บริษัทไทย companies operating in one industry: บริการทางการแพทย์/พยาบาล

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการทางการแพทย์/พยาบาล รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น THONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง KT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
37.2 B THB30.50 THB−1.61%169.714 K2.1823.591.29 THB−25.72%2.90%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
RAM.RRAMKAMHAENG HOSPITAL CO NON-VOTING
DR
37.2 B THB30.50 THB−1.61%169.5 K2.1823.591.29 THB−25.72%2.90%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MMASTERMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
19.008 B THB60.75 THB−3.57%1.335 M1.0442.671.42 THB+42.75%0.04%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
KKLINIQTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL
8.69 B THB38.75 THB−1.90%1.154 M2.2629.541.31 THB+40.46%2.66%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SSAFESAFE FERTILITY GROUP PCL
6.14 B THB19.9 THB−1.49%2.598 M2.8729.970.66 THB0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
GGFCGENESIS FERTILITY CENTER PCL
2.332 B THB10.3 THB−2.83%1.549 M2.272.64%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KKDHTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD
1.769 B THB91.00 THB−0.27%4.2 K1.7516.715.45 THB+30.28%2.19%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KKDH.RTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING
DR
1.769 B THB91.00 THB−0.27%4.2 K1.7616.715.45 THB+30.28%2.19%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DD.RDENTAL CORPORATION NON-VOTING
DR
1.273 B THB3.64 THB−2.15%662.7 K1.6517.480.21 THB+23.41%2.50%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DDDENTAL CORPORATION
1.273 B THB3.64 THB−2.15%662.729 K1.6517.480.21 THB+23.41%2.50%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KKTMSKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD
696 M THB2.42 THB+4.31%347.425 K1.0851.050.05 THB−78.77%1.41%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LLDCLDC DENTAL PUBLIC CO LTD
348 M THB0.58 THB0.00%281.9 K0.4020.350.03 THB−62.00%1.90%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LLDC.RLDC DENTAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
348 M THB0.58 THB0.00%281.9 K0.4020.350.03 THB−62.05%1.90%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KKTMS.RKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD NON-VOTING
DR
2.42 THB+4.31%347.4 K1.08บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TTRP.RAESTHETIC CONNECT PCL NON-VOTING
DR
12.6 THB−3.08%1.057 M0.77บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MMASTER.RMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
60.75 THB−3.57%1.335 M1.0442.671.42 THB+42.75%0.04%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TTRPAESTHETIC CONNECT PCL
12.6 THB−3.08%1.057 M0.77บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
GGFC.RGENESIS FERTILITY CENTER PCL NON-VOTING
DR
10.3 THB−2.83%1.549 M2.272.64%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KKLINIQ.RTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL NON-VOTING
DR
38.75 THB−1.90%1.154 M2.2629.541.31 THB+40.46%2.66%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SSAFE.RSAFE FERTILITY GROUP PCL NON-VOTING
DR
19.9 THB−1.49%2.598 M2.8729.970.66 THB0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ