อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม (อุตสาหกรรม)

32
หุ้น
242.637B
เงินทุนของตลาด
3.094M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.55%
เปลี่ยนแปลง
+2.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AAIASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PCL
3.88 THB−2.02%39.16M1.498.245B THB15.950.24 THB6.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AAI.RASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
3.88 THB−2.02%39.16M1.4915.950.24 THB6.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APUREAGRIPURE HOLDINGS PCL
4.60 THB+0.44%115.302K0.164.277B THB15.310.30 THB+4.16%4.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APURE.RAGRIPURE HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
4.60 THB+0.44%115.3K0.164.277B THB15.310.30 THB+4.16%4.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CMCHIANGMAI FROZEN FOOD CO
2.16 THB+1.89%20.1K0.18823.275M THB16.860.13 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CM.RCHIANGMAI FROZEN FOOD CO NON-VOTING
DR
2.16 THB+1.89%20.1K0.18823.275M THB16.860.13 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CVCLOVER POWER PCL
0.49 THB0.00%6.689M1.511.882B THB−0.13 THB−295.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CV.RCLOVER POWER PCL NON-VOTING
DR
0.49 THB0.00%6.689M1.511.882B THB−0.13 THB−295.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LSTLAM SOON(THAILAND)
4.90 THB−0.41%27.13K0.454.018B THB7.370.66 THB+23.77%3.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LST.RLAM SOON(THAILAND) NON-VOTING
DR
4.90 THB−0.41%27.1K0.454.018B THB7.370.66 THB+23.77%3.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MALEEMALEE GROUP PCL
9.45 THB−1.05%8.015M0.875.157B THB−0.17 THB+47.60%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MALEE.RMALEE GROUP PCL NON-VOTING
DR
9.45 THB−1.05%8.015M0.875.157B THB−0.17 THB+47.60%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NSLNSL FOODS PCL
18.6 THB−1.59%198.932K0.395.58B THB18.071.03 THB+17.04%3.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
NSL.RNSL FOODS PCL NON-VOTING
DR
18.6 THB−1.59%198.9K0.395.58B THB18.071.03 THB+17.04%3.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NTSCNUTRITION SC PCL
14.0 THB+2.94%9150.041.4B THB22.830.61 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NTSC.RNUTRITION SC PCL NON-VOTING
DR
14.0 THB+2.94%9000.0422.830.61 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PBPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO
69.75 THB−0.36%1.051K0.3331.388B THB18.653.74 THB+1.56%2.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PB.RPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO NON-VOTING
DR
69.75 THB−0.36%1K0.3131.388B THB18.653.74 THB+1.56%2.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RBFR&B FOOD SUPPLY PCL
13.3 THB0.00%3.194M0.5826.6B THB44.080.30 THB+22.69%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
RBF.RR&B FOOD SUPPLY PCL NON-VOTING
DR
13.3 THB0.00%3.194M0.5826.6B THB44.080.30 THB+22.69%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SNNPSRINANAPORN MARKETING PCL
16.3 THB+0.62%1.95M0.6415.648B THB25.110.65 THB+28.73%2.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SNNP.RSRINANAPORN MARKETING PCL NON-VOTING
DR
16.3 THB+0.62%1.95M0.6415.648B THB25.110.65 THB+28.73%2.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SUNSUNSWEET PCL
4.74 THB−1.66%602.563K0.333.057B THB11.070.43 THB+79.00%4.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SUN.RSUNSWEET PCL NON-VOTING
DR
4.74 THB−1.66%602.5K0.333.057B THB11.070.43 THB+79.00%4.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TACCTAC CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.30 THB0.00%465.491K0.772.614B THB13.580.32 THB−22.55%8.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TACC.RTAC CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.30 THB0.00%465.3K0.772.614B THB13.580.32 THB−22.53%8.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TWPCTHAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82 THB+0.53%138.63K0.633.363B THB44.160.09 THB−77.67%5.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TWPC.RTHAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.82 THB+0.53%138.6K0.633.363B THB44.160.09 THB−77.67%5.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VPOVICHITBHAN PALMOIL PUBLIC CO LTD
0.66 THB−2.94%1.068M1.73620.4M THB−0.09 THB−309.24%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VPO.RVICHITBHAN PALMOIL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.66 THB−2.94%1.068M1.73620.4M THB−0.09 THB−309.24%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
XOEXOTIC FOOD PC
27.00 THB−3.57%3.364M1.6911.469B THB18.001.50 THB+76.32%2.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
XO.REXOTIC FOOD PC NON-VOTING
DR
27.00 THB−3.57%3.364M1.6911.469B THB18.001.50 THB+76.32%2.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร