บริษัทไทย companies operating in one industry: ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง GRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL NON-VOTING ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
173.495 B THB31.75 THB−3.79%38.437 M3.4049.890.64 THB+23.84%1.52%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
MINT.RMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
173.495 B THB31.75 THB−3.79%38.436 M3.4049.890.64 THB+23.84%1.52%บริการผู้บริโภค
EERWERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD
21.933 B THB4.70 THB−2.89%16.807 M1.4329.410.16 THB1.45%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
EERW.RERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
21.933 B THB4.70 THB−2.89%16.807 M1.4329.410.16 THB1.45%บริการผู้บริโภค
SHRS HOTELS AND RESORTS PCL
9.272 B THB2.46 THB−4.65%17.529 M1.67102.500.02 THB+500.00%0.58%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SHR.RS HOTELS AND RESORTS PCL NON-VOTING
DR
9.272 B THB2.46 THB−4.65%17.529 M1.67102.070.02 THB+502.50%0.58%บริการผู้บริโภค
DDUSIT.RDUSIT THANI PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
8.199 B THB9.50 THB−2.06%315.7 K0.60−0.71 THB−19.59%0.00%บริการผู้บริโภค
DDUSITDUSIT THANI PUBLIC COMPANY
8.199 B THB9.50 THB−2.06%315.717 K0.60−0.71 THB−19.59%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
LLRH.RLAGUNA RESORTS & HOTELS NON-VOTING
DR
6.876 B THB41.50 THB+0.61%6.2 K1.0518.822.21 THB+5077.46%0.00%บริการผู้บริโภค
LLRHLAGUNA RESORTS & HOTELS
6.876 B THB41.50 THB+0.61%6.2 K1.0518.822.21 THB+5077.46%0.00%บริการผู้บริโภค
SSHANGSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
6.403 B THB48.25 THB−2.03%4020.4045.461.06 THB0.00%บริการผู้บริโภค
SSHANG.RSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK NON-VOTING
DR
6.403 B THB48.25 THB−2.03%4000.4045.461.06 THB0.00%บริการผู้บริโภค
OOHTL.ROHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.311 B THB418 THB−2.34%3000.7522.7518.38 THB+214.54%0.00%บริการผู้บริโภค
OOHTLOHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.311 B THB418 THB−2.34%3000.7422.7518.38 THB+214.54%0.00%บริการผู้บริโภค
BBEYONDBOUND AND BEYOND PCL
2.845 B THB10.00 THB+1.52%894.151 K2.2718.900.53 THB0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BBEYOND.RBOUND AND BEYOND PCL NON-VOTING
DR
2.845 B THB10.00 THB+1.52%894.1 K2.2718.900.53 THB0.00%บริการผู้บริโภค
RABBIT.RRABBIT HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
2.778 B THB0.39 THB−2.50%22.033 M0.46−0.65 THB+21.74%0.00%บริการผู้บริโภค
RABBITRABBIT HOLDINGS PCL
2.778 B THB0.39 THB−2.50%22.034 M0.46−0.65 THB+21.74%0.00%บริการผู้บริโภค
RROH.RROYAL ORCHID(THAI) NON-VOTING
DR
2.347 B THB2.46 THB−1.60%2.5 K0.38−0.05 THB+61.22%0.00%บริการผู้บริโภค
RROHROYAL ORCHID(THAI)
2.347 B THB2.46 THB−1.60%2.503 K0.37−0.05 THB+61.22%0.00%บริการผู้บริโภค
VRANDA.RVERANDA RESORT PCL NON-VOTING
DR
1.79 B THB5.60 THB0.00%71.2 K0.93−0.44 THB−12680.00%0.00%บริการผู้บริโภค
VRANDAVERANDA RESORT PCL
1.79 B THB5.60 THB0.00%71.2 K0.93−0.44 THB−12680.00%0.00%บริการผู้บริโภค
GGRAND.RGRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL NON-VOTING
DR
1.3 B THB0.15 THB+7.14%865.8 K0.68−0.08 THB+25.92%0.00%บริการผู้บริโภค
GGRANDGRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL
1.3 B THB0.15 THB+7.14%865.8 K0.68−0.08 THB+25.92%0.00%บริการผู้บริโภค
MMANRIN.RMANDARIN HOTEL CO NON-VOTING
DR
874.431 M THB33.50 THB+3.08%2000.0325.991.29 THB0.00%บริการผู้บริโภค
MMANRINMANDARIN HOTEL CO
874.431 M THB33.50 THB+3.08%2000.0325.991.29 THB0.00%บริการผู้บริโภค
BBCBOUTIQUE CORPORATION PCL
678.878 M THB1.19 THB0.00%6 K0.04−0.34 THB−243.00%0.00%บริการผู้บริโภค
BBC.RBOUTIQUE CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
678.878 M THB1.19 THB0.00%6 K0.04−0.34 THB−243.00%0.00%บริการผู้บริโภค