วัสดุสำหรับการก่อสร้าง (อุตสาหกรรม)

30
หุ้น
269.496B
เงินทุนของตลาด
9.570M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.22%
เปลี่ยนแปลง
+1.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+32.99%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.680.00%0.00ซื้อ22.474M1.882B32.850.02
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.680.00%0.00ซื้อ22.474M1.882B32.850.02
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.860.70%0.02ซื้อ6.157M2.726B-0.01
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.860.70%0.02ซื้อ6.157M2.726B-0.01
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-1.72%-0.01ซื้อ27.235M3.124B28.020.02
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-1.72%-0.01ซื้อ27.235M3.124B123.400.00
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
7.25-1.36%-0.10ขาย716.500K6.284B11.200.66
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.25-1.36%-0.10ขาย716.500K6.284B11.200.66
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.45-6.25%-0.03ซื้อ102.074M2.591B-0.01
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.45-6.25%-0.03ซื้อ102.074M2.591B-0.01
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.501.85%0.10แนะนำให้ซื้อ188.000K2.160B20.010.27
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.501.85%0.10แนะนำให้ซื้อ188.000K2.160B23.530.23
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
162.000.00%0.00ขาย110.900K48.276B11.1314.56
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
162.000.00%0.00ขาย110.900K48.276B11.1314.56
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.051.68%0.10ซื้อ233.800K1.731B11.020.54
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.051.68%0.10ซื้อ233.800K1.731B11.020.54
SK SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.33-2.21%-0.03ซื้อ4.095M625.600M42.630.03
SK.R SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.33-2.21%-0.03ซื้อ4.095M42.630.03
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-3.94%-0.05ซื้อ36.144M1.168B24.100.05
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-3.94%-0.05ซื้อ36.144M1.168B24.100.05
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.89-2.20%-0.02ซื้อ5.217M516.880M216.670.00
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.89-2.20%-0.02ซื้อ5.217M516.880M216.670.00
STECH SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY
2.50-0.79%-0.02แนะนำให้ขาย7.008M1.827B
STECH.R SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.50-0.79%-0.02แนะนำให้ขาย7.008M
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
4.48-0.44%-0.02ขาย55.800K1.350B28.050.16
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.48-0.44%-0.02ขาย55.800K1.350B28.040.16
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
18.000.00%0.00ขาย2.077M28.394B7.202.50
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.000.00%0.00ขาย2.077M28.394B7.202.50
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.740.00%0.00ขาย22.700M33.374B9.770.18
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.740.00%0.00ขาย22.700M33.374B9.770.18
โหลดเพิ่ม