สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

30
หุ้น
2316.574B
เงินทุนของตลาด
11.921M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.19%
เปลี่ยนแปลง
+1.61%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.22%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
41.501.22%0.50ขาย1.698M106.883B42.610.96
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.501.22%0.50ขาย1.698M106.883B42.620.96
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
17.600.00%0.00ขาย1.171M53.698B12.751.38
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.600.00%0.00ขาย1.171M53.698B12.751.38
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.200.97%0.05ขาย2.852M41.053B25.210.20
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.200.97%0.05ขาย2.852M41.053B25.210.20
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
178.500.56%1.00ซื้อ319.200K93.711B15.1511.71
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
178.500.56%1.00ซื้อ319.200K93.711B15.1511.71
ETC EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY
2.660.76%0.02ขาย10.280M5.779B26.750.10
ETC.R EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.660.76%0.02ขาย10.280M
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
77.000.65%0.50ซื้อ4.771M215.709B25.962.95
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.000.65%0.50ซื้อ4.771M215.709B25.962.95
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.982.59%0.05ซื้อ6.404M1.579B27.650.07
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.982.59%0.05ซื้อ6.404M1.579B27.650.07
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
42.500.00%0.00ซื้อ10.139M498.659B83.930.51
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.500.00%0.00ซื้อ10.139M498.659B83.930.51
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
6.400.79%0.05ขาย432.200K2.972B9.410.68
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.400.79%0.05ขาย432.200K2.972B21.100.30
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.601.69%0.01ขาย1.215M752.331M
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.601.69%0.01ขาย1.215M752.331M
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
2.68-0.74%-0.02ซื้อ5.201M6.404B48.040.06
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02ซื้อ5.201M6.404B48.040.06
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
46.000.00%0.00ซื้อ3.629M67.062B8.275.56
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.000.00%0.00ซื้อ3.629M67.062B8.275.56
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
5.250.00%0.00ซื้อ8.700K4.918B28.880.18
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.250.00%0.00ซื้อ8.700K4.918B134.960.04
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.950.00%0.00ซื้อ26.279M25.708B12.960.07
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.950.00%0.00ซื้อ26.279M25.708B12.960.07
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.00%0.00ขาย8.852M35.616B7.720.55
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.00%0.00ขาย8.852M35.616B7.710.55
โหลดเพิ่ม