อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
41.273B
เงินทุนของตลาด
1.029M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.45%
เปลี่ยนแปลง
−10.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−42.87%
ประสิทธิภาพ ปี
−36.63%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FORTHFORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD
20.1 THB−0.50%1.12M0.5518.895B THB26.600.76 THB−12.16%3.07%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
FORTH.RFORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
20.1 THB−0.50%1.12M0.5518.895B THB26.600.76 THB−12.16%3.07%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PCCPRECISE CORPORATION PCL
2.84 THB0.00%40.501K0.163.484B THB10.940.26 THB7.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PCC.RPRECISE CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
2.84 THB0.00%40.5K0.1610.940.26 THB7.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์