ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
147.827B
เงินทุนของตลาด
12.872M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.06%
เปลี่ยนแปลง
−11.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
−35.36%
ประสิทธิภาพ ปี
−36.76%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
COM7COM7 PUBLIC CO LTD
22.4 THB−2.18%16.622M0.8254.96B THB17.261.30 THB+2.48%3.28%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
COM7.RCOM7 PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
22.4 THB−2.18%16.619M0.8254.96B THB17.261.30 THB+2.48%3.28%การค้าปลีก
ITIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.32 THB+1.22%54.1K0.101.202B THB−0.00 THB−101.02%0.00%การค้าปลีก
IT.RIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.32 THB+1.22%54.1K0.101.202B THB−0.00 THB−101.02%0.00%การค้าปลีก
ITTHIITTHIRIT NICE CORPORATION PCL
1.24 THB−1.59%196.9K0.98340.2M THB0.00%การค้าปลีก
ITTHI.RITTHIRIT NICE CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.24 THB−1.59%196.9K0.980.00%การค้าปลีก
NEXNEX POINT PCL
10.3 THB−1.90%2.154M0.4717.582B THB21.770.47 THB0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
NEX.RNEX POINT PCL NON-VOTING
DR
10.3 THB−1.90%2.154M0.4717.582B THB21.770.47 THB0.00%การค้าปลีก