72%-0.02ขาย242.100K3.288B17.320.16675.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-0.72%-0.02ขาย242.100K3.288B17.320.16675.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.110.00%0.00ขาย52.500K1.032B22.000.0573.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.110.00%0.00ขาย52.500K1.032B22.000.0573.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
19.201.59%0.30ซื้อ1.773M18.701B7.192.67118.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.201.59%0.30ซื้อ1.773M18.701B7.192.67118.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.90-0.63%-0.05ขาย855.400K7.284B14.580.5424.00ผลิตพลังงานเอกชน
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.90-0.63%-0.05ขาย855.400K7.284B14.580.5424.00ผลิตพลังงานเอกชน
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.661.54%0.01ขาย40.766M18.051B17.540.04310.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.661.54%0.01ขาย40.766M18.051B17.540.04310.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.510.00%0.00ขาย478.100K408.000M34.930.01181.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.510.00%0.00ขาย478.100K408.000M34.930.01181.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.300.82%0.10ซื้อ4.176M4.935B13.610.9088.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.300.82%0.10ซื้อ4.176M4.935B13.610.9088.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-1.74%-0.10ขาย13.255M47.460B11.260.501024.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-1.74%-0.10ขาย13.255M47.460B11.260.501024.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.540.79%0.02ขาย1.732M5.809B14.810.17138.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.540.79%0.02ขาย1.732M5.809B14.810.17138.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
14.500.69%0.10ซื้อ6.433M57.855B19.620.74321.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.500.69%0.10ซื้อ6.433M57.855B19.620.74321.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
6.650.00%0.00ซื้อ12.323M25.436B10.150.66สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.650.00%0.00ซื้อ12.323M25.436B10.150.66สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.050.00%0.00ขาย308.600K3.137B11.100.55อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.050.00%0.00ขาย308.600K3.137B11.100.55อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ