สาธารณูปโภค (ภาค)

62
หุ้น
3397.398B
เงินทุนของตลาด
13.692M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.16%
เปลี่ยนแปลง
+66.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.95%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
3.66-1.08%-0.04ขาย18.483M37.651B29.550.13การผลิตพลังงานทางเลือก
ACE.F ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY FOREIGN
3.54136.00%2.0450046.730.13การผลิตพลังงานทางเลือก
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.66-1.08%-0.04ขาย18.483M37.651B29.550.13การผลิตพลังงานทางเลือก
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
13.400.00%0.00ขาย2.521M35.936B16.520.82การผลิตพลังงานทางเลือก
BCPG.F BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
13.30-0.75%-0.10ขาย1.000M35.936B16.770.82การผลิตพลังงานทางเลือก
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.400.00%0.00ขาย2.521M35.936B16.520.82การผลิตพลังงานทางเลือก
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
41.75-1.76%-0.75แนะนำให้ขาย5.831M112.748B46.100.92สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.75-1.76%-0.75แนะนำให้ขาย5.831M112.748B46.100.92สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
18.10-1.09%-0.20ขาย2.921M56.139B14.831.23สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.10-1.09%-0.20ขาย2.921M56.139B14.831.23สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-0.89%-0.05ขาย11.887M45.525B53.030.11สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-0.89%-0.05ขาย11.887M45.525B52.980.11สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
59.00-1.26%-0.75ขาย11.082M223.800B43.151.38การผลิตพลังงานทางเลือก
EA.F ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
59.5032.22%14.50แนะนำให้ซื้อ32.000K223.800B42.971.38การผลิตพลังงานทางเลือก
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
59.00-1.26%-0.75ขาย11.082M223.800B43.151.38การผลิตพลังงานทางเลือก
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
9.95-1.49%-0.15ขาย2.536M16.637B20.480.49สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
9.95-1.49%-0.15ขาย2.536M16.637B20.480.49สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
173.00-1.42%-2.50แนะนำให้ขาย1.540M95.027B9.4918.49สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGCO.F ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY FOREIGN
185.504.80%8.50ซื้อ10095.027B10.0418.49สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
173.00-1.42%-2.50แนะนำให้ขาย1.540M95.027B9.4918.49สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ETC EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY
3.12-1.27%-0.04ขาย14.008M7.123B32.640.10สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ETC.R EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.12-1.27%-0.04ขาย14.008Mสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
72.75-1.69%-1.25ขาย10.495M210.070B26.41สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
72.75-1.69%-1.25ขาย10.495M210.070B26.41สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
33.25-0.75%-0.25แนะนำให้ขาย4.707M395.994B59.740.56สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.25-0.75%-0.25แนะนำให้ขาย4.707M395.994B59.740.56สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PRIME PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-3.67%-0.08แนะนำให้ขาย8.956M9.530B31.410.07สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PRIME.R PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-3.67%-0.08แนะนำให้ขาย8.956M9.530B31.410.07สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
2.860.70%0.02ซื้อ95.665M6.689B-0.40สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
2.860.70%0.02ซื้อ95.665M6.689B-0.40สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
45.50-3.19%-1.50แนะนำให้ขาย28.182M75.037B9.724.84สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.75-2.66%-1.25แนะนำให้ขาย28.184M75.037B9.724.84สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
4.10-0.97%-0.04ขาย6.800K3.954B24.560.17สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.10-0.97%-0.04ขาย6.800K3.954B752.730.01สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00-1.32%-0.04ซื้อ4.541M3.744B179.880.02ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.00-1.32%-0.04ซื้อ4.541M3.744B178.820.02ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
SGP SIAMGAS AND PETROCHEMICALS
11.50-0.86%-0.10ขาย5.222M21.319B7.331.58ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
SGP.R SIAMGAS AND PETROCHEMICALS NON-VOTING
11.50-0.86%-0.10ขาย5.222M21.319B7.331.58ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-4.40%-0.07ขาย3.447M865.158M-0.97การผลิตพลังงานทางเลือก
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-4.40%-0.07ขาย3.447M865.158M-0.97การผลิตพลังงานทางเลือก
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
18.70-0.00%-0.00ขาย1.109M18.408B6.852.73การผลิตพลังงานทางเลือก
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.70-0.00%-0.00ขาย1.109M18.408B6.852.73การผลิตพลังงานทางเลือก
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
12.50-1.57%-0.20ขาย2.402M13.083B18.340.69การผลิตพลังงานทางเลือก
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.50-1.57%-0.20ขาย2.402M13.083B18.340.69การผลิตพลังงานทางเลือก
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.93-1.06%-0.01ขาย398.191M25.982B17.800.05สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.93-1.06%-0.01ขาย398.191M25.982B17.800.05สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SUSCO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18-0.63%-0.02ขาย1.007M3.520B9.590.33ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
SUSCO.R SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.18-0.63%-0.02ขาย1.007M3.520B9.590.33ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.00-0.83%-0.10ขาย757.500K4.975B22.830.53การผลิตพลังงานทางเลือก
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.00-0.83%-0.10ขาย757.500K4.975B22.830.53การผลิตพลังงานทางเลือก
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.360.00%0.00ขาย10.143M36.960B7.960.55สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.360.00%0.00ขาย10.143M36.960B7.960.55สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.020.67%0.02ซื้อ14.541M6.353B10.290.29การผลิตพลังงานทางเลือก
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.020.67%0.02ซื้อ14.541M6.353B10.290.29การผลิตพลังงานทางเลือก
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
11.70-0.85%-0.10แนะนำให้ขาย2.571M47.481B15.610.76สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TTW.F TTW PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.700.00%0.00ขาย50047.481B15.480.76สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.70-0.85%-0.10แนะนำให้ขาย2.571M47.481B15.610.76สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
4.28-0.47%-0.02ขาย6.632M16.601Bสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.28-0.47%-0.02ขาย6.632M16.601B18.270.24สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter