เครื่องจักรอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

22
หุ้น
28.002B
เงินทุนของตลาด
6.610M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.13%
เปลี่ยนแปลง
+8.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.79%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.973.19%0.03ซื้อ1.423M1380019.97710.640M-0.15
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.973.19%0.03ซื้อ1.423M1380019.00710.640M-0.15
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.812.84%0.05ซื้อ6.194M11211561.73994.651M25.580.07
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.812.84%0.05ซื้อ6.194M11211502.00994.651M25.540.07
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.813.85%0.03ซื้อ492.300K398763.00748.800M-0.05
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.813.85%0.03ซื้อ492.300K398763.00748.800M-0.05
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.603.45%0.02ซื้อ125.100K75060.00870.000M-0.39
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.603.45%0.02ซื้อ125.100K75060.00870.000M-0.39
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.61-3.17%-0.02ซื้อ26.160M15957905.001.558B-0.01
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.61-3.17%-0.02ซื้อ26.160M15957844.001.558B-0.01
PACO PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES
2.42-0.82%-0.02ขาย480.223K1162139.662.440B25.440.10
PACO.R PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES NON-VOTING
2.42-0.82%-0.02ขาย480.200K1162084.00
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-1.01%-0.02มีแรงขายรุนแรง858.116K1690488.521.036B20.160.10
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-1.01%-0.02มีแรงขายรุนแรง858.100K1690457.001.036B20.180.10
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.352.27%0.03ซื้อ867.806K1171538.10605.581M-0.06
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.352.27%0.03ซื้อ867.800K1171530.00605.581M-0.06
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.707.55%0.40มีแรงซื้อรุนแรง5.169M29463699.002.899B158.680.03
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.707.55%0.40มีแรงซื้อรุนแรง5.169M29463300.002.899B158.680.03
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.931.58%0.03ซื้อ491.001K947631.931.084B-0.09
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.931.58%0.03ซื้อ490.900K947437.001.084B-0.09
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43-2.05%-0.03ขาย5.321M7608758.302.027B24.870.06
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.43-2.05%-0.03ขาย5.321M7608744.002.027B24.870.06
โหลดเพิ่ม