บริษัทไทย companies operating in one industry: Construction Materials

The list below has บริษัทไทย that operate under the same industry, Construction Materials. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CCPCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO
0.37 THB0.00%7.741M0.601.024B THB12.330.03 THB+1478.95%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CCP.RCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
0.37 THB0.00%7.741M0.601.024B THB12.370.03 THB+1473.68%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMANCHEMEMAN PCL
1.95 THB+1.04%136.101K0.961.872B THB11.320.17 THB+19.16%2.05%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMAN.RCHEMEMAN PCL NON-VOTING
DR
1.95 THB+1.04%136.1K0.961.872B THB11.320.17 THB+19.16%2.05%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CPANELCPANEL PCL
6.85 THB0.00%13.201K0.231.118B THB19.090.36 THB−12.23%2.48%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CPANEL.RCPANEL PCL NON-VOTING
DR
6.85 THB0.00%13.2K0.231.118B THB19.090.36 THB−12.23%2.48%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DCONDCON PRODUCTS PCL
0.51 THB−1.92%5.398M0.472.747B THB13.560.04 THB+49.80%2.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DCON.RDCON PRODUCTS PCL NON-VOTING
DR
0.51 THB−1.92%5.398M0.472.747B THB13.560.04 THB+49.80%2.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DRTDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL
8.25 THB−1.20%120.948K0.537.054B THB11.060.75 THB+1.90%6.30%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DRT.RDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL NON-VOTING
DR
8.25 THB−1.20%120.8K0.537.054B THB11.060.75 THB+1.90%6.30%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GELGENERAL ENGINEERING
0.21 THB0.00%839.3K0.381.809B THB−0.02 THB+33.48%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GEL.RGENERAL ENGINEERING NON-VOTING
DR
0.21 THB0.00%839.3K0.381.809B THB−0.02 THB+33.92%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Q-CONQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
15.9 THB0.00%1.096M0.856.36B THB8.311.91 THB+148.54%4.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Q-CON.RQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
DR
15.9 THB0.00%1.096M0.856.36B THB8.311.91 THB+148.53%4.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
134.0 THB−0.37%788.337K1.2839.932B THB41.973.19 THB−75.11%6.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
SCCC.RSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
134.0 THB−0.37%788K1.2839.932B THB41.973.19 THB−75.11%6.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCPSOUTHERN CONCRETE PILE CO
5.50 THB+0.92%41.1K0.991.503B THB14.840.37 THB+61.23%2.73%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCP.RSOUTHERN CONCRETE PILE CO NON-VOTING
DR
5.50 THB+0.92%41.1K0.991.503B THB14.840.37 THB+61.23%2.73%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SKSIRAKORN PCL
0.75 THB0.00%410.9K0.28345M THB10.000.08 THB+535.59%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SK.RSIRAKORN PCL NON-VOTING
DR
0.75 THB0.00%410.9K0.28345M THB10.000.08 THB+535.59%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMARTSMART CONCRETE PCL
1.23 THB−1.60%9.234M0.291.281B THB12.020.10 THB+173.53%2.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMART.RSMART CONCRETE PCL NON-VOTING
DR
1.23 THB−1.60%9.234M0.291.281B THB12.020.10 THB+173.53%2.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STCSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD
0.71 THB0.00%674.959K0.33403.28M THB42.010.02 THB+634.78%3.52%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STC.RSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD NON-VOTING
DR
0.71 THB0.00%674.9K0.33403.28M THB42.010.02 THB+634.78%3.52%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STECHSIAM TECHNIC CONCRETE PCL
1.71 THB+0.59%184.665K0.861.24B THB10.740.16 THB+45.26%1.52%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STECH.RSIAM TECHNIC CONCRETE PCL NON-VOTING
DR
1.71 THB+0.59%184.6K0.861.24B THBแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SUTHAGOLDEN LIME PCL
2.44 THB−3.94%10.2K0.80884.239M THB25.440.10 THB−67.07%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SUTHA.RGOLDEN LIME PCL NON-VOTING
DR
2.44 THB−3.94%10.2K0.80884.239M THB25.440.10 THB−67.07%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TASCOTIPCO ASPHALT
17.0 THB−0.58%7.327M1.2726.832B THB11.641.46 THB−2.58%8.82%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
TASCO.RTIPCO ASPHALT NON-VOTING
DR
17.0 THB−0.58%7.327M1.2726.832B THB11.641.46 THB−2.57%8.82%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TPIPLT.P.I.POLENE
1.41 THB0.00%2.15M1.0426.968B THB7.010.20 THB−50.84%7.09%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TPIPL.RT.P.I.POLENE NON-VOTING
DR
1.41 THB0.00%2.15M1.0426.968B THB7.010.20 THB−50.84%7.09%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YONGYONG CONCRETE PCL
2.12 THB0.00%2.38M1.831.442B THB11.340.19 THB−56.49%3.77%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YONG.RYONG CONCRETE PCL NON-VOTING
DR
2.12 THB0.00%2.38M1.8311.340.19 THB−56.49%3.77%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน