สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

34
หุ้น
2575.976B
เงินทุนของตลาด
10.264M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.66%
เปลี่ยนแปลง
−2.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.14%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BGRIMB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
40.25THB0.00%0.00THB
ปานกลาง
6.535M263.036M104.928BTHB−0.35THB
BGRIM.RB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
40.25THB0.00%0.00THB
ปานกลาง
6.535M263.022M104.928BTHB−0.35THB
BPPBANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
17.3THB−1.14%−0.2THB
มีแรงซื้อ
1.222M21.138M53.335BTHB8.482.06THB
BPP.RBANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
17.3THB−1.14%−0.2THB
มีแรงซื้อ
1.222M21.135M53.335BTHB8.482.06THB
CKPCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.52THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
9.622M43.492M36.745BTHB14.780.31THB
CKP.RCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.52THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
9.622M43.491M36.745BTHB14.780.31THB
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
174.0THB−0.57%−1.0THB
มีแรงขาย
1.115M194.06M92.131BTHB23.747.37THB1.129K
EGCO.RELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
174.0THB−0.57%−1.0THB
มีแรงขาย
1.115M193.993M92.131BTHB23.747.37THB1.129K
ETCEARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY
4.48THB1.82%0.08THB
มีแรงซื้อ
14.328M64.189M9.856BTHB54.930.08THB
ETC.REARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
4.48THB1.82%0.08THB
มีแรงซื้อ
14.328M64.189M9.856BTHB
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
68.75THB−1.08%−0.75THB
มีแรงขาย
4.208M289.333M195.971BTHB78.510.89THB
GPSC.RGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
68.75THB−1.08%−0.75THB
มีแรงขาย
4.207M289.252M195.971BTHB78.510.89THB
GREENGREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.17THB−1.68%−0.02THB
มีแรงขาย
124.428K145.581K973.449MTHB−0.04THB
GREEN.RGREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.17THB−1.68%−0.02THB
มีแรงขาย
124.4K145.548K973.449MTHB−0.04THB
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
53.75THB−0.46%−0.25THB
ปานกลาง
14.685M789.321M633.59BTHB69.970.77THB
GULF.RGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
53.75THB−0.46%−0.25THB
ปานกลาง
14.684M789.27M633.59BTHB69.970.77THB
METAMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32THB3.23%0.01THB
มีแรงขาย
2.579M825.408K665.414MTHB−0.04THB
META.RMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.32THB3.23%0.01THB
มีแรงขาย
2.579M825.408K665.414MTHB−0.04THB
PSTCPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES
1.68THB−1.18%−0.02THB
มีแรงขาย
1.919M3.223M4.032BTHB−0.36THB
PSTC.RPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
DR
1.68THB−1.18%−0.02THB
มีแรงขาย
1.919M3.223M4.032BTHB−0.36THB
RATCHRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
42.25THB−2.31%−1.00THB
มีแรงขาย
7.717M326.026M94.069BTHB9.814.41THB
RATCH.RRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
42.25THB−2.31%−1.00THB
มีแรงขาย
7.715M325.959M94.069BTHB9.814.41THB
SCGSAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
4.74THB−0.42%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
19.576K92.79K5.539BTHB−0.19THB
SCG.RSAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
4.74THB−0.42%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
19.5K92.43K5.539BTHB−0.19THB
SKESAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74THB0.00%0.00THB
ปานกลาง
228.316K168.954K825.84MTHB47.440.02THB
SKE.RSAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.74THB0.00%0.00THB
ปานกลาง
228.3K168.942K825.84MTHB47.440.02THB
SUPERSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.63THB−1.56%−0.01THB
มีแรงขาย
47.279M29.785M17.504BTHB17.490.04THB
SUPER.RSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
0.63THB−1.56%−0.01THB
มีแรงขาย
47.278M29.785M17.504BTHB17.530.04THB
TPCHTPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
7.75THB−1.90%−0.15THB
มีแรงซื้อ
782.104K6.061M3.169BTHB42.310.19THB
TPCH.RTPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
7.75THB−1.90%−0.15THB
มีแรงซื้อ
782.1K6.061M3.169BTHB42.310.19THB
TPIPPTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.50THB0.57%0.02THB
มีแรงซื้อ
5.523M19.331M29.232BTHB9.000.39THB1.142K
TPIPP.RTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.50THB0.57%0.02THB
มีแรงซื้อ
5.522M19.328M29.232BTHB9.000.39THB1.142K
TSETHAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.54THB−0.78%−0.02THB
มีแรงซื้อ
3.006M7.636M5.421BTHB10.220.25THB
TSE.RTHAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.54THB−0.78%−0.02THB
มีแรงซื้อ
3.006M7.635M5.421BTHB10.220.25THB