สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
42.857B
เงินทุนของตลาด
43.511K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.63%
เปลี่ยนแปลง
+0.72%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.15%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AMARINAMARIN CORPORATIONS PCL
4.04 THB0.00%17.101K1.234.033B THB13.070.31 THB−35.29%7.18%บริการผู้บริโภค
AMARIN.RAMARIN CORPORATIONS PCL NON-VOTING
DR
4.04 THB0.00%17.1K1.234.033B THB13.070.31 THB−35.29%7.18%บริการผู้บริโภค
MEBMEB CORPORATION PUBLIC COMPANY
32.50 THB+2.36%177.509K0.669.525B THB15.362.12 THB0.16%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
MEB.RMEB CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
32.50 THB+2.36%177.5K0.6615.362.12 THB0.16%บริการผู้บริโภค
SE-EDSE-EDUCATION
2.28 THB+2.70%5.5K0.05870.117M THB34.700.07 THB0.00%บริการผู้บริโภค
SE-ED.RSE-EDUCATION NON-VOTING
DR
2.28 THB+2.70%5.5K0.05870.117M THB34.700.07 THB0.00%บริการผู้บริโภค
TURTLESUPER TURTLE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40 THB0.00%1.15K0.4311.763B THB−0.16 THB−15.32%0.00%บริการผู้บริโภค
TURTLE.RSUPER TURTLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
7.40 THB0.00%1.1K0.4111.763B THB−0.16 THB−15.32%0.00%บริการผู้บริโภค