ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ (อุตสาหกรรม)

28
หุ้น
518.757B
เงินทุนของตลาด
16.483M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.89%
เปลี่ยนแปลง
−11.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+19.21%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.650.00%0.00ขาย7.400K41810.001.808B
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.650.00%0.00ขาย7.400K41810.001.808B
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.630.62%0.01ซื้อ548.500K894055.00811.200M-0.38
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.630.62%0.01ซื้อ548.500K894055.00811.200M-0.38
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
33.25-1.48%-0.50ขาย805.500K26782875.0046.237B-2.41
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.25-1.48%-0.50ขาย805.500K26782875.0046.237B-2.41
DUSIT DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.650.52%0.05ขาย124.600K1202390.008.157B-0.87
DUSIT.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.650.52%0.05ขาย124.600K1202390.008.157B-0.87
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.04-0.65%-0.02ขาย1.176M3575040.0014.138B-0.54
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.04-0.65%-0.02ขาย1.176M3575040.0014.138B-0.54
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.530.00%0.00ขาย6.634M3516179.001.916B-0.35
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.530.00%0.00ขาย6.634M3516179.001.916B-0.35
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
27.750.00%0.00ขาย3008325.004.625B-5.34
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.750.00%0.00ขาย3008325.004.625B-4.63
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
21.70-2.25%-0.50มีแรงขายรุนแรง13.300K288610.01597.304M-1.64
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.70-2.25%-0.50มีแรงขายรุนแรง13.300K288610.01597.304M-1.64
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
28.75-0.86%-0.25ขาย4.480M128805750.00151.854B-3.62
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.75-0.86%-0.25ขาย4.480M128805750.00151.854B-3.62
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
327.00-1.21%-4.00มีแรงขายรุนแรง20065400.004.937B-39.28
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
327.00-1.21%-4.00มีแรงขายรุนแรง20065400.004.937B-39.28
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
32.250.00%0.00ขาย3009675.003.023B-2.23
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
32.250.00%0.00ขาย3009675.003.023B-2.23
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.25-3.38%-2.00ขาย20011450.007.735B-8.66
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.25-3.38%-2.00ขาย20011450.007.735B-8.66
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.22-0.62%-0.02ขาย1.572M5061196.0011.572B-0.66
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.22-0.62%-0.02ขาย1.572M5061196.0011.572B-0.66
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.150.00%0.00ขาย26.600K163590.001.966B-0.35
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.150.00%0.00ขาย26.600K163590.001.966B-0.35
โหลดเพิ่ม