บริการประมวลผลข้อมูล (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
3.251B
เงินทุนของตลาด
867.105K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.50%
เปลี่ยนแปลง
+2.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−41.72%
ประสิทธิภาพ ปี
−38.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
INSETINFRASET PCL
1.97 THB−1.50%867.11K0.541.626B THB14.310.14 THB−25.57%4.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INSET.RINFRASET PCL NON-VOTING
DR
1.97 THB−1.50%867.1K0.541.626B THB14.320.14 THB−25.62%4.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี