บริการด้านสิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
9.204B
เงินทุนของตลาด
12.807M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.74%
เปลี่ยนแปลง
−3.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+74.17%
ประสิทธิภาพ ปี
+65.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-2.48%-0.05ขาย579.200K824.160M13.170.15
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-2.48%-0.05ขาย579.200K824.160M13.170.15
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.680.00%0.00ขาย4.088M2.644B-0.06
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.680.00%0.00ขาย4.088M2.644B-0.06
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
1.013.06%0.03ขาย1.740M1.134B-0.03
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
1.013.06%0.03ขาย1.740M1.134B-0.03
โหลดเพิ่ม