บริการทางการแพทย์/พยาบาล (อุตสาหกรรม)

14
หุ้น
165.876B
เงินทุนของตลาด
590.352K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.71%
เปลี่ยนแปลง
−1.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+42.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.29%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DDENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.00 THB0.00%0.00 THB
มีแรงขาย
457.301K2.744M1.857B THB31.380.19 THB
D.RDENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
6.00 THB0.00%0.00 THB
มีแรงขาย
457.3K2.744M1.857B THB31.400.19 THB
KDHTHONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
95.00 THB0.26%0.25 THB
ปานกลาง
1K95K1.837B THB22.664.18 THB
KDH.RTHONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
95.00 THB0.26%0.25 THB
ปานกลาง
1K95K1.837B THB22.664.18 THB
KLINIQTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY
38.50 THB−2.53%−1.00 THB
มีแรงขาย
3.871M149.034M8.855B THB42.290.93 THB
KLINIQ.RTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
38.50 THB−2.53%−1.00 THB
มีแรงขาย
3.871M149.03M42.290.93 THB
KTMSKT MEDICAL SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.00 THB1.01%0.04 THB
มีแรงขายรุนแรง
424.4K1.698M1.242B THB
KTMS.RKT MEDICAL SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.00 THB1.01%0.04 THB
มีแรงขายรุนแรง
424.4K1.698M
LDCLDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96 THB3.23%0.03 THB
มีแรงขาย
779.312K748.14K576M THB12.400.08 THB
LDC.RLDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.96 THB3.23%0.03 THB
มีแรงขาย
779.3K748.128K576M THB12.380.08 THB
MASTERMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
80.25 THB−2.73%−2.25 THB
มีแรงขาย
1.131M90.796M20.04B THB
MASTER.RMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
80.25 THB−2.73%−2.25 THB
มีแรงขาย
1.131M90.755M
RAMRAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
53.25 THB0.95%0.50 THB
มีแรงขาย
27.607K1.47M63.6B THB30.311.74 THB
RAM.RRAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
53.25 THB0.95%0.50 THB
มีแรงขาย
27.6K1.47M63.6B THB30.311.74 THB